LỄ DẦU 2014 TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA BÀ RỊA

18 Tháng Tư 20142:00 CH(Xem: 3092)

LỄ DẦU 2014

TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA BÀ RỊA

Lúc 08g30 sáng thứ Năm Tuần Thánh, cùng với Linh mục đoàn giáo phận, các Phó tế, Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đồng tín hữu trong giáo phận, Đức Cha Tôma, Giám mục Giáo phận đã cử hành Thánh lễ Dầu.

Trong lời mời gọi đầu lễ, Đức Cha Chủ sự đã nói:

Các linh mục và phó tế thân mến,

Các tu sĩ và anh chị em tín hữu thân mến,

Sáng nay, tại nhà thờ Chánh Tòa nầy, cộng đoàn phụng vụ chúng ta cử hành thánh lễ kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích Truyền Chức Thánh và Chức Linh mục thừa tác. “Anh em hãy làm việc nầy mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22, 19; x. 1Cr 11, 24-25). Chúa Giêsu, nơi phòng Tiệc ly, đã thiết lập bí tích Truyền Chức và phong chức linh mục cho các tông đồ để các ngài trở nên thừa tác viên thánh của Tân Ước. Đức Chân Phước Gioan-Phaolô II, trong thư thứ Năm Thánh gởi các linh mục năm 2004, đã viết: “Từ phòng Tiệc ly, chúng ta được sinh ra làm linh mục… Chúng ta được sinh ra từ bí tích Thánh Thể… Sẽ không có bí tích Thánh Thể nếu không có chức linh mục, cũng như không có chức linh mục nếu không có bí tích Thánh Thể”. Chúa Giêsu và linh mục được nối kết bằng bí tích Thánh Thể vì với tư cách của Chúa Giêsu Linh mục Thượng phẩm, linh mục cử hành Thánh Thể và ban phát Thánh Thể cho các tín hữu. Bí tích Thánh Thể là một mầu nhiệm đức tin và Chức Linh mục thừa tác cũng là một mầu nhiệm đức tin, mầu nhiệm của sự thánh hóa và tình yêu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các giám mục, các linh mục và các phó tế, để các ngài luôn sống xứng đáng là những thừa tác viên được tuyển chọn để cử hành mầu nhiệm Thánh Thể.

Trong thánh lễ Dầu sáng nay, tôi sẽ nhân danh Đức Thánh Cha Phanxicô ban Phép lành Tòa thánh với ơn Toàn xá cho tất cả những ai đã xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

Trong Thánh lễ có nghi thức lặp lại lời hứa linh mục và nghi thức Thánh hiến dầu Thánh, làm phép dầu Dự tòng và dầu Bệnh nhân.

Xem bài giảng lễ của Đức Cha

13884142302_58702754b9_b.jpg13884143411_010b9d56c6_b.jpg13884420711_ae73047be1_b.jpg13884431451_a409a2bb7f_b.jpg13907534265_caf61c9de7_b.jpg13907711883_dd92cd8507_b.jpg13884514681_8b1dd50c29_b.jpg13884527101_5dc9f05ca7_b.jpg13884163456_92e8914720_b.jpg13884164262_15f7019f69_b.jpg13884163891_0891d17d46_b.jpg13884325442_225e6555ee_b.jpg13907347193_974c11eb91_b.jpg13907713674_d16277ffbc_b.jpg13907368853_eb9fc2f80c_b.jpg13907715393_d6fefa1472_b.jpg13907355223_f964347de8_b.jpg13908103984_8bc4bfca48_b.jpg13907657805_4e4f35c434_b.jpg13907668825_70e0d0404d_b.jpg13907374803_0190c07a7d_b.jpg13884200471_078e8e7a34_b.jpg13884216051_0f8b0e5655_b.jpg13907679215_f49b70f518_b.jpg13884217582_919dda3d4b_b.jpg13884229221_043a6c0b53_b.jpg13907403983_42be7a8670_b.jpg13884569252_e6b115b965_b.jpg13907740834_9c04342482_b.jpg13884244952_2231fa6164_b.jpg13907373465_81338d4570_b.jpg13884248021_d042584434_b.jpg13884283102_3f12567e40_b.jpg13907378545_3a65f0ff56_b.jpg13884301576_69f7ec4938_b.jpg13907421775_8634d57463_b.jpg13907351105_4a26eccbed_b.jpg13907481273_6505088db9_b.jpg13884574541_cb31e8dd79_b.jpg13884580692_d724b2c974_b.jpg13907688405_d594e01fc9_b.jpg13907707464_a572acc45b_b.jpg13907842834_509ddb8c23_b.jpg13884331732_7df0107c8a_b.jpg13884347592_4146cd1b96_b.jpg13884347466_e1b78807e9_b.jpg13907868194_a23a22112d_b.jpg13884365631_4ce2eb7d1e_b.jpg13907935554_3cf4ae8b52_b.jpg13907763853_e7140c28fc_b.jpg13907526705_25dbc8fdf5_b.jpg13907768163_52c4d84696_b.jpg13884415546_2612da574b_b.jpg

BTTGPBR

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tháng Tư 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho các quyền căn bản của con người, được tôn trọng trên toàn thế giới. Mùa Phục Sinh “Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như “một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).
Tháng Tư 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho các quyền căn bản của con người, được tôn trọng trên toàn thế giới. Mùa Phục Sinh “Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như “một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).
Tháng Ba 2021 THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE Ý cầu nguyện: Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa giải. Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa giải, với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi
Tháng Hai 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ sớm chấm dứt. Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ, nạn nhân của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những đau khổ của họ, và lắng nghe lời họ kêu cứu. Mùa Chay “Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).
Mùa Chay “Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).
Tháng Một 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng ta, được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi người.
Tháng Một 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng ta, được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi người.
“Ngoài những mùa có đặc tính riêng, chu kỳ năm Phụng Vụ còn lại 33 hoặc 34 tuần lễ không có cử hành một khía cạnh cụ thể nào của mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúng ta tưởng niệm trọn vẹn mầu nhiệm chính Chúa Kitô, đặc biệt là trong các ngày Chúa nhật. Thời kỳ này được gọi là mùa Thường niên” (AC 43).
Lịch Phụng vụ từ ngày 02.01.2021 đến 10.01.2021 Tháng Một 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng ta, được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi người.
Bảo Trợ