Chúa Nhật Thứ IV Mùa Chay-Năm B

13 Tháng Ba 20151:50 SA(Xem: 1955)
Chúa Nhật Thứ IV Mùa Chay-Năm B
Phần Lời Chúa
Phần Suy Niệm


Bài Đọc I: 2 Sb 36, 14-16. 19-23

"Cơn thịnh nộ và lòng từ bi của Chúa được tỏ bày qua sự lưu đày và giải phóng của dân tộc".

Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hoá tại Giêrusalem.

Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đã luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ, vì Người thương xót dân Người và đền thờ của Người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa, và nhạo báng các tiên tri, đến nỗi, sau hết, cơn thịnh nộ của Chúa đã đổ lên dân Người, và vô phương cứu chữa. Quân thù đã đốt đền thờ Chúa, phá huỷ tường thành Giêrusalem, phóng hoả tất cả các lâu đài và thiêu huỷ mọi đồ vật quý giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm, thì bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua, cho đến thời vua nước Ba-tư thống trị; như thế ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia mà phán, cho đến khi đất nước được mừng ngày Sabbat; vì trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không giữ được ngày Sabbat trọn bảy mươi năm trường.

Năm thứ nhất triều đại Cyrô, vua xứ Ba-tư, để lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia phán trước được thực hiện, thì Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư, nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước, và ban chiếu chỉ rằng: "Đây hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất đã ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất, và chính Người đã ra lệnh cho trẫm xây cất cho Người một đền thờ ở Giêrusalem trong xứ Giuđa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa? Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hãy tiến lên".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Đáp: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi (c. 6a).

Xướng: 1) Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ đến núi Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi. - Đáp.

2) Vì nơi này, quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ giục chúng tôi rằng: "Hãy vui mừng; hãy hát cho chúng ta nghe điệu ca Sion!". - Đáp.

3) Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi sẽ bị khô đét. - Đáp.

4) Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả. - Đáp.

 

Bài Đọc II: Ep 2, 4-10

"Anh em chết bởi tội và được cứu rỗi bởi ân sủng".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô, nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi; Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô? Vì chưng, bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Điều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô, để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành.

Đó là lời Chúa.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 3, 16

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Mình, để tất cả những ai tin Con Ngài, sẽ được sống đời đời.

 

Phúc Âm: Ga 3, 14-21

"Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Tư Lời Chúa Hôm Nay.

Chúa Nhật Thứ IV Mùa Chay –Năm B.

Bài đọc thứ I Sách Sử Biên Niên quyển thứ hai. (2 Sb 36, 14-16. 19-23)

Bài đọc thứ Nhất hôm nay tóm lược về tiến trình giáo dục của Thiên Chúa với dân của Ngài. Là một người cha đầy lòng trắc ẩn với con cái, đồng thời Ngài cũng là một nhà giáo dục. Ngài có kế hoạch nhằn hướng dẫn dân của Ngài trở thành là những người đạo đức và xứng đáng để hưởng gia nghiệp Người đã chuẩn bị cho họ. Là một người con cứng đầu cứng cổ,ThiênChúa đã kiên nhẫn và từng bước một Ngài  giáo dục và uốn nắn họ qua các ngôn sứ của Ngài. Sau cùng, hình phạt vẫn là biện phát cuối cùng để áp dụng, hy vọng họ nhận ra những lỗi lầm của mình để quay về với ThiênChúa.

Tục ngữ của Việt nam có câu: Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Châm ngôn của Thánh Kinh có câu: Kẻ ghét con mới không dung roi vọt, người thương con sẽ lo sửa phạt con. ( Trích sách Châm Ngôn 3, 24)

 

Bài đọc II thư của thánh Phalô gởi giáo đoàn Ephêsô. ( Ep 2, 4-10).

Bước ra khỏi nhà thờ vào dịp giáo dân dọn mình xưng tội để chuẩn bị đón mừng lễ Chúa Phục sinh. Thấy một cậu thanh thiếu niên cũng vừa ra khỏi ,vừa vươn vai, vừa ngáp, và vừa nói: Thoải mái qúa, nhẹ người qúa.” Đúng, tội là nguyên nhân đã trói buộc khiến chúng ta không thể tới gần với Thiên Chúa.

Trong thư gởi cho giáo đoàn Êphêxô thánh Phaolô khuyên các giáo hữu ở đây, khi đã phạm tội,  đừng  tự ti mặc cảm sống xa lìa với ThiênChúa , nhưng hãy quay về làm hòa để sống trong tình nghĩa với Thiên Chúa qua Đức Kitô.

Để cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện một cách trọn vẹn, Đức Kitô Giêsu đã tự nguyện nhận lấy cái chết thay, để cho chúng ta được sống . Chúng ta đã được sống và cùng  được chia sẻ vinh quang cùng với Chúa Kitô trong vinh quang của Thiên Chúa. Chính do ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa ban cho chúng ta điều đó.

Không do sức lực hay công trạng để rồi tự hào. Làm gì hay lấy gì mà mua được Nước Trời, hoặc dùng gì mà mua được gía múa của Đức Kitô. Ngay cả Người Con duy nhất, Thiên Chúa đã không tiếc thương ban chó chúng ta, huống gì là những tội lỗi do sự yếu đuối của chúng ta, một khi chúng ta thành tâm quay trở về để xin Ngài thứ tha. Không có gì lớn bằng tình yêu Thiên Chúa, vì Ngài chính là tình yêu.

Thánh Phaolô cũng đề cập tới phẩm gía của con người trước mặt ThiênChúa: “ Thật thế, chúng ta là tác phẩm của ThiênChúa, chúng ta được dựng nên trong Đúa Kitô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp của Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúa ta Êphêsô 2; 10.” Trong những tạo vật được Thiên Chúa dựng nên, Ngài hài long vì sự hoàn hảo của nó, nhưng con người vẫn là thụ tạo cao qúy nhất. Không do ngẫu nhiên hay tình cờ mà Thiên Chúa tạo nên. Vậy mục đích Thiên Chúa dựng nên chúng ta để làm gì? Tự mỗi người chúng ta có thể trả lời trong kinh nghiệm qua sự liên hệ gia đình của chúng ta. Là một người độc thân, cha mẹ đã muốn gì cho chúng ta, là người cha người mẹ, chúng ta mong gì hay muốn gì cho con cái. Là con người giới hạn, mà chúng còn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái do chúng ta tạo nên, huống gì là Thiên Chúa Đấng toàn năng, Ngài cũng đã chuẩn bị những gì tốt đẹpp nhất cho chúng ta trong vinh quang của Ngài, vì chúng ta là tác phẩm do tay Người làm nên.

 

Tin Mừng thánh Gioan 3: 14-21.

Biết được Chúa Giêsu là một Đấng tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Đêm nay, ông Nicôđêmô người Biệt Phái, một trong những thụ lãnh của người D-thái tới gặp Chúa  để học hỏi giáo lý của Người. Những điều Chúa Giêsu đàm thoại với ông Nicôđêmô hôm nay,  không ngoài mục đích:  Muốn vào Nước ThiênChúa,  phải làm một cuộc tái sinh.

Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ.

Tin Mừng của thánh Gioan hôm hay, thuật lại cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô đã được Tin Mừng Thứ Tư đề cao về tình yêu của Thiên Chúa đối với thế gian: Thiên Chúa đã vì qúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin vào con của Ngài thì không hư mất, nhưng được sống đời đời. (Gioan 3; 16)

Xưa trong hoang địa, Chúa đã cho rắn lửa cắn chết nhiều người vì tội lỗi của họ. Trước những lời van xin,  Chúa đã sai ông Môsê làm ra một con rắn đồng treo lên, hễ ai muốn được cứu thoát thì hãy nhìn nó.

Nọc độc của rắn lửa đã giết chết nhiều người Do-thái thời bấy giờ, khiến họ không được vào miền đất Chúa hứa ban. Tội lỗi và những ươn hèn của xác thịt là những nọc độc đã giết chúng ta, khiến chúng ta không thể đến gần với Thiên Chúa.  Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô: “ Cũng như con rắn đồng treo trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng phải treo lên như vậy, để những ai tin vào Người thì không bị hủy diệt. Đó là lời mời gọi của Chúa tới với mỗi người chúng ta hôm nay. Hãy nhìn lên Cây Thánh Gía  để cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy cùng đồng hành với Chúa Giêsu qua con đường thập gía. Vì chỉ có con đường thập gía  mới dẫn chúng ta tới với ThiênChúa. Hãy là một cuộc chọn lựa ngay từ bây giờ, vì thời gian đã mãn và giờ cứu độ đã gần tới. Chọn lựa ắt phải có sự từ bỏ, từ bỏ ắt phải có sự  hy sinh, và hy sinh có lúc  phải trả bằng máu và nước mắt.

Câu chuyện minh họa.

Sau 25 năm, tôi gặp lại một người bạn thân đã nhiều năm sống chung trong trại tỳ nạn. Ở trong trại, cũng như gặp lại anh lần này, tôi không thể quên được câu chuyện mà anh đã kể cho tôi về hành trình vượt biên của anh. Anh đã bị bộ đội Campuchia rượt bắt trên đường vượt biên trốn qua Thailand. Trong lúc chạy trốn, anh đã chạy vào bãi mìn. Đạp trúng mìn nên anh đã bị thương, họ tính bắn anh chết, nhưng sau đó,họ đã không giết anh và tìm cách đưa anh ra khỏi bãi mìn. Nằm dưới đất trong một trạm xá dã chiến thô sơ của bộ đội ở trong rừng. Sáng hôm sau, họ thấy anh vẫn còn sống, các nhân viên y tá đề nghị anh phải cưa chân để còn có một tí hy vọng, bằng không anh sẽ chết trong vòng vài giờ tới. Một phần trăm hy vọng bằng hơn không. Thế rồi Anh đã quyết định để họ cưa chân của anh. Không có thuốc gây mê và những dụng cụ phẫu thuật khác, dụng cụ duy nhất: chỉ là một cây cưa sắt, thuốc sát trùng, và kim chỉ may. Sau tiếng cưa đầu tiên thì anh đã bất tỉnh. Lần đầu tiên gặp anh trong trại, tôi cảm thấy thắc mắc, vì thấy anh còn trẻ, nhưng tại sao anh lại bị cụt một chân bên phải phía trên đồi gối, tay trái và tay phải mỗi bên mất hai ngón. Sau này, khi trở thành thân thiện, anh đã kể cho tôi về cuộc vượt biên của anh. Sau một thời dài gặp lại, thấy anh mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc, tuy vậy, tôi vẫn thấy  một niềm xót xa cho anh. Trong lần gặp này, anh đã tâm sự và chia sẻ với tôi những kinh nghiệm trong đời sống và tâm linh của anh, một trong những điều đã làm tôi suy nghĩ nhiều nhất là tai nạn trên xứ Campuchia. Anh nói: “Mặc dầu những vết thương trong tâm hồn cũng như  thân thể không còn nguyên vẹn, vì phải để lại một phần thân xác trên xứ người, nhưng cũng nhờ đó mà tôi còn được sống và sống thật hạnh phúc tới ngày hôm nay:”

Kinh nghiệm cho thấy. Nhiều khi chúng ta phải lựa chọn để từ bỏ một thói quen xấu nào đó mà dường như nó đã đi vào cuộc sống của chúng ta không phải là dễ. Đôi khi chúng ta trả những  gía rất đắt cho sự từ bỏ đó. Đúng, nếu có bị thiệt hại về tinh thần và thể xác mà còn được thấy ThiênChúa còn hơn là không bao giờ được chiên ngưỡng dung nhan của Thiên Chúa.

Hy vọng Mùa Chay thánh này, đặc biệt là lời mời gọi của Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay: “Hãy từ bỏ lối sống ươn hèn của tính xác thịt để sống một đời sống mới.”

                                                                            Work today and hope tomorrow.

 

Sống Lời Chúa.

1/ Không một tạo vật nào hư đi do bởi Chúa, cũng không phải Chúa thương yêu chúng ta không chân thành. Tình yêu của Ngài vẫn như mưa đổ xuống trên người lành và kẻ dữ. Dù cho sự trở mặt của chúng ta, nhưng tình yêu của Ngài muôn ngàn đời vẫn thế.

2/ Không phải ngẫu nhiên mà Chúa dựng nên chúng ta, mà là một tuyệt tác do Ngài dựng nên. Trước khi dựng nên con người, Chúa đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người chúng ta một gia tài qúy gía trong vinh quang của Ngài.

3/Hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa, hay bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Chúng ta có tự do để lựa chọn. Không ai có thể cứu ta ngoài chính bản thân chúng ta. ThiênChúa không bắt chúng ta phải chọn Ngài. Nhưng nếu chúng ta thật lòng từ bỏ con đường tội lỗi để về với Chúa. Ngài sẽ giang hai tay để đón lấy chúng ta. You can do I can help.

Lời Nguyện.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra đời là cõi tạm, nó sẽ chóng qua đi theo thời gian, nhưng chỉ có Chúa là vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết dùng sự khôn ngoan mà Chúa đã ban để lựa chọn những điều tốt đẹp nhất. Đó chính là cuộc sống mai sau.Amen.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Một nông dân chở lúa mì đến kho lúa ở thành phố kế cận. Anh dừng xe lại một quán ăn và đến ngồi gần một nhóm bạn trẻ đang quậy phá, la ó người đầu bếp, chất vấn cô bồi bàn. Khi bữa ăn dọn ra trước mặt, người nông dân cúi đầu dâng lời cầu nguyện.
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Gr 23, 1-6; Ep 2, 13-18; Mc 6, 30-34
Trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 30/6/2021, Đức Thánh Cha nhắc rằng khi chúng ta theo Chúa, không có điều gì trong cuộc sống là tình cờ. Chúa thêu dệt lịch sử cuộc đời chúng ta và nếu chúng ta đón nhận kế hoạch cứu độ của Chúa, ân sủng của Người sẽ biển đổi tâm hồn và cuộc sống của chúng ta và chỉ cho chúng ta những con đường mới. Hồng Thuỷ - Vatican News Trong buổi tiếp kiến chung cuối cùng trước khi bắt đầu tháng hè vào tháng 7, Đức Thánh Cha trình bày bài giáo lý thứ hai trong loạt bài về thư thánh Phaolô gửi các tín hữu Galát. Đức Thánh Cha suy tư về lời thánh Phaolô tự nhận mình là tông đồ thật sự qua việc thực thi quyền tông đồ của ngài. Thánh Phaolô bảo vệ thẩm quyền tông đồ của ngài bằng cách miêu tả cách trung thực hành trình hoán cải của ngài - từ kẻ bắt bớ Giáo hội dữ dội đến người được kêu gọi nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa để biết Chúa Giêsu Phục sinh và trở thành tông đồ
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 10,2-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8
Dân Do Thái là dân du mục. Cuộc đời họ gắn liền với đoàn vật và những đồng cỏ. Nên khi Đức Giêsu đưa ra hình ảnh người mục tử và đoàn chiên, người Do Thái hiểu ngay tức khắc. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh quen thuộc ấy để nói lên mối liên hệ của ta với Người và của Người với ta. Người là Mục tử nhân lành. Ta là đoàn chiên của Người. Người lãnh đạo đoàn chiên không phải bằng uy quyền áp chế, bằng kỷ luật khắc nghiệt, nhưng bằng tình yêu tha thiết. Tình yêu của Người được biểu lộ qua ba khía cạnh: hiểu biết, quan tâm chăm sóc và hy sinh cho đoàn chiên. Tình yêu của Đức Giêsu là tình yêu hiểu biết. Sự hiểu biết này không phát xuất từ lý trí, do học hỏi, nhưng phát xuất từ trái tim, do tình yêu. Khi yêu, trái tim trở nên vô cùng nhậy bén đến độ hiểu được hết những âm thanh của tâm hồn và tai người thường không nghe thấy, nhìn thấy hết những gì ẩn kín trong tâm hồn mà mắt thường không nhìn thấy, cảm nhận được hết những chiều sâu thăm thẳm
Trước khi dâng mình cho Chúa, Thánh An-phong là một luật sư lỗi lạc. Ngài rất nổi danh vì tài hùng biện và vì lý luận đanh thép sắc ben. Nhờ tài ba, ngài đã thành công trong rất nhiều vụ án hiểm hóc. Nhưng một hôm, Chúa đã để cho ngài phải thất bại. Trong một vụ án mà ngài thấy là đơn giản, dễ dàng, ngài đã bị thua một cách thảm hại. Trước thất bai cay đắng đó, ngài thấy như cả bầu trời sụp đổ. Danh tiếng phút chốc tan như mây bay. Uy tín bị cuốn đi trong làn gió thoảng. Cả một màn đen tối u ám phủ xuống cuộc đời. Chẳng còn biết tìm an ủi ở nơi nào khác, thánh An-phong quay về bên Chúa, chìm đắm trong lời kinh cầu nguyện. Nhờ ơn Chúa, ngài tìm được niềm bình an. Hơn thế nữa, ngài nghe được tiếng Chúa mời gọi đi vào con đường Chúa muốn. Từ đó, ngài hiến thân trọn vẹn để phục vụ Chúa, ngài đã trở thành linh mục, giám mục và lập ra Dòng Chúa Cứu Thế. Sau này, khi nhìn lại, ngài hiểu rằng chính Chúa đã hiện diện trong nh
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42
Đức Kitô đã sống lại thật – ViKiNi (Suy niệm của Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm – trong ‘Xây Nhà Trên Đá’) 1. “Nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng. Và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, như thế là chúng tôi chống lại Thiên Chúa” (1Cor. 15, 14-15). Thánh Phaolô thật rõ ràng, thật quả quyết về Đức Giêsu đã sống lại, nếu Người không sống lại thì Phaolô và tất cả các tông đồ, các tín hữu thời đó vừa phạm tội ác chống lại Thiên Chúa, vừa bị người đời bắt bớ, đánh đập, tù ngục và đóng đinh giết đi. Các tông đồ chịu chết vì điều giả dối đó để làm gì ? Để chịu khốn nạn hơn hết mọi người sao ? Và giả dối thì tất nhiên, Giáo hội không thể xuất hiện và tồn tại bền vững cho đến ngày nay được.
Thánh lễ hôm nay rất ý nghĩa cho giới trẻ. Trong ngày Lễ Lá, biết bao thanh thiếu niên ra đón mừng Chúa. Cả một bầu khí trẻ trung, hăng say, kính mến. Sự trẻ trung bột phát qua việc cầm cành lá, qua lời tung hô đón chào Chúa. Thật là một bầu khí cuồng nhiệt. Giới trẻ Do thái lúc ấy biểu lộ lòng kính mến thật hồn nhiên, thật dễ thương. Không khác gì giới trẻ chúng ta hôm nay. Nhưng thanh lễ hôm nay cũng khiến ta phải suy nghĩ không ít vì những biến cố quá trái ngược. Chúa vừa vinh hiển vào thành chưa được bao lâu đã phải tủi nhục chết trên thập giá. Tại cổng thành có biết bao người ra chào đón tung ho, nhưng trên Núi Sọ chẳng còn mấy người theo Chúa. Từ chúa nhật Lễ Lá đến thứ Sáu tuần thánh thời gian không dài, nhưng biết bao người đã thay lòng đổi dạ. Từ cổng thành đến Núi Sọ đường đất không xa, nhưng biết bao người đã rẽ đường, đi ngang, về tắt. Tại sao thế?
Bảo Trợ