Lễ Thăng Thiên - Năm A

29 Tháng Năm 201411:40 CH(Xem: 2115)

LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI-NĂM A
Bấm vào đây để nghe bài đọc


Bài Đọc I: Cv 1, 1-11
"Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: "Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần".

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?" Người bảo họ rằng: "Đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất". Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: "Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời".

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9

Đáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang (c. 6).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Đấng Tối cao, khả uý, Người là Đại Đế trên khắp trần gian. - Đáp.

2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa' hãy ca mừng, ca mừng Vua ta! - Đáp.

3) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. - Đáp.

Bài Đọc II: Ep 1, 17-23

"Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời".

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Đó là lời Chúa.

Alleluia: Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 28, 16-20

"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy".

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Đó là lời Chúa.

Suy Tư Lời Chúa Hôm Nay.

Sứ mạng của Chúa Giê-su, được Thiên Chúa giao phó, đã hoàn tất qua biến cố Người được cất nhấc lên trước mặt các tông đồ, là những kẻ người đã yêu thương và kêu gọi trong Thánh Thần. Người trở về với Cha của Người, là nơi Người từ đó mà đến.

Hôm nay, lễ Chúa Giê-su lên trời, một sự kiện đã xẩy ra cách đây hơn hai ngàn năm, đã được tất cả bốn thánh sử nghi lại biến cố này một cách thật chi tiết. Trong tinh thần đó, Chúa Nhật hôm nay, Giáo Hội gởi tới cho chúng ta qua những bài đọc xoay quanh biến cố lên trời của Đức Kitô. Việc Đức Giê-su được cất nhấc lên khỏi các tông đồ để trở về với vương quốc của Ngài, và lệnh truyền của Ngài với các ông trước khi Người lìa các ông, nó vẫn là một thách đố cho mỗi người chúng ta.

Sau khi từ cõi chết sống lại, Chúa Giê-su còn ở với các tông đồ 40 ngày, để củng cố niềm tin cho các ông và dạy cho các ông những điều quan trọng khác. Biết rằng, các ông sẽ hoang mang, lo lắng, và ngã lòng nếu như Chúa lìa bỏ các ông. Đã nhiều lần Chúa nói: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, nhưng Thầy sẽ xin Cha ban cho các con một đấng phù trợ mới.” Đấng Phù Trợ mà Chúa Giê-su xin Chúa Cha, Ngài đã tới hơn hai ngàn năm qua rồi. Còn Chúa Giê-su sau khi về trời, chúng ta có mồ côi hay không? Và chúng ta sẽ vĩnh viễn không thấy được Ngài hay Không? Thưa không? Chúng ta đã không cảm thấy cô đơn và mồ côi, vì trong ngọn lửa nồng ấm của Chúa Thánh Thần, và trong từng hơi thở của chúng ta có Đức Kitô hiện diện ở đó. Mặc dù chúng ta không thấy Chúa Giê-su bằng xương bằng thịt nếu như Ngài còn ở thế gian, nhưng không vì thế mà hiểu rằng Ngài đã xa lìa chúng ta, Ngôi Hai Con Thiên Chúa, vì yêu thương thế nhân, nên Ngài đã hoá thành người và xuống thế gian ở với chúng ta. Xét bề ngoài, Ngài là một con người như mọi người chúng ta về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi. Ngoài con người, Ngài vẫn là một Thiên Chúa Ngôi Hai. Sự kiện lên trời của Ngài, là thời khắc, Ngài chính thức rời khỏi nhân tính của Ngài, vì không là con người như chúng ta, Ngài không còn bị lệ thuộc bất cứ một điều gì như: không gian, thời gian, và vật chất nữa. Với Thiên Tính của Ngài, Chúa Giê-su, luôn hiện diện trong chúng ta mọi nơi và mọi lúc, đặc biệt là Ngài luôn lắng nghe mỗi khi chúng ta nói chuyện với Ngài. Hiện nay, Ngài hằng ngự bên hữu của Cha Ngài để cầu bầu cho chúng ta, và Ngài sẽ trở lại thế gian lần thứ hai để tuyên án thế gian vào thời điểm mà Cha của Ngài đã định.


Bài Đọc Một.

Sách Tông Đồ Công Vụ Thánh Luca, thuât lại hai sự việc quan trọng như sau:

Thứ nhất, lệnh truyền của Chúa.

Một hôm, Chúa ra lệnh cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, đó là Chúa Thánh Thần. Người nói: “ Như các con đã nghe chính miệng Thầy là Gioan đã làm phép rửa bằng nước để tỏ long thống hối và ăn năn, nhưng ít ngày nữa các con sẽ được chịu phép rửa trong Thánh Thần, là đấng ban sức mạnh trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất.” Trải qua hơn hai mươi thế kỷ, lệnh truyền của Chúa, và sức mạnh của Thánh Thần luôn hiện diện trong những môi trường truyền giáo và trong đời sống của những chứng nhân Đức Kitô,

Thứ hai, Chúa lên trời.

Sau khi Chúa Giê-su đã căn dặn và truyền lệnh cho các ông, Người được cất nhấc lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất các ông. Hiện nay, Người đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, nơi mà chúng ta gọi là Thiên Đàng hay Nước Trời. Nếu chúng ta nghĩ rằng: Thiên Đàng hay Nước Trời là một nơi chốn cố định nào đó ở trên trời, thì chúng ta sẽ dễ rơi vào tình trạng như những nhà khoa học, là những người đã lên mặt trăng, Sao Hỏa, để khám phá, mà họ đã tuyên bố: Không có thiên đàng. Vậy thiên đàng, nơi mà mỗi người chúng ta đang ngày đêm tìm kiếm nó ở đâu? Theo thánh ĐGH Gioan Phaolô II: “Thiên đàng không phải là một nơi chốn, che khuất đằng sau bầu trời, nhưng, là một trạng thái hằng cửa và vinh quang, là nơi mà con người được kết hiệp trọn vẹn trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.


Bài Đọc Hai.

Thư của thánh Phaolô gởi cho giáo đoàn Êphêxô.

Thánh Phaolô đã cầu xin ThiênChúa cho tín hữu ở Êphêxô được thần trí khôn ngoan và mặc khải, cùng với con mắt đức tin để nhận ra Ngài là Thiên Chúa, và đặt niềm cậy trông vào ơn Người kêu gọi về sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh. Hậu qủa của tội là sự chết, Con người không thể tự cứu mình ra khỏi hậu qủa do mình làm. Nhưng Thiên Chúa đã không muốn cho con người phải chịu án phạt đời đời. Trong Gioan chương 3 câu 16-17 viết: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đền nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Qùa vậy, Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ. Mạc khải quang trọng nhất mà Thiên Chúa ban cho con người, đó là mạc khải ơn cứu độ. Qua đó, con người được tái sinh trong Đức Kitô. Thư Êphêxô, thánh Phaolô cầu xin cho họ được thần khí khôn ngoan để họ nhận ra đâu là gía trị của ơn cứu độ nơi Đức Kitô đã thực hiện, là gia nghiệp vinh quang nước trời mà Thiên Chúa đã kêu gọi họ qua sự tin tưởng của họ vào Con của Người, mà các thánh là những vị đã được hưởng, họ là những gương sáng, là niềm hy vọng trong sự cậy trông của chúng ta.

Trong Bài Tin Mừng.

Thánh Matthew tường thuật rằng: “Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê-a đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.” Nhưng vài người trong họ vẫn còn nghi ngờ, Chúa Giê-su tiến lại gần mà nói: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ, làm phép rửa cho họ Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho tới tận thế. Đây là chương cuối cùng của Thánh Matthew viết lại những lời nói cũng như hành động của Chúa Giê-su trên thế gian trong Phúc Âm của Ngài. Nét độc đáo của Thánh Matthew ở chỗ là: Ngài không viết là Chúa lên trời như thánh sử khác, mà ngược lại, Ngài viết: Chúa Giê-su sẽ ở cùng các ông mọi ngày cho đế tận thế. Nghĩa là: Mặc dù Chúa đã lên trời trước mặt các ông, đặc biệt là có sự hiện diện của thánh nhân là người viết Phúc Âm (Matthew), nhưng không vì thế, mà Chúa rời bỏ các ông, nhưng Ngài sẽ hiện diện với các ông ngày xưa, với chúng ta ngày nay, và cho thế hệ mai sau mọi ngày cho đến tận thế.

Còn trong các bản văn của Luca. Việc Đức Kitô lên trời được Ngài diễn tả bằng việc Chúa Giê-su được cất nhấc lên trước mặc các ông. Một đám mây bao phủ lấy Người Khuất mắc các ông. Trong lúc các ông mãi nhìn theo Người đang đi xa, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời". Ở đây, thánh Luca đã gợi lên cho chúng ta một ý tưởng rất độc đáo, không phải cứ đứng đó mà nhìn lên trời, hay cứ ngồi đó mà hình dung cho mình một nước trời mai sau, nhưng phải xuống núi, và quay về, và trở nên nhân chứng cho Đức Kitô trong thôn làng, những vùng lân cận, và cho tới tận cùng trái đất. Đó là quyền của mỗi người chúng ta được chia sẻ một cách trvện nơi Đức Kitô.


Sống Lời Chúa.

Chúa về trời, không có nghĩa là Chúa đã xa lìa chúng ta, Nhưng Ngài luôn hiện diện với chúng ta trong Thiên Tính của Ngài. Đặc biệt là trong Bí Tích Tháh Thể.


Lời Nguyện.

Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương chúng con, nên Ngài vẫn ở lại với chúng con qua Bí Tích Thánh Thể, xin cho chúng con siêng năng và ý thức mỗi khi chúng con kết hiệp với Chúa qua việc lãnh nhận Mình và MáuThánh của Ngài. Để nhờ đó, chúng con không cảm thấy cô đơn trong cuộc hành trình đức tin của chúng con. Amen

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa - Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37 - Người đã hóa thân làm một con người bé nhỏ, nghèo túng, hèn yếu nhất. Để từ nay, ai đón tiếp một người bé nhỏ nhất là đón tiếp chính Người. Ai giúp đỡ một người yếu hèn nhất là giúp đỡ chính Người. Ai yêu mến một người nghèo túng nhất là yêu mến chính Người./17 Tháng Bảy 2018 (Xem: 1663) GP.Vinh/
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35/17 Tháng Bảy 2018 (Xem: 1653) /
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37/17 Tháng Bảy 2018(Xem: 1188)/
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Dnl 4,1-2.6-8; Gc1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23/17 Tháng Bảy 2017(Xem: 1344)/ Phải thờ Chúa trong tâm hồn – Noel Quesson. Cha Murray (Muy-rây) lủi thủi đi trên phố vắng đêm khuya, ngài đang đưa Mình Thánh cho một bệnh nhân nguy kịch. Tới góc phố, chợt một tên cướp nhảy ra chĩa súng quát: “Đứng lại, đưa tiền đây!”. Cha Murray mở áo khoác, lấy ví tiền. Tên cướp ngó thấy ngài mặc áo đen và mang cổ trắng, nhận ra đó là một linh mục, hắn ấp úng nói: “Thưa cha, con không biết. ...
"Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." (Mt 13,57) Suy niệm: Chúa Giêsu ví mình như "vị ngôn sứ bị rẻ rúng ngay ở quê hương mình" trước những lời dè bỉu của những người đồng hương: "Ông ta không phải là con bác thợ hay sao?" Thì ra thánh cả Giuse, khi nhận lời thiên sứ truyền tin làm cha nuôi của Đấng Cứu Thế, đã phải chịu sự rẻ rúng đó từ hàng chục năm trước đó rồi. 2 Tháng Tám 2012 (Xem: 8073)
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Gs 24,1a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.61-70/17 Tháng Bảy 2018(Xem: 1875)/
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cn 9, 1-6; Ep 5, 15-20; Ga 6, 51-58
LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cn 9, 1-6; Ep 5, 15-20; Ga 6, 51-58-
Khi nói đến Kinh Lạy Cha, các nhà thần học, các nhà giải thích Kinh thánh thường nhắc lại câu nói bất hủ của Tertulianô: “Kinh lạy cha chúng con là một bảng tóm lược tất cả Phúc âm”. Qua Kinh Lạy Cha, chúng ta thấy Đấng Thượng Đế mà Kitô hữu cầu nguyện được mặc khải cho con người một cách đặc biệt qua Chúa Giêsu./14 Tháng Sáu 2012(Xem: 6096) Nguyễn Đăng Trúc - Lamhong.org /
Bảo Trợ