Vì sao vẫn chưa có những thay đổi cần thiết ở Việt Nam

30 Tháng Mười 201410:04 CH(Xem: 1310)
Ngày 4-2-2013, một đoàn đại biểu gồm 16 nhân sĩ trí thức, đại diện cho 72 người đầu tiên trực tiếp ký tên và hàng ngàn đồng bào đã tham gia ký tên vào bản “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992”, đã đến Địa điểm tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân  để tr
Ngày 4-2-2013, một đoàn đại biểu gồm 16 nhân sĩ trí thức, đại diện cho 72 người đầu tiên trực tiếp ký tên và hàng ngàn đồng bào đã tham gia ký tên vào bản “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992”, đã đến Địa điểm tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân để trao bản Kiến nghị cho Ủy ban.
Files photos

Cải cách thể chế chính trị, cải tổ đường lối kinh tế được xem là những thay đổi cần thiết để Việt Nam có thể thoát ra khỏi bế tắc hiện nay. Lý do vì sao những chuyển đổi bức bách mà ai cũng thấy rõ như thế vẫn chưa thể diễn ra?

Kêu gọi thay đổi

Nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, nhất là những trí thức cả trong và ngoài nước, các vị lãnh đạo tinh thần rổi cả những đảng viên kỳ cựu trong đảng cộng sản Việt Nam, từ mấy năm qua đã gửi đến các cấp lãnh đạo cao cấp nhất trong đảng, nhà nước và chính phủ một số kiến nghị phải tiến hành cải cách, thay đổi.

Những kiến nghị, thư ngỏ đáng chú ý phải kể đến Thư ngỏ của các nhân sĩ, trí thức gửi Quốc hội, lãnh đạo Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam do 71 nhân sĩ trí thức ký tên vào ngày 6 tháng 8 năm 2012, Lời kêu gọi Thực thi Quyền Con người theo hiến pháp tại Việt Nam do 82 vị ký tên vào ngày 25 tháng 12 năm 2012, Kiến nghị về sửa đổi hiến pháp năm 1992 ngày 19 tháng giêng năm 2013 do 72 nhân sĩ- trí thức ký tên, Nhận định và góp ý sửa đổi hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đi vào ngày 1 tháng 3 năm 2013, Thư ngỏ gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng và toàn thể Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam do 61 vị đảng viên kỳ cựu ký vào ngày 28 tháng 7 năm 2014, Kiến nghị của 20 cựu sĩ quan Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam ký vào đầu tháng 9 vừa qua…

Tất cả những thư ngỏ và kiến nghị như thế đều nêu lên thực trạng đáng báo động của đất nước VN trong tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng… Những lỗi trong hệ thống chính trị, đường lối điều hành đất nước được nêu ra và cách thức giải quyết các vấn nạn lớn của đất nước như hiện nay cũng được đề nghị


Tất cả những thư ngỏ và kiến nghị như thế đều nêu lên thực trạng đáng báo động của đất nước Việt Nam trong tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng… Những lỗi trong hệ thống chính trị, đường lối điều hành đất nước được nêu ra và cách thức giải quyết các vấn nạn lớn của đất nước như hiện nay cũng được đề nghị.

Ngoài những kiến nghị, thư ngỏ của các vị nhân sĩ- trí thức, đảng viên đã lớn tuổi dày dạn kinh nghiệm như thế, còn có những phát biểu mang tính cảnh báo của những quan chức đang tại chức khi nói đến những vấn đề của đất nước như tình trạng nợ xấu, tụt hậu trong sản xuất kinh doanh, giáo dục xuống cấp…

Lực cản

Nhiều kế sách được đưa ra với tâm huyết của những người khi viết kiến nghị, thư ngỏ như thế; tuy nhiên dường như cho đến lúc này mọi giải pháp được nêu ra vẫn chưa được đáp ứng.

Một nhà hoạt động năng nổ ở Hà Nội, blogger Nguyễn Hữu Vinh, nêu ra một nguyên nhân về sự thiếu lắng nghe của các cấp lãnh đạo hiện nay như sau:

Đó là điều mà xưa nay vẫn tồn tại và cho đến bây giờ vẫn vậy. Họ vẫn bịt tai trước những lời nói trung thực, những lời nói chính nghĩa, những lời nói có tâm huyết với đất nước, với tổ quốc, đặc biệt về những vấn đề xã hội. Bởi vì họ luôn có cái kiêu ngạo cộng sản, cho họ là lực lượng gọi là trí tuệ nhân loại, lương tâm thời đại, là đạo đức, là văn minh cho nên họ bỏ ngoài tai tất cả những tiếng nói của người khác khi mà người ta nói đến các vấn đề xã hội, vấn đề đất nước…

Họ vẫn bịt tai trước những lời nói trung thực, những lời nói chính nghĩa, những lời nói có tâm huyết với đất nước, với tổ quốc, đặc biệt về những vấn đề xã hội. Bởi vì họ luôn có cái kiêu ngạo cộng sản, cho họ là lực lượng gọi là trí tuệ nhân loại, lương tâm thời đại, là đạo đức, là văn minh

blogger Nguyễn Hữu Vinh


Trong khi đó giáo sư Nguyễn Đình Cống, người vừa qua cũng có thư ngỏ gửi ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên, góp ý kiến chuẩn bị đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đưa ra lý giải vì sao chưa có thay đổi khi mà có thể nói người nào cũng thấy sự bế tắc của chủ nghĩa xã hội và đường lối phát triển đất nước như bấy lâu nay. Giáo sư Nguyễn Đình Cống trình bày:

Người ta biết xã hội hiện nay kém; người ta biết nhưng người ta rất sợ sự thay đổi. Họ nói thôi để tôi làm ăn cho rồi, không biết thay đổi sẽ tốt hơn hay xấu hơn. Đặc biệt ở Việt Nam có số rất đông là những người hưu trí: bộ đội hư trí, cán bộ hưu trí, rồi những người được hưởng các chế độ chính sách của nhà nước như thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, cán bộ tiền khởi nghĩa… Họ dựa vào bầu sữa ấy! Người ta sợ nếu có gì thay đổi thì họ sẽ mất, mất nhiều hay ít thì không biết, nhưng người ta sợ. Họ sợ rồi lương hưu sẽ thế nào, được lãnh hay mất. Rồi những chính sách như trước đây nhờ cộng sản mà được hưởng nếu thay đổi chế độ cộng sản có được hưởng được nữa không.

Tướng tá về hưu lương rất cao so với người khác, nên họ nói chỉ còn mươi, mười lăm năm nữa hãy để chúng tôi hưởng cho hết đời đã. Vì thế họ cam chịu.

Lực lượng dân chủ

Trong những năm gần đây tại Việt Nam, xuất hiện những hội nhóm xã hội dân sự khác hẳn với những hội đoàn là tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận… Tính đến lúc này ở Việt Nam đã có hơn 20 hội, nhóm xã hội dân sự như thế. Tuy nhiên, những thành viên của các hội nhóm đó thường xuyên bị lực lượng an ninh, công an theo dõi, sách nhiễu, đánh đập…

Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động tích cực và từng bị trả giá vì tù tội, lạc quan cho rằng chính sự đàn áp mạnh mẽ từ phía chính quyền chứng tỏ rằng chính quyền đang yếu. Vấn đề là các tổ chức đấu tránh, các nhóm xã hội dân sự cũng phải biết cách đoàn kết, phối hợp hành động. Luật sư Nguyễn Văn Đài trình bày:

Người ta sợ nếu có gì thay đổi thì họ sẽ mất, mất nhiều hay ít thì không biết, nhưng người ta sợ. Họ sợ rồi lương hưu sẽ thế nào, được lãnh hay mất. Rồi những chính sách như trước đây nhờ cộng sản mà được hưởng nếu thay đổi chế độ cộng sản có được hưởng được nữa không

Giáo sư Nguyễn Đình Cống


Chúng ta cần phải tạo ra một phong trào liên kết về hoạt động xã hội. Chúng ta lấy ví dụ chỉ cần 10 tổ chức xã hội dân sự, mỗi tổ chức đóng góp 5 người được đào tạo,huấn luyện, được cung cấp những trang thiết bị cần thiết để họ yên tâm làm việc. Với kỹ năng tập hợp quần chúng được trang bị, và với chỉ tiêu mỗi tháng họ vận động cho được 5 người. Thế thì 10 tổ chức xã hội dân sự sau 1 tháng với 50 thành viên cùng làm việc, thì trong một tháng có thêm 250 thành viên mới và 50 thành viên cũ. Như vậy sau một tháng dành ra để đào tạo huấn luyện các thành viên mới tạo ra mối liên kết mới. Đến tháng thứ ba có thể lên đến cả trên một ngàn người rồi. Với phương pháp làm như vậy trong một năm, có đến hằng chục ngàn người hình thành nên một mạng lưới liên kết khắp xã hội. Khi đó chúng ta có thể cùng nhau lên tiếng, cùng nhau xuống đường, cùng nhau làm một việc chung để đưa yêu cầu, đòi hỏi đến chính quyền phải xem xét và đáp ứng, nếu không những cuộc cách mạng đường phố có thể xảy ra như ở những nước Bắc Phi, Trung Đông…

Những người quan tâm tình hình Việt Nam đều cho rằng dù sớm hay muộn Việt Nam cũng phải đi theo xu hướng chung của toàn thế giới. Sự kiềm hãm của chính quyền không thể nào đảo ngược được tình thế. Thời gian nhanh hay chậm cũng tùy thuộc vào sự chung tay của mọi người.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Les Echos hôm nay 12/12/2018 trong bài viết mang tựa đề « Chiến tranh thương mại : Bắc Kinh sẵn sàng nhượng bộ », cho rằng Trung Quốc có thể giảm mức thuế đánh vào xe hơi Mỹ, và sửa đổi một ít trong kế hoạch « Made in China 2025 ». Tờ báo dẫn nguồn từ Wall Street Journal cho biết Bắc Kinh có thể giảm thuế cho xe hơi Mỹ nhập khẩu từ 40% còn 15%.
Vào ngày 8/12/2018, Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bản tiếng Anh, đăng phát biểu của ông Đái Húc, Viện trưởng Viện An toàn và hợp tác biển, nói rằng Trung Quốc nên điều tàu chiến vào các vùng biển mà ông gọi là lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông, để ngăn chận và đâm vào tàu chiến Mỹ nếu các tàu chiến này thực hiện cái gọi là chiến dịch Tự do hàng hải, xâm phạm lãnh hải Trung Quốc.
Sự tuột dốc đạo đức không có điểm dừng. Không chỉ những giá trị căn bản nhất của đạo đức đang thoái hóa mà thậm chí tình người cũng cạn kiệt. Sự khủng hoảng đạo đức đang trở nên điên loạn. Chừng nào nguyên nhân sâu xa cuộc khủng hoảng làm tê liệt và tàn phá xã hội này còn còn chưa dám thừa nhận thì vấn đề “chấn chỉnh” đạo đức không bao giờ có thể khôi phục.
1- Tù tại gia: Ý tưởng của đại biểu quốc hội, Tổng kiểm toàn nhà nước Hồ Đức Phớc. Theo đó, phạm nhân thay vì tập trung lao động cải tạo tại các trại giam, sẽ được đưa về nhốt trong một “chuồng sắt” tại nhà rồi giao cho gia đình canh giữ, chăm sóc. Chìa khoá “chuồng sắt” đó vẫn được giao cho giám thị để kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.
Năm nay, trải qua 4 trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2018, Tháng Mười Một, 2018, đội tuyển bóng tròn Việt Nam được “hân hạnh” xếp thứ 100 trong bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng tròn Thế Giới. Với Châu Á, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 17.
Hôm 7 tháng 12, mạng báo Scroll có bài viết của tác giả Tom Fawthorp dịch ra tiếng Việt đại ý là “Người dân chống đối Trung Quốc gây khó khăn cho chính quyền Việt Nam.” Bài viết đề cập đến các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bành trướng hay những dự án có yếu tố Trung Quốc. Một trong những cuộc biểu tình lớn bị chính quyền đàn áp mạnh mẽ là biểu tình chống Dự luật đặc khu mà Quốc hội thảo luận vào tháng 6 năm nay.
Ngày 01/12/2018, tại Buenos Aires, tổng thống Mỹ và chủ tịch Trung Quốc cho biết tạm ngưng leo thang xung đột thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên, theo cây bút xã luận của Le Monde (07/12/2018), nhà báo Alain Frachon, cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất hành tinh còn xa mới có « hòa bình ». Và vụ bắt giữ nhân vật số hai của Hoa Vi, tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Quốc tại Canada là một bằng chứng cụ thể.
Libération hôm nay 05/12/2018có bài điều tra mang tựa đề « Cần phải nhắc tới Tập Cận Bình trong mỗi chương sách ». Trong các trường đại học Trung Quốc, việc giám sát các giảng viên và sinh viên được tăng cường, dọ thám và tố cáo đã trở thành tiêu chí. Thậm chí các nhà nghiên cứu ngoại quốc và các công trình mang tính quốc tế cũng bị kiểm duyệt.
Quý vị đọc tựa đề chắc đã biết chuyện gì rồi. Nhưng chúng tôi sẽ không nhắc đến tên cô giáo viên trường Trung Học Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Cô đã cho học sinh vả vào mặt một người bạn 231 cái tát! Cô giáo đã chịu hình phạt của dư luận. Cả nước hùa nhau xỉ vả cô. Cô còn bị khởi tố hình sự về tội hành hạ một người. Cô đã có ý tự tử, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, không ăn không ngủ, lúc tỉnh lúc mê.
Nhà báo Trương Duy Nhất kết luận, đánh giá qua việc lấy phiếu tín nhiệm là vô nghĩa, nó như hình thức cho vui chứ nó không tác động thực sự gì đối với việc đánh giá chất lượng cán bộ đảng viên theo yêu cầu của bộ máy.
Bảo Trợ