Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật V Phục Sinh - năm A

17 Tháng Năm 20142:00 CH(Xem: 1409)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật V Phục Sinh - năm A

blank

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - A
(Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12)

Chủ đề:
CHÚA GIÊSU LÀ CON ĐƯỜNG,
LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG CHO CHÚNG TA

“Chính Thầy là con đường,
là sự thật và là sự sống.
Không ai có thể đến được với Chúa Cha
mà không qua Thầy.” 
(Ga 14,6)

Là Kitô hữu, chúng ta biết rằng quê hương đích thực của mình là Nước Trời và đang hết lòng hướng về đó để có sự sống vĩnh cữu và hạnh phúc viên mãn với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng với triều Thần Thánh. Tuy nhiên, đâu là con đường, là cách thế thật sự để chúng ta đạt tới đích này. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta câu trả lời đầy xác tín: đó là qua Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu vì Người “là con đường, là sự thật và là sự sống” cho chúng ta.

I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc I (Cv 6,1-7):

Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi được quy tụ nhân danh Chúa Giêsu, dưới sự coi sóc của các Tông Đồ, mỗi ngày một thêm đông. Đời sống cộng đoàn rất thuận lợi và tốt đẹp, vì tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung (Cv 2,42-46), nhưng sau đó cũng không thiếu những khó khăn. Vì mọi sự là của chung nên đã xảy ra việc đáp ứng không đồng đều về các nhu cầu đời sống: các bà góa gốc hylạp bị bỏ quên, nên xuất hiện những lời than trách. Các Tông Đồ khắc phục khó khăn đó bằng cách chọn ra bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan trong dân để trao cho họ tác vụ phó tếNhững người này trợ giúp các tông đồ bằng cách chuyên lo công việc tổ chức đời sống hằng ngày của cộng đoàn, nhờ đó các Tông Đồ có thời giờ để chuyên lo việc cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa là loan báo Tin Mừng.

Điều này cho thấy tính đa dạng và phong phú trong cơ cấu và sứ vụ của Hội Thánh. Mỗi người làm một công việc được giao theo ơn gọi và sứ vụ của riêng mình, nhưng tất cả đều xuất phát từ một Thần Khí và đều phục vụ một ích chung của Hội Thánh. Bên cạnh, dù có nhiều công việc cần phải làm trong Hội Thánh, nhưng việc cầu nguyện và loan báo Tin Mừng phải được đặt lên hàng đầu.

2. Bài đọc II (1Pr 2,4-9):

Thánh Phêrô nhắc nhở rằng chúng ta có thể sống đức tin khi chúng ta tiến lại gần Chúa Giêsu Kitô là đá tảng góc tường và để Người làm nền tảng cho đời sống của chúng ta. Nhờ vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua Chúa Giêsu Kitô, chúng ta trở nên giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa là Hội Thánh. Nói cách khác, qua Phép Rửa chúng ta được tuyển chọn cách đặc biệt, như dân Israel xưa, để dành riêng cho Chúa. Điều đó làm nên bản chất và phẩm giá của Kitô hữu.

Đối lại, mỗi người chúng ta có bổn phận trở nên một viên đá sống động để xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng của Thiên Chúa là Hội Thánh. Hội Thánh là một Ngôi Nhà lớn, nhưng Ngôi Nhà đó lại cần sự đóng góp nho nhỏ của từng viên gạch tốt và sống động là mỗi tín hữu. Quả thật đời sống của mỗi cá nhân, gia đình, đoàn thể, giáo xứ, dòng tu đều góp phần xây dựng đời sống của Hội Thánh.

Thêm vào đó, vì có phẩm giá của dân Thiên Chúa, chúng ta có bổn phận dâng lễ tế thiêng liêng trong đời sống mình để đẹp lòng Thiên Chúa. Bên cạnh, chúng ta có nhiệm vụ loan truyền những kỳ công của Người, cụ thể là loan báo Tin Mừng rằng Thiên Chúa cứu rỗi bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Đó là con đường chính Chúa Giêsu đã đi và cũng chính là con đường giúp mọi người tiến bước trong sự thật để hướng tới sự sống đời đời.

3. Phúc Âm (Ga 14,1-12):

Bài Phúc Âm hôm nay là một trong bảy diễn từ Chúa Giêsu mạc khải về chính mình “ego eimi/ Ta là…” được đề cập trong Phúc Âm theo thánh Gioan, và thuộc phần “Lời Từ Biệt” của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ (Ga 13,1‒17,26). Trong bầu khí biệt ly trước khi vào khổ nạn để “về cùng Chúa Cha”, Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ đừng xao xuyến, vì Chúa Giêsu sẽ đi trước để chuẩn bị chỗ cho các môn đệ sau này trong cõi sống vĩnh cửu. Tuy nhiên, để tới nơi đó, cần có một con đường và đó cũng là thao thức của các môn đệ.

Chúa Giêsu cho biết “Chính Thầy là con đường”, và còn nhấn mạnh rằng vì các môn đệ đã được ở với Người bấy lâu nên đã biết con đường đó rồi. Do đó, các môn đệ không phải chỉ chờ Chúa Giêsu chỉ lối dẫn đường về với Chúa Cha mà chính các ông phải cất bước lên đường. Con đường này chính là toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu. Như thế, con đường ở đây không chỉ là lối để đi, nhưng có nghĩa tương đồng với “Đạo” theo quan niệm của Lão Giáo trong Đạo Đức Kinh, đó là Nguyên lý tối cao, là Thái cực, là nguồn gốc sinh ra trời đất vạn vật; đồng thời cũng tương đồng với “đạo” theo Khổng Giáo và Phật Giáo, đó là lý tưởng phải theo, bổn phận phải làm, lề luật phải giữ phù hợp với vị thế của mỗi người. Như thế, “Chúa Giêsu là con đường” ở đây được hiểu là “Đạo”: vừa nói về nguồn gốc thiên tính và quyền năng của Chúa Giêsu nhưng cũng chính là những gì được mạc khải trong các giáo huấn và hành động của Người. Vì thế, ai biết Chúa Giêsu và nắm vững các giáo huấn cùng với ý nghĩa các hành động Người đã làm là đã biết con đường đó rồi.

Chúa Giêsu cũng chính là “sự thật”, mọi chân lý và mầu nhiệm thầm kín của Chúa Cha đã được tỏ lộ nơi Chúa Giêsu, vì Người đến để làm chứng về Chúa Cha: nói những điều đã nghe từ Chúa Cha và làm những điều đã thấy từ Chúa Cha. Do đó, ai thấy Chúa Giêsu là đã thấy Chúa Cha, biết được ý định thật sự của Chúa Cha qua Chúa Giêsu, đó là muốn mọi người được cứu rỗi.

Chúa Giêsu là “sự sống” vì Người đã đến để trao ban sự sống của Thiên Chúa cho chúng ta. Trong Tin Mừng Gioan, thuật ngữ “sự sống/ ζωή” được sử dụng rất nhiều (36 lần). Sự sống này xuất phát từ Chúa Cha nhưng gắn liền với Chúa Giêsu vì Người đã được Thiên Chúa Cha trao cho quyền làm chủ sự sống (Ga 5,21; 10,18; 17,2); đồng thời, Người cũng mang sự sống nơi mình (1,4; 5,26) và chính Người là sự sống (11,25; 14,6) và có quyền trao ban sự sống (10,28).

Từ những điều trên, chúng ta được tỏ cho biết chính Chúa Giêsu là con đường, và con đường đó chính là sự thật và là sự sống (bản chất của Người) nhưng Chúa Giêsu cũng chính là con đường đưa đến sự thật và sự sống của Chúa Cha đã được thể hiện nơi Người. Điều quan trọng là các môn đệ phải bước trên con đường Giêsu đó, khởi đi từ việc tin vào Chúa Cha và vào Chúa Giêsu. Các tín hữu hôm nay cũng được mời gọi tin vào Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa như thế. Đức tin nối kết chúng ta với Chúa Giêsu, và nhờ Người, chúng ta được đưa vào sự sống đời đời với Chúa Cha.

II. GỢI Ý MỤC VỤ

1. Anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó (phục vụ đời sống cộng đoàn)”. Hội Thánh là một tổ chức có phẩm trật, có cơ cấu với nhiều thuận lợi để giúp các tín hữu sống đức tin, đức cậy và đức mến, nhưng cũng có những khó khăn vì chúng ta đều là những con người đang lữ hành dưới thế. Hội Thánh được giao cho các Đấng kế vị các Tông Đồ coi sóc, nhưng cũng cần nhiều người trợ giúp các ngài chu toàn sứ mệnh: đó là các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, các hội đoàn và mỗi người chúng ta nữa. Chúng ta có ý thức được rằng trong Hội Thánh, mỗi thành viên đều có chỗ đứng, có một sứ vụ riêng tùy theo ơn gọi của mình, nhưng tất cả đều xuất phát từ một Thần Khí và đều phục vụ một ích chung của Hội Thánh hay không?

2. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người. Chúng ta có phẩm giá thật cao quý vì được chọn vào trong dân thánh của Thiên Chúa. Chúng ta có nhận ra rằng đó là ân huệ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu chứ không phải do nỗ lực hay công sức của chúng ta; đồng thời, để đáp lại, chúng ta cần phải biết loan truyền những kỳ công của Chúa, đó là loan Tin Mừng cứu rỗi để mọi người nhờ nghe mà tin hầu cùng được bước vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền là Thiên Đàng vinh phúc hay không?

3. Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Chúa Giêsu đã đến mạc khải về Chúa Cha cho chúng ta về các phẩm tính, ý định, sự thánh thiện, sự chân thật, sự sống của Thiên Chúa và nhất là chương trình cứu rỗi dành cho chúng ta. Chúa Giêsu cũng chính là con đường đưa chúng ta đến sự thật và sự sống đời đời của Chúa Cha đã được thể hiện nơi Người, vì chính Người là sự thật và là sự sống. Chúng ta có thực sự tin vào Chúa Cha và tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa; đồng thời bước vào con đường Chúa Giêsu, đó là tuân giữ các giáo huấn của Người để được sự sống đời đời hay không?

III. LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tếAnh chị em thân mến! Chúa Giêsu là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” Chính Ngài đã đến để chỉ đường và đi trước để chuẩn bị dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha là nguồn mạch sự sống và mọi ơn lành. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và tin tưởng dâng lời cầu nguyện.

1. “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động.” Chúng ta cùngcầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn đầy khôn ngoan và Thánh Thần để qui tụ và hướng dẫn dân Chúa trong đời sống đức tin: biết chăm lo việc thờ phượng và tích cực xây dựng nước Chúa.

2. Chúa Giêsu nói: “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho con người ngày nay biết tin nhận Đức Kitô là Đấng được Thiên Chúa sai đến, để luôn trung thành bước theo và gắn bó với giáo huấn của Ngài, hầu đạt được sự sống đời đời.

3. “Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là dân riêng của Thiên Chúa.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi kitô hữu biết ý thức ơn gọi cao quý do bí tích Rửa tội mình đã lãnh nhận, luôn nỗ lực tuyên xưng và làm chứng cho đức tin qua bổn phận và trong hoàn cảnh riêng của mình.

4. Chúa phán: “Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta ngày càng trưởng thành trong đức tin, và biết diễn tả đức tin ấy bằng một đời sống thấm nhuần yêu thương và dấn thân phục vụ theo gương Chúa.

Chủ tếLạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và ban Thánh Thần giúp chúng con luôn vững bước trên đường đến với Thiên Chúa Cha. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019 (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 23/06/2019 – Thứ Chúa Nhật XII Thường Niên Năm C Mình Máu Thánh Chúa BÀI ĐỌC I: St 14, 18-20 “Ông mang bánh và rượu tới”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Menkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Đấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông”. Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm. Đó là lời Chúa.
Trích sách Châm Ngôn. Đây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai.
“Ta hãy xuống coi và tại đó Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn xộn”. Trích sách Sáng Thế. Lúc bấy giờ toàn thể lãnh thổ có một tiếng nói duy nhất và một ngôn ngữ như nhau. Khi con cháu ông Noe từ phương đông tiến đi, họ đã gặp một cánh đồng tại đất Sinêar và họ cư ngụ ở đó. Những người này nói với nhau rằng: “Nào, bây giờ chúng ta đi làm gạch và đốt lửa để nung”. Và họ dùng gạch thay thế cho đá và nhựa thay thế cho xi măng. Họ còn nói: “Nào, bây giờ chúng ta hãy xây một thành với một cây tháp mà ngọn nó chạm tới trời. Và chúng ta hãy tạo cho ta một tên tuổi, để chúng ta khỏi bị tản lạc ra khắp mặt địa cầu”.
BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ LỄ THĂNG THIÊN và TUẦN 7 PHỤC SINH – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019 (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – CHÚA THĂNG THIÊN Bài đọc I: Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.
26/05/2019 – Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-2. 22-29 “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”. - Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô, Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ, lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng, để xin giải quyết vấn đề này.
BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN 5 PHỤC SINH – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019 (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 19/05/2019 – Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh BÀI ĐỌC I: Cv 14, 20b-26 (Hl 21-27) “Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. Đến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng:
05/05/2019 – Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh BÀI ĐỌC I: Cv 5, 27b-32. 40b-41 “Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: “Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?
“Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngả trên ai trong họ, thì kẻ ấy khỏi bệnh. Đông đảo dân chúng ở những thành phụ cận Giêrusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi người đều được chữa lành. Đó là lời Chúa.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Đấng người ta đã giết treo Người trên thập giá.
Bảo Trợ