Sức Mạnh của Thánh Giá ''xuyên'' thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai

19 Tháng Tư 20142:00 CH(Xem: 2102)

Sức Mạnh của Thánh Giá ''xuyên'' thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai

Theo thiển ý của tôi, trước hết, cần tuyên xưng: ''Thiên Chúa là Tình Yêu. Deus Caritas est.'' Sau đó, tôi xin mạo muội nêu ý kiến về Sức Mạnh CỦA Thánh Giá ''xuyên'' thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai.

blank 

 

I- Đối tượng của ''Thiên ChúaTình Yêu''

A- Đối tượng KHÔNG phải là con người

Con người ''tái tạo'' SỰ vật hay CON vật nào đó theo ý mình (từ ''sản phẩm gốc'' của Ông Trời) đều thích thú, ngắm nhìn ''sản phẩm'' ấy THÌ HUỐNG CHI LÀ Thiên Chúa như Lời Ngài trong Sách Sáng Thế ''được lặp đi, lặp lại'' tới SÁU lần: ''Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.'' CHƯA có con, mọi đôi uyên ương ĐỀU nhận quà hay tự tay mình SẮM vật dụng cần thiết cho con TƯƠNG LAI của mình THÌ HUỐNG CHI LÀ Thiên Chúa CỦA Tình YÊU!!!

B- Đối tượng là CON NGƯỜI

Còn con người thì ĐƯỢC Ngài yêu thương và quý trọng HƠN tất cả BỞI VÌ Ngài sáng tạo con người THEO hình ảnh CỦA Ngài, BAN PHÚC LÀNH cho họ và PHÁN với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, BÁ CHỦ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất.''

Khi trời và đất cùng mọi thành phần ĐÃ được hoàn tất, Thiên Chúa CÀNG thấy Công Trình Sáng Tạo của Ngài là RẤT TỐT ĐẸP!!!

II- Khái niệm ''xuyên thời gian''

Con người là ''thọ tạo'' HỮU HẠN nên sản phẩm của họ CŨNG có giá trị GIỚI HẠN. Giả sử ước mơ của con người về phi thuyền du hành ''VƯỢT thời gian'' (transtemporal) trở thành hiện thực thì ''nó'' cũng chỉ là sản phẩm của con người HỮU HẠN mà thôi, KHÁC với Thiên Chúa HÓA CÔNG là Đấng ''PHI thời gian và PHI không gian'' (timeless and spaceless) BỞI VÌ Ngài là tác giả CỦA thời gian và không gian, tức là Đấng HẰNG HỮU: The Eternal, Đấng Tự Hữu: The Self-Existent.

III- Sức mạnh của Thánh Giá XUYÊN thời gian như sau:

A- với Adam-Eva

Cả hai người NHẬN BIẾT tội lỗi của mình nên Adam thưa với Chúa: ''Nghe tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì trần truồng nên lẩn trốn.'' Tuy nhiên, nhờ VẪN được Chúa còn thương, cả hai đón nhận Lời Ngài HỨA là Ngài sẽ đặt mối thù giữa Satan và người đàn bà, giữa dòng giống NÓ và DÒNG GIỐNG bà ấy, DÒNG GIỐNG ĐÓ sẽ ĐẠP đầu Satan và Satan sẽ cắn vào GÓT DÒNG GIỐNG ĐÓ."

Thế là hai người vững lòng ''cậy trông'' qua bằng chứng thế này: ''Con người đặt TÊN cho vợ là Eva vì bà là mẹ CỦA chúng sinh.'' (ST 3,20) CHO NÊN Thiên Chúa LÀM cho họ những chiếc áo dài bằng da thú và mặc cho họ LÀ việc báo TRƯỚC ''Lễ Vật'' Hy Sinh, GÁNH tội trần gian BẰNG Cuộc Thương Khó của Đấng Messia và Cái Chết của Ngài trên Thập Giá.

Như vậy, sau khi nếm dấm chua và mật đắng, Chúa Giêsu phán trên Thánh Giá: ''Mọi sự đã hoàn tất!'' Phải chăng Lời Tuyên Bố ấy là việc MỞ MÀN KHAI THÔNG, XUYÊN thời gian để ƠN CỨU CHUỘC từ Thánh Giá TRỞ VỀ quá khứ cho Adam-Eva được LÃNH NHẬN Lời Hứa đã THÀNH SỰ? Tôi xin nêu BẰNG CHỨNG Chúa cứu Adam-Eva là người TIN và được Chúa KÊU GỌI:

Thánh Phaolô viết trong I Cor 1,21-25 thế này: ''Thật vậy, thế gian KHÔNG dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa Ở những nơi Thiên Chúa BIỂU LỘ sự khôn ngoan CỦA Ngài. CHO NÊN Thiên Chúa muốn dùng lời rao giảng ĐIÊN RỒ ĐỂ cứu những NGƯỜI TIN. Trong khi người Dothái ĐÒI HỎI những điềm thiêng, dấu lạ, CÒN người Hylạp TÌM kiếm lẽ khôn ngoan THÌ chúng tôi lại rao giảng Kitô BỊ đóng đinh, điều MÀ người Dothái coi LÀ Ô NHỤC không thể chấp nhận, và dân ngoại CHO LÀ điên rồ. NHƯNG, đối với những ai ĐƯỢC Thiên Chúa KÊU GỌI, dù là Dothái hay Hylạp, Đấng ấy CHÍNH LÀ KITÔ, LÀ sức mạnh và sự khôn ngoan CỦA Thiên Chúa. VÌ sự điên rồ CỦA Thiên Chúa còn HƠN cái khôn ngoan CỦA loài người và sự yếu đuối CỦA Thiên Chúa còn HƠN cái mạnh mẽ CỦA loài người.''

B- với Abraham

Đấng Hằng Hữu phán với Abram: "Hãy ra khỏi xứ sở, họ hàng và nhà của cha con, mà đi đến đất Ta sẽ CHỈ cho con. Ta sẽ CHO con thành một dân lớn, sẽ chúc phúc CHO con. Ta sẽ cho DANH của con được LỚN LAO và con sẽ LÀ mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc CHO những ai chúc phúc CHO con.'' (Sáng Thế 12. Xem thêm ST 15.)

Như vậy, Abraham, Tổ Phụ Đức Tin trong Cựu Ước, cũng lãnh nhận ƠN CỨU CHUỘC từ Thánh Giá của Chúa Kitô vì, trong Roma 4,3, Thánh Phaolô khẳng định: ''Thật vậy, Kinh Thánh nói gì? Ông Abraham đã tin Thiên Chúa và, VÌ THẾ, được gọi LÀ người công chính.''

C- Những vị công chính khác trong Cựu Ước và trong Tân Ước trước khi Chúa tử nạn

1- Thánh Vịnh 2 nói về Đấng Messia là Vua chiến thắng và PHÚC cho ai TIN vào Ngài: ''Chính Ta đã đặt Quân Vương, mà Ta tuyển chọn, lên trị vì Sion, Núi Thánh của Ta. Vậy, giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều, hỡi thủ lãnh trần gian, hãy tỉnh ngộ! Hạnh phúc CHO những ai tín thác vào Ngài!"

2- Trong Tân Ước thì có vô số vị công chính trước Cuộc Thương khó của Chúa Cứu Thế, chẳng hạn Gioan Tẩy Giả vì Chúa phán với dân chúng thế này: ''Ta nói cho các người hay: Đó còn hơn cả ngôn sứ nũa! Chính ông LÀ người mà Thiên Chúa nói đến trong Kinh Thánh: 'Nầy Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con, người ấy sẽ dọn đường CHO con đến.'' (Luc 7,26-27)

D- Người gian phi bị treo bên cạnh Chúa Giêsu

Ông ấy mắng lại ông kia (cũng bị treo bên cạnh Chúa): ''Mày KHÔNG kính sợ Thiên Chúa sao?Chúng ta LÃNH án như thế này là PHẢI LẼ, xứng với việc đã làm. CÒN ông này ĐÂU có làm điều gì sai trái! Giêsu ơi, khi vào Nước CỦA Ngài, xin Ngài NHỚ đến tôi." Với tay gian phi biết hối lỗi và TIN vào Nước Thiên Đàng, Chúa bèn phán: ''Tôi nói THẬT với anh: HÔM NAY, anh SẼ được ở VỚI Ta TRÊN Thiên Đàng." (Lc. 23, 42-43)

IV- Lời kết

Sức Mạnh của Thánh Giá là Nguồn Ân Sủng (CÀNG hiệu lực bằng SỰ PHỤC SINH KHẢI HOÀN CỦA CHÚA GIÊSU) đã giải thoát Kitô hữu công chính KHỎI ách nô lệ CỦA Satan. Ai CÒN SỐNG, mà KHÔNG nhận ra Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH của cuộc sống LÀM NGƯỜI DO Chúa ban cho, lại CÒN phỉ báng Giêsu vốn LÀ Sự Sống Lại và LÀ Sự Sống ĐỜI ĐỜI như Ngài phán thì người ấy SẼ KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI ở Thiên Đàng.

Sách Khải Huyền 3,1-6 CẢNH BÁO thế này: ''Ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi xem ra là ĐANG sống mà, thực sự, ĐÃ chết. Hãy tỉnh thức! Hãy củng cố chút sức còn lại ĐANG suy tàn VÌ Ta thấy các việc của ngươi KHÔNG được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của Ta. Vậy hãy nhớ lại: ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời Chúa thế nào; hãy TUÂN GIỮ và HỐI CẢI! Vậy, nếu ngươi KHÔNG tỉnh thức THÌ Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi CHẲNG biết giờ nào Ta sẽ bắt ngươi. Nhưng tại Sarđê, ngươi có một ít người đã không làm dơ bẩn áo mình; họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với Ta VÌ họ xứng đáng. Như thế, ai thắng THÌ sẽ được mặc áo trắng; Ta sẽ KHÔNG xóa tên người ấy khỏi Sổ TRƯỜNG SINH; Ta SẼ nhận người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên thần của Ngài. Ai CÓ TAI thì hãy nghe điều Thần Khí nói VỚI các Hội Thánh.''

Thứ Sáu Chúa Tử Nạn

Đức Quốc, 18.4.2014

Đaminh Phan văn Phước

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tiếp tục loạt bài giáo lý về cầu nguyện, trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến vào sáng thứ Tư 05/05, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trình bày về đề tài chiêm niệm. Theo ngài, không có đối nghịch giữa cầu nguyện và hành động. Trong Tin mừng chỉ có một tiếng gọi duy nhất, đó là theo Chúa trên con đường tình yêu. Bác ái và chiêm niệm đồng nghĩa với nhau. Hồng Thủy - Vatican News
Trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng ngày 14/4/2021, tiếp tục bài giáo lý về việc cầu nguyện của người Kitô hữu, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng lời cầu nguyện thuộc về chính bản chất của Giáo hội;nếu thiếu cầu nguyện thì Giáo hội không thể thực hiện sứ mệnh truyền giáo và phục vụ người khác. Hồng Thủy - Vatican News Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư 14/04 Đức Thánh Cha suy tư về vai trò của Giáo hội như trường học tuyệt vời của việc cầu nguyện. Bắt đầu từ cha mẹ chúng ta, những người dạy chúng ta cầu nguyện, gieo vào tâm hồn chúng ta hạt giống được chín mùi qua đời sống của Ki-tô hữu. Bên cạnh đó, gương sáng của những tín hữu sống đức tin, việc tham dự vào đời sống của giáo xứ và Thánh lễ, giúp chúng ta không chỉ phát triển đời sống cầu nguyện ở mức độ cá nhân nhưng còn được đón nhận di sản cầu nguyện và tu đức phong phú của Giáo hội.
Chợt Ngài bỗng kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở! Thân xác Ngài rũ xuống, thập giá rung lên nhè nhẹ! Chiều đang dần tàn, cảnh hoàng hôn thật thê lương trong ráng chiều màu tím thẫm ảm đạm! Post 30 Tháng Ba 2013(Xem: 3284)/10 Tháng Tư 202011:00 SA(Xem: 4361)
Chúa Nhật 24 tháng Giêng, Giáo Hội cử hành Chúa Nhật thứ Ba mùa Quanh Năm với chủ đề “Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Tin Mừng theo Thánh Máccô thuật lại cho chúng ta biết hoàn cảnh Chúa kêu gọi các tông đồ đầu tiên như sau: Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người.
Ba Vua là ba khuôn mặt không thể thiếu vắng trong mùa Giáng Sinh. Nhắc đến Giáng Sinh là nhắc đến mục đồng thôn Bêlem và Ba Vua. Nhưng người Kitô hữu nói chung rất mù mờ về thân thế của Ba Vua. Nếu đặt câu hỏi, “Ba Vua tên gì?” nhiều tín hữu sẽ lúng túng và ngập ngừng trước câu hỏi vừa được nêu. I. Ba Vua Trong văn bản tiếng “phổ thông Hy Lạp,” theo như thánh sử Mátthêu, khi “Đức Giêsu sinh ra tại Bêlem, xứ Giuđê, trong đời vua Hêrôđê, mágòi (μάγoi) từ phương Đông tìm đến Giêrusalem. Các ông hỏi, — Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao của Người ở phương Đông, và chúng tôi đến để triều bái Người” (Mátthêu 2:1). Trong tiếng cổ Hy Lạp mágòi (μάγoi) không có nghĩa là vua. Mágòi là danh từ số nhiều của mágọs (μάγos), một danh từ giống đực. Mágói, theo như Raymond Brown, là một thuật ngữ bao gồm nhiều nghĩa: chiêm tinh gia, giải mộng gia, phù thủy (pháp sư), và thầy tư tế của tôn giáo vùng Trung Đông.
Thiên Chúa đã phái các thiên thần đến báo cho những người chăn cừu biết một Đấng Cứu Thế đã được sinh ra: “Thiên thần Chúa bỗng hiện đến bên họ và vinh quang Chúa rạng ngời bao quanh họ, làm họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng thiên thần nói với họ: “Đừng sợ! Này ta đem tin mừng cho các ngươi về một niềm vui to tát, tức là niềm vui cho toàn dân: là hôm nay, đã sinh ra cho các ngươi vì Cứu Chúa, tức là Đức Kitô Chúa, trong thành của Đavit” (Lc 2,9-11). Hôm nay Ngài báo tin cho chúng ta Giáng sinh đã được một thế giới vô thần tục hóa đến nỗi ngày càng nhiều người cùng thời với chúng ta đã quên đi nguồn gốc của nó. Chắc chắn, khung cảnh Chúa giáng sinh cho họ một ý tưởng chung, nhưng họ không biết rằng trẻ nhỏ nằm trong máng cỏ đơn sơ này đã đến để mang lại cho họ tình yêu và niềm vui mà họ tìm kiếm trong vô vọng.
Lễ Giáng Sinh luôn rất lạ. Lạ đủ thứ. Lạ từ nội tại tới ngoại tại. Giáng Sinh tại Việt Nam chỉ se lạnh một chút, chẳng thấm gì so với cái lạnh của Hài Nhi Giêsu năm xưa, nhưng cũng là lời nhắc để chúng ta nhớ tới cái lạnh của những phận người cơ nhỡ, những kẻ cô đơn, nghèo khó, thiếu thốn những thứ cơ bản nhất,… Việt ngữ thật chí lý khi nói là giá lạnh hoặc lạnh giá, cái “giá” này mới “đáng giá,” chứ cái “lạnh” chưa thấm thía chi đâu. Điều đáng quan tâm là cái lạnh ngoại tại gợi nhớ tới cái lạnh tâm hồn, cái lạnh linh hồn, cái lạnh tâm linh. Cái lạnh này khủng khiếp, cái lạnh giá băng. Có nhiều kiểu lạnh.
Chuyện kể rằng: Có một người đàn bà giàu có đang hấp hối trên giường bệnh. Trong tờ chúc thư để lại, bà kể tên của tất cả mọi người thân thuộc và xa gần sẽ hưởng gia tài của bà. Tuyệt nhiên, bà không hề đá động đến cô gái nghèo và trung thành hầu hạ bà từng giây từng phút. Quà tặng duy nhất mà bà tặng cho cô đó là một thánh giá được bọc thạch cao. Cô gái nhận lấy món quà nhưng lòng cô đầy cay đắng buồn phiền. Cô tự nghĩ: mình đã trung thành phục vụ, hầu hạ sớm hôm để rồi chỉ được món quà không ra gì. Không còn đủ bình tĩnh để nuốt lấy từng giọt cay đắng, cô đã kéo thập giá xuống khỏi tường và ném tung trên nền nhà. Cây thập giá vỡ tung và kìa, trước sự ngạc nhiên của cô, tất cả những mảnh vụn thoát ra khỏi lớp vỏ thạch cao đều là những viên kim cương óng ánh...
“Thì giờ hay đời sống là món quà quý Đức Chúa Trời ban cho mỗi người chúng ta. Đời sống quý vì nó đến từ chính Chúa là Đấng Tạo Hóa.” Đời sống thật mong manh và ngắn ngủi. Con người sống đó rồi chết đó cũng mấy hồi. Bởi vậy, con người quy về Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống và hạnh phúc. Tiền bạc quan trọng nhưng không là tất cả. Quyền lực, thú vui rồi cũng chỉ là cát bụi mà thôi. Vì thế, một nhạc sĩ đã từng cảm nhận: “Làm con người trong cuộc đời được bấy nhiêu năm. Ai vốn giàu sang, ai vốn kiếp bần hàn, ai giãi dầu một nắng hai sương, mai lìa đời nhắm mắt xuôi tay. Đua đòi nhiều chỉ khổ thêm thôi”. /post 19 Tháng Tám 2012(Xem: 7000) Tâm Thương - TgpSaigonnet/
Nếu vào một ngày nào đó tôi không còn sống nơi trần gian này nữa, thì những đứa trẻ vẫn lần lượt lớn lên, người thân người thương của tôi họ vẫn ăn, vẫn uống và làm việc theo lẽ sinh tồn, những ngôi nhà, con đường tôi quen thuộc bỗng chốc trở nên xa lạ, mặt trời vẫn giải nắng trên đồng cỏ xanh và cơn mưa vẫn tưới mát trên những thửa ruộng khô cằn… Không gian yên tĩnh ngày nào chẳng còn, khi người viếng, kẻ thăm, người khóc, kẻ cười,… tạo nên khung cảnh bi đát, chua xót và đau thương. Thân xác tôi vẫn nằm đó chẳng cử động hay nhúc nhích, chẳng thở than hay kêu gào mặc cho lũ ruồi muỗi đậu bay. Người ta thức cố thức tôi dậy sau giấc ngủ dài nhưng kết quả nhận được là sự thinh lặng chẳng một lời hồi âm phát ra. Tôi biết và tôi cố gồng mình ngồi dậy để an ủi những người thân đang ngồi than khóc, nhưng bàng hoàng chợt nhận ra tôi đã chết rồi!
Bảo Trợ