Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay-Năm B

05 Tháng Ba 201512:31 SA(Xem: 2223)
Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay-Năm B
Phần Lời Chúa
Phần Suy Niệm

Bài Đọc I: Xh 20, 1-17

"Luật do Môsê đã ban ra".

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta, đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Đừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng ấy, vì Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời, những kẻ ghét Ta; Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến Ta và tuân giữ các giới răn Ta.

Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà lường gạt.

Ngươi hãy nhớ thánh hoá ngày Sabbat. Ngươi làm lụng và làm tất cả mọi việc trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy là ngày Sabbat, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì. Vì trong sáu ngày, Chúa đã tạo dựng trời, đất, biển, và tất cả mọi vật trong đó, rồi Người nghỉ trong ngày thứ bảy: cho nên Chúa chúc phúc và thánh hoá ngày Sabbat.

Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu.

Đó là lời Chúa.

 

Hoặc đọc bài vắn này: Xh 20, 1-3. 7-8. 12-17

"Luật do Môsê đã ban ra".

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta. Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà lường gạt. Ngươi hãy nhớ thánh hoá ngày Sabbat.

Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người; chớ phạm tội ngoại tình; chớ trộm cắp; chớ làm chứng dối hại anh em mình; chớ tham lam nhà của kẻ khác; chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 11

Đáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69).

Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. - Đáp.

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. - Đáp.

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy. - Đáp.

4) Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ong. - Đáp.

 

Bài Đọc II: 1 Cr 1, 22-25

"Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho nhiều người, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đối với những người được gọi".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Đức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Chúa Cha, vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người.

Đó là lời Chúa.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 4, 4b

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

 

Phúc Âm: Ga 2, 13-25

"Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".

Bầy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì chứng kiến những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.

Đó là lời Chúa.

 

Suy Tư Lời Chúa Hôm Nay.

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay-Năm B

Bài đọc I Sách Xuất Hành.

Bài đọc thứ nhất hôm nay thuật lại Thiên Chúa phán dạy với dân của Người là Israel sau khi Thiên Chúa đã giải thoát họ ra khỏi đất Ai-cập khỏi cảnh nô lệ. Những lời của Thiên Chúa phán với họ hôm nay như một lời giói thiệu về chính Ngài ( là ai?) để họ tuyệt đối trung thành thờ phượng một mình Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa duy nhất, là Đấng Thánh, và cũng là Đấng hay ghen tị,  đồng thời Ngài cũng ban cho họ những giới luật ( Mười Điều Răn) để tuân giữ.

Sau khi dân Israel được Thiên Chúa giải thoát ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai-cập, để đi tới một miền đất mà ThiênChúa hứa ban, đó là Canaan. Đây là miền đất màu mỡ và phì nhiêu. Tại đây, đã có những người Canaan và Mêsôpôtamia sinh sống từ lâu đời, nên đã có những truyền thống sinh hoạt về tôn giáo riêng của họ. Do vậy, việc người Do-thai tới đây không thể trách khỏi bị ảnh hưởng, lây nhiễm về tôn giáo của họ. Trước những ảnh hưởng đó. Hôm nay, Thiên Chúa kêu gọi họ phải tuyệt đối trung thành và chỉ thờ phượng một mình Ngài là Đấng đã yêu thương và dẫn đưa họ ra khỏi Ai-cập. Để tránh theo lối sống của những dân ngoại, Thiên Chúa Cũng ban cho họ những Thánh Luật để sống sao cho đúng theo đường lối của Yavê Thiên Chúa.

Đối với người Do-thái, đây là niềm tự hào và hãnh diện nhất của họ. Vì chỉ có họ, tôn giáo của họ, và Thiên Chúa của họ là Đấng đã trực tiếp ban cho họ những thánh chỉ mà không một tôn giáo nào trên thế giới, hay một vị thần nào ban cho họ những điều như thế.

Đạo Đức Chúa Trời có Mười Điều Răn. Ba giới răn đầu dạy chúng ta kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và bảy giới răn sau dạy chúng ta yêu mến tha nhân như chính mình.

 

Tin Mừng Gioan, 2; 13-25.

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thật lại: Việc Chúa Giêsu thanh tẩy Đền Thờ, sự kiện đó đã được bốn Phúc Âm thuật lại.( Matthew 21:12-17, Mark 11:15-19, Luke 19:45-48, John 2:13-24) Nhưng Giáo Hội đã chọn Phúc Âm của thánh Gioan để phụng vụ trong tuần thứ ba của Chúa Nhật Mùa Chay-Năm B.

Thánh Gioan thuật lại: Gần tới lễ Vượt Qua của người Do-thái. Hôm nay, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ của Chúa lên Đền Thờ Giêrusalem để tham dự. Chúa Giêsu thấy ở trong Đền Thờ có những người bán bò, chiên, chim bồ câu, và cả những người đổi tiền. Ngài chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn họ cùng với bò ra khỏi đó. Người hất tung tiền của người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chi câu rằng: Hãy đem những thứ này ra khỏi đây, và đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán.

Bấy giờ những người Do-thái đang ở đó bảo Người rằng: “ Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì mà ông có quyền làm như vậy.” Chúa Giêsu trả lời: “ Các ông cứ phá hủy Đền Thờ nay đi, nội trong ba ngày Tôi sẽ dựng lại.” Người Do-thái đáp lại: “ Phải mất bốn mươi sáu năm cha ông chúng tôi mới xây dựng được Đền Thời này, mà Ông, Ông sẽ xây dựng lại trong ba ngày ư.” Người có ý muốn nói tới Đền Thờ là Thân Thể Người. Vì thế, sau khi Chúa chết, ngày thứ ba Người sống lại. Các môn đệ của Chúa đã tin vào Kinh Thánh và tin vào lời Người đã nói.

Nghe qua bài Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay, thoạt tiên, chúng ta thấy nó chẳng liên quan gì tới cá nhân chúng ta. Việc Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán chiên, bò, chim câu, và những người đổi tiền ra khỏi ĐềnThờ của họ, đó là việc nên làm, để trả sự trang nghiêm cho nơi thờ phượng, và nếu như có liên quan, thì cũng không phải là công việc của chúng ta, vì đó là việc của những người phụ trách tại nhà thờ. Thực ra đó chỉ là cách nhìn phiến diện, mà nhà thờ, là nơi phụng tự của cộng đoàn, mỗi người đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ, và quyền lợi, để bảo tồn cũng như giữ gìn sao sạch sã, thoáng mát, và trang nghiêm. Đó là những công việc mà mỗi người giáo dân đều phải có trách nhiệm để chia sẻ qua việc đóng góp công sức cũng như tài chánh để bảo trì cho Ngôi Thánh Đường.

Trình thuật của Tin Mừng Gioan hôm nay không hoàn toàn chỉ dừng lại một ngôi Đền Thờ bằng đá, bằng gạch, bằng vôi, bằng gỗ, hay bằng sắt, mà thánh Gioan mời gọi chúng ta hãy nhìn lại con người của chúng ta, mà xa hơn nữa là đời sống đạo của mỗi người chúng ta. Đó mới chính là Đền Thờ mà Tin Mừng hôm nay nhắm tới.

Lâu lâu, chúng ta phải restart lại hay tune-up máy vi tính của chúng ta như: Xóa bỏ đi những dự liệu không cần thiết, vì nó qúa cũ không cập nhật được nữa, update những thông tin mới nhất, và kiểm tra cũng như xóa đi những virus có nguy cơ phá hoại máy vi tính của chúng ta.

Cũng tương tự như thế. Thỉnh thoảng, chúng ta lại trang hoàng, sửa sang, và dọn dẹp những đồ đạc trong nhà cho gọn gàng sạch sẽ, đặc biệt là vào những dịp lễ, tết, hay có người thân ghé thăm. Bên cạnh việc chỉnh trang nhà cửa, chúng ta cũng thường hay tu bổ những phương tiện đi lại của chúng ta như: Khoảng ba tháng, hay ba ngày dặm (miles), chúng ta lại phải thay nhớt và bộ lọc nhớt (oil filter) và .v.v. để cho chiếc xe của chúng ta được bền bỉ hơn và chạy an toàn hơn. Đó là những đòi hỏi cho những nhu cầu cần thiết sinh hoạt hằng ngày của chúng ta. Thường là như thế, nhưng hầu như chúng ta lại không quan tâm tới những nhu cầu tâm linh của chúng ta, hay nếu có, thì chúng ta cũng chỉ làm cho qua chứ không chú tâm bằng những việc khác.

Hôm Nay, Chúa Giêsu đến, Ngài không những tẩy uế Đền Thờ mà còn thanh tầy dân của Ngài. Với tư cách là một ngôn sứ của Thiên Chúa, Ngài yêu cầu hãy trả sự tôn Kính đối với Thiên Chúa, và trên cương vị là một ThiênChúa, Ngài yêu cầu phải thờ phương ThiênChúa không chỉ bằng những lễ nghi bên ngoài mà phải thờ phượng Thiên Chúa từ trong tâm hồn, vì đây mới chính là Đền Thờ của Thiên Chúa.

Trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gởi cho giáo đoàn Côrintô, ngài viết như sau: “ (16) Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? (17) vậy ai phá hủy Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em.”

Hy vọng Mùa Chay Thánh năm nay, đặc biệt là bài Tin Mừng của thánh Gioan mà chúng ta vừa được nghe hôm nay, là lời kêu mời khẩn thiết tới chúng ta là những người đang trông giữ Ngôi Thánh Đường của tâm hồn. Là người canh giữ, chúng ta phải thường xuyên thanh tẩy tâm hồn bằng cách: Quét sạch những vết dơ bụi bặm của tội lỗi, để xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị.

 

Sống Lời Chúa.

1/Chúng ta đã thực sự thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự hay chưa? Hay chỉ là bằng môi bằng miệng, và đặt tiền của cũng như những người khác trên Chúa?

2/ Hãy thường xuyên tẩy sạch những vết nhơ tội lỗi trong ta, để xứng đáng là Ngôi Đền thánh thiện cho Thiên Chúa Ngự trị.

 Lời Nguyện.

Lạy Chúa, xin cho chúng con học được bài học yêu thương mỗi khi nhìn lên Cây Thánh Gía. Chỉ  yêu thương mới có khả năng biết đổi cả thế giới. Xin dạy chúng con biết học sự khôn ngoan của Chúa. Vì chỉ có Chúa, mới làm cho chúng con nhận ra đâu là gía trị đích thực của cuộc sống hiện tại và mai sau. Còn sự khôn ngoan của loài người, chỉ phục vụ cho những tham vọng và ích kỷ thế gian, Amen.


 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Một nông dân chở lúa mì đến kho lúa ở thành phố kế cận. Anh dừng xe lại một quán ăn và đến ngồi gần một nhóm bạn trẻ đang quậy phá, la ó người đầu bếp, chất vấn cô bồi bàn. Khi bữa ăn dọn ra trước mặt, người nông dân cúi đầu dâng lời cầu nguyện.
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Gr 23, 1-6; Ep 2, 13-18; Mc 6, 30-34
Trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 30/6/2021, Đức Thánh Cha nhắc rằng khi chúng ta theo Chúa, không có điều gì trong cuộc sống là tình cờ. Chúa thêu dệt lịch sử cuộc đời chúng ta và nếu chúng ta đón nhận kế hoạch cứu độ của Chúa, ân sủng của Người sẽ biển đổi tâm hồn và cuộc sống của chúng ta và chỉ cho chúng ta những con đường mới. Hồng Thuỷ - Vatican News Trong buổi tiếp kiến chung cuối cùng trước khi bắt đầu tháng hè vào tháng 7, Đức Thánh Cha trình bày bài giáo lý thứ hai trong loạt bài về thư thánh Phaolô gửi các tín hữu Galát. Đức Thánh Cha suy tư về lời thánh Phaolô tự nhận mình là tông đồ thật sự qua việc thực thi quyền tông đồ của ngài. Thánh Phaolô bảo vệ thẩm quyền tông đồ của ngài bằng cách miêu tả cách trung thực hành trình hoán cải của ngài - từ kẻ bắt bớ Giáo hội dữ dội đến người được kêu gọi nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa để biết Chúa Giêsu Phục sinh và trở thành tông đồ
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 10,2-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8
Dân Do Thái là dân du mục. Cuộc đời họ gắn liền với đoàn vật và những đồng cỏ. Nên khi Đức Giêsu đưa ra hình ảnh người mục tử và đoàn chiên, người Do Thái hiểu ngay tức khắc. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh quen thuộc ấy để nói lên mối liên hệ của ta với Người và của Người với ta. Người là Mục tử nhân lành. Ta là đoàn chiên của Người. Người lãnh đạo đoàn chiên không phải bằng uy quyền áp chế, bằng kỷ luật khắc nghiệt, nhưng bằng tình yêu tha thiết. Tình yêu của Người được biểu lộ qua ba khía cạnh: hiểu biết, quan tâm chăm sóc và hy sinh cho đoàn chiên. Tình yêu của Đức Giêsu là tình yêu hiểu biết. Sự hiểu biết này không phát xuất từ lý trí, do học hỏi, nhưng phát xuất từ trái tim, do tình yêu. Khi yêu, trái tim trở nên vô cùng nhậy bén đến độ hiểu được hết những âm thanh của tâm hồn và tai người thường không nghe thấy, nhìn thấy hết những gì ẩn kín trong tâm hồn mà mắt thường không nhìn thấy, cảm nhận được hết những chiều sâu thăm thẳm
Trước khi dâng mình cho Chúa, Thánh An-phong là một luật sư lỗi lạc. Ngài rất nổi danh vì tài hùng biện và vì lý luận đanh thép sắc ben. Nhờ tài ba, ngài đã thành công trong rất nhiều vụ án hiểm hóc. Nhưng một hôm, Chúa đã để cho ngài phải thất bại. Trong một vụ án mà ngài thấy là đơn giản, dễ dàng, ngài đã bị thua một cách thảm hại. Trước thất bai cay đắng đó, ngài thấy như cả bầu trời sụp đổ. Danh tiếng phút chốc tan như mây bay. Uy tín bị cuốn đi trong làn gió thoảng. Cả một màn đen tối u ám phủ xuống cuộc đời. Chẳng còn biết tìm an ủi ở nơi nào khác, thánh An-phong quay về bên Chúa, chìm đắm trong lời kinh cầu nguyện. Nhờ ơn Chúa, ngài tìm được niềm bình an. Hơn thế nữa, ngài nghe được tiếng Chúa mời gọi đi vào con đường Chúa muốn. Từ đó, ngài hiến thân trọn vẹn để phục vụ Chúa, ngài đã trở thành linh mục, giám mục và lập ra Dòng Chúa Cứu Thế. Sau này, khi nhìn lại, ngài hiểu rằng chính Chúa đã hiện diện trong nh
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42
Đức Kitô đã sống lại thật – ViKiNi (Suy niệm của Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm – trong ‘Xây Nhà Trên Đá’) 1. “Nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng. Và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, như thế là chúng tôi chống lại Thiên Chúa” (1Cor. 15, 14-15). Thánh Phaolô thật rõ ràng, thật quả quyết về Đức Giêsu đã sống lại, nếu Người không sống lại thì Phaolô và tất cả các tông đồ, các tín hữu thời đó vừa phạm tội ác chống lại Thiên Chúa, vừa bị người đời bắt bớ, đánh đập, tù ngục và đóng đinh giết đi. Các tông đồ chịu chết vì điều giả dối đó để làm gì ? Để chịu khốn nạn hơn hết mọi người sao ? Và giả dối thì tất nhiên, Giáo hội không thể xuất hiện và tồn tại bền vững cho đến ngày nay được.
Thánh lễ hôm nay rất ý nghĩa cho giới trẻ. Trong ngày Lễ Lá, biết bao thanh thiếu niên ra đón mừng Chúa. Cả một bầu khí trẻ trung, hăng say, kính mến. Sự trẻ trung bột phát qua việc cầm cành lá, qua lời tung hô đón chào Chúa. Thật là một bầu khí cuồng nhiệt. Giới trẻ Do thái lúc ấy biểu lộ lòng kính mến thật hồn nhiên, thật dễ thương. Không khác gì giới trẻ chúng ta hôm nay. Nhưng thanh lễ hôm nay cũng khiến ta phải suy nghĩ không ít vì những biến cố quá trái ngược. Chúa vừa vinh hiển vào thành chưa được bao lâu đã phải tủi nhục chết trên thập giá. Tại cổng thành có biết bao người ra chào đón tung ho, nhưng trên Núi Sọ chẳng còn mấy người theo Chúa. Từ chúa nhật Lễ Lá đến thứ Sáu tuần thánh thời gian không dài, nhưng biết bao người đã thay lòng đổi dạ. Từ cổng thành đến Núi Sọ đường đất không xa, nhưng biết bao người đã rẽ đường, đi ngang, về tắt. Tại sao thế?
Bảo Trợ