Làm sao để tĩnh tâm tốt?

04 Tháng Năm 20142:00 CH(Xem: 2038)

Nhập nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy cho con hiểu thế nào là một cuộc tĩnh tâm tốt, chỉ cho con biết phải làm thế nào để cuộc tĩnh tâm con bắt đầu theo đem lại kết quả như Ngài muốn.

pray 

 

I. Suy chiêm

1. Cuộc tĩnh tâm chúng ta sắp theo phải thế nào mới được coi là tốt?

a. Thế nào là một cuộc tĩnh tâm tốt?

Một cuộc tĩnh tâm tốt không nhất thiết phải là một cuộc tĩnh tâm sốt sắng. Một cuộc tĩnh tâm không sốt sắng nhưng gây được những biến đổi căn bản và lâu dài thì vẫn phải coi là một cuộc tĩnh tâm tốt.

Một khóa tĩnh tâm khô khan cũng không nhất thiết là một cuộc tĩnh tâm không tốt. Khô khan mà biến đổi căn bản và lâu dài thì vẫn là một cuộc tĩnh tâm tốt.

Tóm lại, một cuộc tĩnh tâm tốt là một cuộc tĩnh tâm gây được sự biến đổi căn bản và lâu dài.

b. Sự biến đổi phải thế nào mới là căn bản?

Căn bản là gốc rễ từ đó mọc lên cây, lên cành hoa và lá. Cái gì biến đổi thì gây ra những biến đổi khác thì đó là biến đổi căn bản. Khi lối nhìn của ta về Chúa, về người, về vũ trụ và về bản thân mà thay đổi thì lối sống của ta đối với Chúa, với Người, với vũ trụ và với bản thân cũng thay đổi. Như vậy biến đổi lối nhìn là căn bản. Lối nhìn của ta về Chúa mà thay đổi thì lối nhìn của ta về Người, Vật và Mình cũng thay đổi thì lối nhìn về Chúa còn căn bản hơn nữa.

Như vậy, biến đổi lối nhìn là căn bản. Biến đổi lối nhìn về Chúa còn căn bản hơn.

c. Cuộc tĩnh tâm đạt được mục đích đã là một cuộc tĩnh tâm tốt hay chưa?

Một cuộc tĩnh tâm đạt được mục đích bao giờ cũng là một cuộc tĩnh tâm gây sự biến đổi. Đích mà cuộc tĩnh tâm đề ra bao giờ cũng mang tính chất căn bản. Chính vì thế, một cuộc tĩnh tâm đạt được đích tất nhiên là một cuộc tĩnh tâm tốt.

d. Cuộc tĩnh tâm chúng ta sắp bước vào phải như thế nào mới là một cuộc tĩnh tâm tốt?

1) Ơn xin của cuộc tĩnh tâm này là gì? (CoB1:1)

2) Căn cứ vào ơn xin, cuộc tĩnh tâm này phải đạt được điều gì mới được coi là một cuộc tĩnh tâm tốt?

3) Nếu cuộc tĩnh tâm có gây được sự biến đổi và lâu dài nhưng khác với ơn xin của cuộc tĩnh tâm, thì đó đã là một cuộc tĩnh tâm tốt hay chưa?

I. Làm sao để cuộc tĩnh tâm này tốt?

a. Căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân

1) Hãy nhớ lại những khóa tĩnh tâm không gây được sự biến đổi căn bản và lâu dài hoặc không đạt được ơn xin. Phân tích những kinh nghiệm ấy để xem bạn đã tĩnh tâm thế nào mà không đạt được ơn xin hoặc không gây được sức biến đổi.

Vậy phải tránh điều gì trong khóa tĩnh tâm này?

2) Hãy nhớ lại những khóa tĩnh tâm đã đạt được ơn xin hoặc đã gây được sự biến đổi căn bản và lâu dài. Phân tích những kinh nghiệm quý báu ấy để biết phải tĩnh tâm khóa này thế nào mới đạt được sự biến đổi căn bản và lâu dài hoặc đạt được ơn xin của khóa.

Vậy, phải tĩnh tâm khóa này thế nào để đạt được ơn xin hoặc gây được sự biến đổi căn bản và lâu dài?

b. Căn cứ vào kinh nghiệm của nhiều người khác

Theo kinh nghiệm của nhiều người thì thành công của khóa tĩnh tâm lệ thuộc vào người đó tin tưởng vào sự hướng dẫn của Thần Khí là chính, sau đó là những điều kiện sau: mức độ của lòng khao khát, tâm hư không, thấu hiểu mục đích và ơn xin và cuối cùng là việc nắm vững và sử dụng phương pháp cầu nguyện.

1) Tin tưởng phó thác vào sự dẫn dắt của Thần Khí

- Bạn có kinh nghiệm về tầm quan trọng của Thần Khí trong cầu nguyện hay không?

- Thánh Phao-lô cho chúng ta biết gì về vai trò của Thần Khí trong việc cầu nguyện cho phải? (Rm 8,26-27)

2) Tĩnh tâm với lòng khao khát mãnh liệt được ơn xin.

- Trong khóa tĩnh tâm này bạn khao khát được điều gì?

Bắt đầu vào tĩnh tâm hay Linh Thao, cần biết ngay mục đích của khóa và ao ước của bản thân mình. Tiếp đến thống nhất mục đích và ao ước để làm thành ơn xin. Nên tóm tắt ơn xin thành một kinh hay một châm ngôn cho đúng, đủ, vắn, rõ và dễ nhớ.

- Phải khao khát đến mức nào?

- Tại sao phải có lòng khao khát như vậy? Bạn có kinh nghiệm về tầm quan trọng của lòng khao khát đối với kết quả của việc tĩnh tâm hay chưa? Kinh nghiệm của Ni-cô-đê-mô (Ga 3,1-21) và người phụ nữ Sa-ma-ri cho ta biết điều gì? (Ga 4,6-30).

3) Tĩnh tâm với tâm hư không

Tâm hư không là tâm không chất chứa những cản trở Lời Chúa lọt vào.

- Tĩnh tâm mà tâm không hư không nhưng đầy ắp thì kết quả sẽ như thế nào? Tại sao?

- Bạn có kinh nghiệm gì về tình trạng này hay không?

- Bạn có tìm được một số thí dụ trong Tân Ước để minh họa mức độ cần thiết phải có tâm hư không? (Ga 3,1-13; Mc 1,15-22; việc các môn đệ khó nhận ra Đức Giê-su là Đức Ki-tô chịu đóng đinh; Ga 6).

- Nơi bạn, có điều gì cản trở bạn tiếp nhận các điều Chúa dạy không? Nếu có bạn tĩnh tâm làm gì bây giờ?

4) Hiểu rõ mục đích và ơn xin của khóa

- Mục đích và ơn xin của khóa là gì? (CoB1:1)

- Nếu không hiểu rõ và ao ước mãnh liệt mục đích và ơn xin thì khóa tĩnh tâm sẽ như thế nào?

5) Nắm vững phương pháp cầu nguyện

- Bạn thường cầu nguyện với phương pháp nào? Có sức biến đổi và lâu dài không? Nếu đã có một phương pháp tốt rồi, bạn tính sử dụng phương pháp ấy để cầu xin được mục đích và ơn xin của khóa thế nào? Nếu chưa được một phương pháp cầu nguyện hữu hiệu như lòng mong ước thì bạn tính làm thế nào?

- Bạn đã nắm vững chu kỳ cầu nguyện hay chưa? Bạn sẽ vận dụng chu kỳ ấy thế nào phối hợp với phương pháp cầu nguyện của bạn để có thể xin đạt được mục đích và ơn xin?

6) Tận dụng các phương tiện của khóa tĩnh tâm.

- Bạn sẽ tận dụng các phương tiện của khóa tĩnh tâm cho bạn như thế nào?

- Bạn sẽ dùng các giờ chia sẻ khác nhau như thế nào cho ích lợi?

- Bạn sẽ xây dựng bầu khí tĩnh tâm và giữ thinh lặng thế nào để ích lợi cho bạn và mọi người.

- Bạn nhờ người hướng dẫn như thế nào là tốt nhất cho bạn?

Kết nguyện

Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận những điều trên đây, bạn phải tự mình vạch rõ cách tĩnh tâm thế nào cho tốt. Ghi lại kết quả một cách chính xác, đầy đủ vắn gọn và rõ ràng. Trình lên Chúa để xin Chúa xác chuẩn và giúp đỡ.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Xin gửi bài này đặc biệt đến các Bà Mẹ trong Hội các Bà Mẹ Công Giáo mà Thánh Nữ Monica là Thánh Bổn Mạng, nhất là các Bà Mẹ đang đau khổ trong nước mắt để cầu nguyện cho chồng và cho con.../25 Tháng Tám 2012(Xem: 8569) Lm. Anphong Trần Đức Phương - Tinmungnet /
Phan Tấn Thành Dẫn nhập Trong các tín biểu, lời tuyên xưng về Giáo hội (Ecclesia) thường được kèm theo vài tính từ, với con số thay đổi. Tín biểu Epistula Apostolorum (khoảng năm 170) chỉ gồm năm mệnh đề, và mệnh đề thứ bốn là: “et in sanctam Ecclesiam” (Denz-Sch 1). “Thánh thiện” là đặc điểm cổ nhất, nói lên sự thuộc về Thiên Chúa. Trong “Tín biểu các thánh tông đồ”, ngoài “sancta” khi thêm “catholica” (sanctam Ecclesiam catholicam); bên Đông phương, tín biểu của Cyrillô Giêrusalem (khoảng năm 348) viết «una santa Chiesa catholica» (Denz-Sch 41) và của Epiphaniô năm 374 “una sola sancta Ecclesia catholica et apostolica” (Denz-Sch 42), đưa đến công thức của công đồng Constantinopolis năm 381 « unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam». Trong lịch sử thần học, đã có những quan niệm khác nhau về bản chất của bốn đặc tính này cũng như công dụng của chúng.
Nhiều sách về Đức Mẹ đã được các học giả Tin lành viết, nhiều cuốn cổ vũ người Tin lành nhìn sát hơn vào Đức Mẹ. Nhiều câu chuyện về các Phật tử và những người ngoài Công giáo đã đến viếng Đền Đức Mẹ Lộ Đức. Mặt khác, các tín đồ Hồi giáo cũng rất tôn trọng Đức Mẹ. Thật vậy, Đức Mẹ được nói đến nhiều lần trong kinh Koran, sách thánh của Hồi giáo, nhiều hơn cả trong Kinh thánh!/17 Tháng Bảy 2014 (Xem: 4787) /
NHỮNG SAI PHẠM CỦA SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI 5. Các vấn đề liên hệ đến Hội Thánh. ▶5.1. Chối bỏ Huấn quyền của Hội Thánh. *SỨ ĐIỆP 06-04-2011. "...không một ai trong các con xứng đáng để phán xét hoặc tra xét về người khác. Không ai có quyền hạn hoặc hiểu biết thiêng liêng để đưa ra bất cứ sự đánh giá nào về đạo đức nơi người khác" NHẬN ĐỊNH. Nói như thế bà Maria Divine Mercy rõ ràng đã phủ nhận Huấn quyền của Hội Thánh. ▶5.2. Phủ nhận vai trò của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh. *SỨ ĐIỆP 12-04-2012. "Cơ mật viện Hồng Y bầu Giáo hoàng mới là những người theo bè Tam điểm, là tổ chức độc ác của Satan." NHẬN ĐỊNH. Rõ ràng bà Maria Divine Mercy không tin rằng Thánh Thần của Đức Kitô vẫn đang hiện diện và hoạt động trong Hội Thánh, không ngừng hướng dẫn Hội Thánh đạt đến chân lý toàn vẹn của Đức Kitô.
Nguồn gốc của mọi thiên chức linh mục Chủ đề linh mục là đề tài rất được quan tâm và mang tính thời sự trong thế kỷ qua. Công Đồng Vaticanô II đã dành trọn một tài liệu cho chủ đề này với sắc lệnh Presbyterorum Ordinis; năm 1992, thánh Gioan Phaolô II đã gửi tới toàn thể Hội Thánh tông huấn hậu thượng hội đồng Pastores Dabo Vobis, về việc huấn luyện các linh mục trong bối cảnh hiện nay; tiếp đến, khi công bố năm thánh linh mục 2009-2010, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã phác thảo cách vắn gọn nhưng rất sâu sắc dung mạo linh mục dưới ánh sáng cuộc đời của Cha Sở xứ Ars. Cùng với đó là vô số những suy tư của nhiều tác giả trên thế giới được thực hiện và nhiều cuốn sách viết về chân dung và sứ vụ của linh mục qua dòng thời gian, trong đó rất nhiều tác phẩm có giá trị.
Trải qua lịch sử, Chúa nhật sau lễ Phục sinh đã được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau: Chúa nhật tám ngày sau lễ Phục sinh, Chúa nhật “Áo trắng” (in Albis), bởi vì các tân tòng cởi chiếc áo trắng mà họ đã lãnh nhận khi lãnh các bí tích khai tâm vào đêm Vọng Phục sinh, đánh dấu việc kết thúc giai đoạn huấn giáo khai tâm. Tại vài Giáo hội bên Ấn độ (tục truyền do thánh Tôma tông đồ thành lập), Chúa nhật sau lễ Phục sinh được gọi là chúa nhật thánh Tôma, bởi vì bài Phúc âm thuật lại cuộc gặp gỡ của Người với Chúa Kitô. Gần đây, Đức Gioan Phaolô II muốn thêm một danh xưng nữa, đó là “Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương Xót”. Trong Năm Thánh 2000, Đức Gioan Phaolô II đã ấn định rằng trong toàn thể Hội thánh, Chúa nhật sau lễ Phục sinh, ngoài danh hiệu Chúa Nhật Áo trắng, sẽ còn được đặt tên là Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương Xót.
Hôm thứ Sáu 12 tháng Hai, 2021, Mùng Một Tết Tân Sửu, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp Mùa Chay Thánh 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô. Nguyên bản tiếng Ý và các ngôn ngữ khác có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ. Sứ điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô “Nào chúng ta lên Giêrusalem” (Mt 20:18) Mùa Chay: Thời gian canh tân Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ ý nghĩa sâu sắc nhất trong sứ vụ của Người khi loan báo cho họ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người để hoàn thành Thánh ý Chúa Cha. Sau đó, Ngài mời gọi họ chia sẻ sứ mạng này để cứu độ thế giới.
WHĐ (15.2.2021) – Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam (1961 – 2021), chúng tôi xin được đăng bản dịch chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam về Tông thư thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam – “Jam In Pontificatus” của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII gửi hàng Giáo phẩm Việt Nam ngày 14.1.1961. * * *
Thứ Tư Lễ Tro năm nay sẽ rơi vào ngày 17 tháng Hai. Hôm thứ Ba, Vatican đã đưa ra hướng dẫn về cách các linh mục có thể xức tro vào Thứ Tư Lễ Tro trong bối cảnh đại dịch coronavirus. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã công bố một chỉ dẫn vào ngày 12 tháng Giêng, hướng dẫn các linh mục đọc công thức xức tro một lần cho tất cả mọi người có mặt, thay vì cho từng người. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích Công văn số 17/21 Chỉ dẫn cho ngày Thứ Tư Lễ Tro Việc xức tro trong thời gian xảy ra đại dịch Vị Linh mục đọc lời nguyện làm phép tro. Ngài rảy nước thánh lên tro, không nói gì cả. Sau đó, ngài nói với tất cả những người hiện diện chỉ một lần duy nhất công thức như được ghi trong Sách Lễ Rôma, áp dụng công thức ấy cho tất cả mọi người nói chung:
Ngày 1 tháng 10 năm 2010, Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình đã ra thông báo về án phong chân phước cho ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Thông báo viết: “Ngày 22 tháng 10 tới, tức 3 năm sau khi loan báo việc mở Án phong chân phước, sẽ có phiên họp trọng thể mở cuộc điều tra ở cấp giáo phận về đời sống, các nhân đức và đời sống thánh thiện của Đấng Đáng Kính, ĐHY Việt Nam Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, người đã là Phó Chủ Tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình từ năm 1994 và là Chủ tịch Ủy Ban này từ ngày 24 tháng 6 năm 1998 đến ngày 16 tháng 9 năm 2002”. Theo thông báo của Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh về việc điều tra án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, do Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn ký ngày 1 tháng 1 năm 2012, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về cuộc đời của Đấng Đáng Kính, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Bảo Trợ