Chúa Nhật Thứ II Phục Sinh Năm-A

24 Tháng Tư 20142:00 CH(Xem: 2235)


Chúa Nhật Thứ II Phục Sinh-Năm A

Hãy sống những thời gian ngắn ngủi của chúng ta vào niềm tin
của Giáo Hội nơi thế giới chóng qua này
Lời Chúa

Suy Niệm

 

Bài Đọc I: Cv 2, 42-47

"Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các Tông đồ, việc thông hiệp huynh đệ, việc bẻ bánh và cầu nguyện. Mọi người đều có lòng kính sợ. Vì các Tông đồ làm nhiều việc phi thường và nhiều phép lạ tại Giêrusalem, nên mọi người đều sợ hãi. Tất cả mọi kẻ tin đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ bán tài sản gia nghiệp, rồi phân phát cho mọi người tuỳ nhu cầu từng người. Hằng ngày họ hợp nhất một lòng một ý cùng nhau ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà, họ dùng bữa cách vui vẻ đơn sơ; họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân mến chuộng. Hằng ngày Chúa cho gia tăng số người được cứu rỗi.

Đó là lời Chúa.Đáp Ca: Tv 117, 2-4. 13-15. 22-24

Đáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: "Đức từ bi của Người muôn thuở". Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên: "Đức từ bi của Người muôn thuở". Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: "Đức từ bi của Người muôn thuở". - Đáp.

2) Tôi đã bị đẩy, bị xô cho ngã xuống, nhưng Chúa đã phù trợ tôi. Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi, và Người trở nên Đấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng vang lên trong cư xá những kẻ hiền nhân. Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. - Đáp.

3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. - Đáp.Bài Đọc II: 1 Pr 1, 3-9

"Nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mạc khải trong thời sau hết. Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải sầu khổ một ít lâu giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện, nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần, nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự khi Đức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài; bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn.

Đó là lời Chúa.Alleluia: Ga 20, 29

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". - Alleluia.Phúc Âm: Ga 20, 19-31

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Đó là lời ChúaSuy Tư Lời Chúa Hôm Nay. Chúa Nhật Thứ II Phục Sinh.Bài đọc I, Cv 4, 32-35.

Ở đời, ai cũng có một ước mơ, ước mơ đó giúp chúng ta vui vẻ, lạc quan, và yêu đời hơn để thăng tién trong cuộc sống. Đã là ước mơ, không ai mơ ước những điều kém cỏi, trái lại, chúng ta sẽ mong ước những gì tốt đẹp nhất cho mình, và rồi, chúng ta ấp ủ và theo đuổi cho bằng được dù có phải trả bất cứ gía nào chúng ta cũng sẵn sàng. Có người cho đó là: Tiền của, danh vọng, quyền lực, sắc đẹp. trường thọ, và sức khỏe, đúng, tất cả những điều đó đều có gía trị riêng của nó trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chưa hẳn là những điều tốt nhất mà chỉ là những phương tiện có tính tạm thời trong cuộc sống. Theo thuyết Nhà Phật: Những của cải, vật chất, và danh vọng, tất cả chỉ là không. Lý thuyết này phù hợp với lời của Chúa, vì không ai có thể mang theo những điều đó qua bên kia thế giới. Quan niệm này chỉ phù hợp với những người cho rằng: Không có đời sống mai sau. Do đó họ hưởng thụ những gì họ muốn để thỏa mãn cho xác thịt, sợ rằng một ngày kia, gìa yếu, hay chết thì không còn cơ hội.   Dù có quan niệm gì đi chăng nữa, cuối cùng họ cũng phải đối diện với cái chết, đó là đích điểm cuối cùng của con người?

Đối với những người có niềm tin, ước mơ duy nhất của họ là chính Chúa. Được chia sẻ vào cuộc sống thần linh với Thiên Chúa mai sau. Các bài đọc hôm nay, tập chú tới niềm tin của các tông đồ cũng như những Kitôhữu đầu tiên, họ đã thể hiện niềm tin vào Chúa Phục Sinh qua những sinh hoạt cộng đoàn cũng như đời sống riêng của từng cá nhân.

Sách Tông Đồ Công Vụ diễn tả một cộng đoàn thật lý tưởng. Mặc dù sống trong tình trạng lo sợ bởi người Do-thái và người Rô-ma. Nhưng không vì thế mà niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh của họ bị ngăn trở. Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy lời của Chúa, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh (tham dự Thánh Lễ), và cầu nguyện không ngừng. Ngoài những giờ tham dự chung, họ còn đoàn kết yêu thương, và chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Qua đó, họ được nhiều người yêu mến, Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày mỗi phát triển, và nhiều người được hưởng ơn cứu độ.

 Bài Đọc II: 1 Pr 1, 3-9

Trong thư của thánh Phê-rô. Ngài viết: Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại.

Sau khi Nguyên Tổ phạm tội, con người đã mất đi sự thánh thiện và ơn thánh của ThiênChúa. Biết là con người không thể sống nếu không có ơn Chúa. Vì thế, Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta một Đấng phù trợ. Và lời hứa đó đã được thực hiện qua Người Con duy nhất của Ngài là Đức Kitô. Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta Con của Ngài, và Ngài đã kết án tội lỗi của thế gian trong thân xác Con của Ngài, và Con của Ngài đã chết để chuộc tội cho chúng ta, hầu chúng ta được sống .Việc hứa ban ơn cứu độ cho chúng ta được thánh Gio-an Tông Đồ diễn tả như một tình yêu tuyệt hảo mà Ngài đã dành cho con người: “ Thiên Chúa đã vì qúa yêu thương con người, nên đã ban chính Con một của Ngài cho chúng ta, để bất cứ tin vào Con của Ngài thì được sống muôn đời (Gio-an chương 3 câu 16).” Tin là điều kiện tiên quyết để chiếm hữu nuớc trời. Tuy nhiên đức tin cũng cần được thử thách trong đời sống. Qua thư của thánh Phê-rô mà chúng ta nghe hôm nay, thánh Phê-rô đã chia sẻ cho chúng ta cảm nhận của mình, khi ngài chứng kiến về sự kiện ngôi mộ trống vào sáng ngày thứ nhất trong tuần, được chứng kiến nhiều phép lạ Chúa đã làm, và cùng ăn uống với Chúa sau khi Chúa sống lại từ cõi chết. Tin tưởng vào sự phục sinh của Đức Kitô , đồng nghĩa với sự sống lại của chúng ta với Ngài trong nước Chúa. Mặc dù hiện nay chúng ta phải chịu nhiều gian nan thử thách về đức tin, nhưng những gian nan đó không thể sánh được với vinh quanh mà ThiênChúa Cha đã hứa ban cho chúng ta là những người con mà Ngài đã nhận làm nghĩa tử qua lời chứng của Thánh Thần. Là nghĩa tử, chúng ta cũng được đồng hưởng cùng với Đức Kitô trong vinh quang.


Phúc Âm: Ga 20, 19-31.

Trong bài Phúc Âm, thánh Gio-an tường thuật rằng: Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được gặp thấy Chúa. Cuộc hiện ra của Chúa với môn đệ lần này, sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, lúc này không có mặt ông Tô-ma. Khi nghe các tông đồ khác kể lại về sự hiên ra của Chúa, ông không tin, và cả quyết rằng: “ Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin.

Tâm trạng, và những lời phủ định của thánh Tô-ma rất quen thuộc với chúng ta ngày nay. Chẳng phải là chúng ta đã từng nghe người khác nói, hay chúng ta cũng đã từng nói: “ Nếu tôi không thấy thì tôi không tin.”

 Sự dứt khoát của ông Tô-ma có phần giống như chúng ta: Không thấy và không đụng tới thì không tin. Rõ ràng và minh bạch là những thái độ rất cần thiết trong cuộc sống, không như thái độ nữa vời, dở dở ương ương mà trong Kinh Thánh cũng đã nói tới.

-Trong Luca 9, 62. Chúa Giêsu phán thế này: “ Ai đã tra tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước của Thiên Chúa.”

-Trong Khải Huyền 3, 15-16. Chúa phán với người Lao-di-kia thế này:“Ta biết các việc ngươi làm. Ngươi chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi, nhưng vì ngươi hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta.”

Không phải tất cả những gì chúng ta thấy mới tin, nhưng có những điều tuy chúng ta không thấy nhưng vẫn phải tin, như trường hợp của Tô-ma, mặc dù không tận mắt thấy Chúa hiện ra sau khi Chúa sống lại, nhưng đó là sự thật qua lời chứng của các tông đồ.

Cũng vậy, trong chúng ta, không ai nhìn thấy tổ tiên trong dòng họ của mình, nhưng vì không nhìn thấy mà chúng ta phủ nhận là không có họ hay sao?.

Hiểu theo nghĩa rộng, tin là một cảm giác mách bảo cho chúng ta chắc chắn về một điều gì đó. Theo thánh Tô-ma Aquinas đức tin nằm trong quan năng cao nhất của con người, đó là quan năng trí tuệ. Qua trí tuệ, con người có thể nhận biết được Thiên Chúa. Cấp độ thấp nhất của đức tin, là tin vào những điều đã trông thấy. Trái lại, cấp độ cao nhất của đức tin là cấp độ Chúa nói với Tô-ma “Phúc cho những ai đã không thấy mà tin.”

 Về đức tin, trong thư Do-thái đã cho chúng bài học trọn vẹn về nhân đức ấy. Ngay Từ buổi sáng thế, tới thời các Tổ Phụ, Tiên Tri, Ngô Sứ, Các Vua, và các anh hùng tử đạo đã chứng minh cho thấy về niềm tin vào Thiên Chúa của họ.


Đức tin gương mẫu của các Tổ Phụ.

 Đức tin bảo đảm cho những điều mà các Ngài hy vọng, là bằng chứng cho những điều các Ngài không thấy, qua các tiền nhân. Nhờ đức tin đó, mà các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. ( Trích thư Do-thái chương 11) 

Sống Lời Chúa.

1/ Hãy đồng tâm, nhất trí, yêu thương, và giúp đỡ cho những ai đang túng thiếu cần tới sự giúp đỡ của chúng ta.

2/ Mỗi người chúng ta là con cái của ThiênChúa, cùng một Cha, chúng ta có bổn phận phải giúp nhau sống trọn vẹn luật pháp của Chúa.

3/ Hãy xem xét lại thái độ giữ đạo nửa vời của chúng ta. Thiên Chúa không kêu gọi để chúng ta sống trong thái độ dửng dưng, trái lại, chúng ta phải làm hết khả năng nếu có thể.


Lời Nguyện.

Lạy Chúa, xin giải thoát sự ươn hèn trong con để con hăng say nhiệt tâm phục vụ Chúa và tha nhân. Và xin ban bình an của Chúa cho chúng con. Amen.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 10,2-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8
Dân Do Thái là dân du mục. Cuộc đời họ gắn liền với đoàn vật và những đồng cỏ. Nên khi Đức Giêsu đưa ra hình ảnh người mục tử và đoàn chiên, người Do Thái hiểu ngay tức khắc. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh quen thuộc ấy để nói lên mối liên hệ của ta với Người và của Người với ta. Người là Mục tử nhân lành. Ta là đoàn chiên của Người. Người lãnh đạo đoàn chiên không phải bằng uy quyền áp chế, bằng kỷ luật khắc nghiệt, nhưng bằng tình yêu tha thiết. Tình yêu của Người được biểu lộ qua ba khía cạnh: hiểu biết, quan tâm chăm sóc và hy sinh cho đoàn chiên. Tình yêu của Đức Giêsu là tình yêu hiểu biết. Sự hiểu biết này không phát xuất từ lý trí, do học hỏi, nhưng phát xuất từ trái tim, do tình yêu. Khi yêu, trái tim trở nên vô cùng nhậy bén đến độ hiểu được hết những âm thanh của tâm hồn và tai người thường không nghe thấy, nhìn thấy hết những gì ẩn kín trong tâm hồn mà mắt thường không nhìn thấy, cảm nhận được hết những chiều sâu thăm thẳm
Trước khi dâng mình cho Chúa, Thánh An-phong là một luật sư lỗi lạc. Ngài rất nổi danh vì tài hùng biện và vì lý luận đanh thép sắc ben. Nhờ tài ba, ngài đã thành công trong rất nhiều vụ án hiểm hóc. Nhưng một hôm, Chúa đã để cho ngài phải thất bại. Trong một vụ án mà ngài thấy là đơn giản, dễ dàng, ngài đã bị thua một cách thảm hại. Trước thất bai cay đắng đó, ngài thấy như cả bầu trời sụp đổ. Danh tiếng phút chốc tan như mây bay. Uy tín bị cuốn đi trong làn gió thoảng. Cả một màn đen tối u ám phủ xuống cuộc đời. Chẳng còn biết tìm an ủi ở nơi nào khác, thánh An-phong quay về bên Chúa, chìm đắm trong lời kinh cầu nguyện. Nhờ ơn Chúa, ngài tìm được niềm bình an. Hơn thế nữa, ngài nghe được tiếng Chúa mời gọi đi vào con đường Chúa muốn. Từ đó, ngài hiến thân trọn vẹn để phục vụ Chúa, ngài đã trở thành linh mục, giám mục và lập ra Dòng Chúa Cứu Thế. Sau này, khi nhìn lại, ngài hiểu rằng chính Chúa đã hiện diện trong nh
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42
Đức Kitô đã sống lại thật – ViKiNi (Suy niệm của Lm. Giuse Vũ Khắc Nghiêm – trong ‘Xây Nhà Trên Đá’) 1. “Nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng. Và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, như thế là chúng tôi chống lại Thiên Chúa” (1Cor. 15, 14-15). Thánh Phaolô thật rõ ràng, thật quả quyết về Đức Giêsu đã sống lại, nếu Người không sống lại thì Phaolô và tất cả các tông đồ, các tín hữu thời đó vừa phạm tội ác chống lại Thiên Chúa, vừa bị người đời bắt bớ, đánh đập, tù ngục và đóng đinh giết đi. Các tông đồ chịu chết vì điều giả dối đó để làm gì ? Để chịu khốn nạn hơn hết mọi người sao ? Và giả dối thì tất nhiên, Giáo hội không thể xuất hiện và tồn tại bền vững cho đến ngày nay được.
Thánh lễ hôm nay rất ý nghĩa cho giới trẻ. Trong ngày Lễ Lá, biết bao thanh thiếu niên ra đón mừng Chúa. Cả một bầu khí trẻ trung, hăng say, kính mến. Sự trẻ trung bột phát qua việc cầm cành lá, qua lời tung hô đón chào Chúa. Thật là một bầu khí cuồng nhiệt. Giới trẻ Do thái lúc ấy biểu lộ lòng kính mến thật hồn nhiên, thật dễ thương. Không khác gì giới trẻ chúng ta hôm nay. Nhưng thanh lễ hôm nay cũng khiến ta phải suy nghĩ không ít vì những biến cố quá trái ngược. Chúa vừa vinh hiển vào thành chưa được bao lâu đã phải tủi nhục chết trên thập giá. Tại cổng thành có biết bao người ra chào đón tung ho, nhưng trên Núi Sọ chẳng còn mấy người theo Chúa. Từ chúa nhật Lễ Lá đến thứ Sáu tuần thánh thời gian không dài, nhưng biết bao người đã thay lòng đổi dạ. Từ cổng thành đến Núi Sọ đường đất không xa, nhưng biết bao người đã rẽ đường, đi ngang, về tắt. Tại sao thế?
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM B Các suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21
Đức Giêsu đã thanh tẩy Đền thờ. Người muốn ta hãy tiếp tục công việc của Người. Giữ gìn cho nhà thờ luôn sạch đẹp, có bầu khí tôn nghiêm là điều cần thiết. Nhưng cần hơn vẫn là giữ gìn ngôi Đền thờ thiêng liêng là chính bản thân ta. Tâm hồn chính là cung thánh nơi Chúa ngự. Ta phải luôn luôn thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng với Chúa. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói tôn thờ tiền bạc, coi trọng tiền bạc hơn Chúa. hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi những dục vọng đam mê làm ô uế cung thánh của Chúa. Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói gian tham, bất công. Hãy thanh tẩy tâm hồn ta khỏi những kiêu căng đố kỵ. Thân xác ta là Đền thờ của Chúa
Bảo Trợ