Chúa Nhật V Mùa Chay Năm-A

02 Tháng Tư 20142:00 CH(Xem: 4437)


Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay -
Năm A

alent5vs

 

Hãy sống những thời gian ngắn ngủi của chúng ta vào niềm tin
của Giáo Hội nơi thế giới chóng qua này

Lời Chúa

Suy Niệm
Bài Đọc I: Ed 37, 12-14

"Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Hỡi dân Ta, này Ta sẽ mở cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa, lúc Ta mở cửa mồ các ngươi, và kéo các ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống, Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng: Ta là Chúa, chính Ta đã phán và đã thi hành".

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8

Đáp: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ (c. 7).

Xướng: 1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu; dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con. - Đáp.

2) Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu. - Đáp.

3) Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn con mong đợi Chúa con, hơn người lính gác mong trời rạng đông. - Đáp.

4) Hơn người lính gác mong hừng đông dậy. Israel đang mong đợi Chúa con: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác. - Đáp.

Bài Đọc II: Rm 8, 8-11

"Thánh Thần của Đấng làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em.

Đó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 11, 25a và 26

Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời".

Phúc Âm: Ga 11, 1-45

"Ta là sự sống lại và là sự sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là Ladarô lâm bệnh). Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".

Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa". Môn đệ thưa:"Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy lại trở về đó ư?" Chúa Giêsu đáp: "Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng". Người nói thế, rồi lại bảo họ: "Ladarô bạn chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta đi đánh thức ông". Môn đệ thưa: "Thưa Thầy, nếu ông ta ngủ, ông sẽ khoẻ lại". Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của Ladarô, nhưng môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói rõ: "Ladarô đã chết. Nhưng Ta mừng cho các con, vì Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông". Lúc đó Tôma, cũng có tên là Điđimô, nói với đồng bạn: "Chúng ta cũng đi để cùng chết với Người".

Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. (Bêtania chỉ cách Giêrusalem chừng mười lăm dặm). Nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".

Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng: "Thầy ở ngoài kia, Thầy gọi em". Nghe vậy, Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng, Người còn đang đứng ở nơi Martha đã gặp Người. Những người Do-thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà, khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy Người, bà liền sấp mình xuống dưới chân Người và nói: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, thì em con không chết". Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do-thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: "Đã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi".

Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.

Đó là lời Chúa.

Hoặc đọc bài vắn này: Ga 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, hai chị em của Ladarô sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".

Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa".

Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".

Người xúc động và hỏi: "Đã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ.

Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi".

Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.

Đó là lời Chúa.

Suy Tư Lời Chúa Hôm Nay.
Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay Năm-A

Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay vừa qua, Giáo Hội gởi tới cho chúng ta những bài đọc liên quan tới sự khác biệt giữa con người và Thiên Chúa. Con người thường nhìn theo diện mạo bên ngoài còn Thiên Chúa, Ngài nhìn từ trong tâm hồn. Cũng vậy, những gì ThiênChúa làm cho con người, không vì con người có công trạng gì với Chúa. Chỉ một điều duy nhất, là vì qúa thương yêu con người. Chúa Chọn Đa-vít lên làm vua Do-thái, khi cậu còn là một trẻ chăn chiên, và Chúa mở mắt cho người mù để anh ta được hòa nhập vào đời sống như mọi người, khi anh ta còn là một kẻ mù lòa ăn xin bên vệ đường.

Hôm nay, Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay.

Những bài đọc hôm nay tập chú đến sự sống lại. Giáo Hội gởi tới cho chúng ta những bài đọc đó trong Mùa Chay, mùa mà chúng ta đang trở về với Chúa để làm hòa với Người từ trong bóng tối của tội lỗi. Chắc chắn, qua những việc làm đó. Thiên Chúa sẽ ứng thuận và đón nhận, và thâu nhận chúng ta làm con cái của Người.

Trong bài đọc thứ nhất, sách Tiên tri Ê-dê-ki-en,

là phần cuối cùng của chương 37, nói về thị kiến Những Bộ Xương Khô. Sách được viết trong thời gian dân Do-thái bị lưu đày. Trong sự tuyệt vọng đó, Thiên Chúa đã sai tiên tri Ê-dê-ki-en tới để khơi dậy niềm hy vọng cho dân. Có một ngày, sự tuyệt vọng của họ sẽ được sống lại trên miền đất của họ: “ Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết danh ta là Đức Chúa. Ta đã phán là Ta làm:”

Theo truyền thống của người Do-thái Shoel là cõi âm, âm ty, hay địa ngục. Nơi mà tất cả mọi người sau khi chết sẽ ở đó muôn đời, không bao giờ được ra khỏi đó (Gióp. 7, 9-10) Là nơi tối tăm. Nhưng Thiên Chúa vẫn nhìn thấy họ. Từ quan niệm đó, từ từ họ đã có cái nhìn tích cực hơn. Địa ngục là nơi chỉ dành cho những người gian ác, sống không tuân giữ luật pháp của Chúa. Đặc biệt hơn nữa ở (Thánh vịnh 116, 1-8) ThiênChúa luôn lắng nghe những kẻ kêu cầu Ngài, và Ngài đã cứu họ từ nơi tối tăm của sự chết.

Theo một số Thánh Vịnh và sách các Ngôn Sứ, Shoel (Địa ngục) tượng trưng cho thời gian lưu đày của dân Do-thái. Và khi họ được trở về Ít-ra-en quên hương của họ, là họ được kéo ra từ nấm mộ chết. Trong bối cảnh này. Thiên Chúa đã sai tiên tri tới với dân để cũng cố niềm tin qua lời tuyên sấm của ngài về thị kiến những bộ xương khô trên cánh đồng. Qua lời tuyên sấm, những bộ xương khô sẽ được nối kết lại bằng gân, da, và thịt: “Và Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa:”

Trong bài đọc thứ hai. Thư của thánh Phao-lô gởi cho giáo đoàn Rô-ma.

Thưa anh em, anh em là những người không sống theo tính xác thịt, nhưng sống theo Thần khí. Vì những ai sống theo tính xác thịt, thì luôn hướng những gì thuộc về xác thịt. Còn những ai sống theo Thần khí, thì luôn hướng những gì thuộc về Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. Muốn có sự sống và bình an của Thần Khí Thiên Chúa trong chúng ta, Không phải chúng ta chỉ có tin và muốn là được. Trái lại, người tín hữu phải diệt trừ những ước muốn của tính xác thịt. Thường khi nói tới xác thịt, chúng ta luôn nghĩ tới điều răn Thứ Sáu và Thứ Chín trong Mười Điều Răn. Nó chỉ đúng một phần trong những cảm xúc thỏa mãn về thân xác mà thôi. Sống theo tính xác thịt, là sống theo những cảm xúc để thỏa mãn cho thân xác như: Trôm cắp, giết người, dâm đãng, mê ăn uống, chưởi bậy, ham mê của cải vật chất, và nói xấu người khác. V.v.v. Cảm xúc là một quan năng Thiên Chúa ban cho con người, qua cảm xúc, con người nhờ đó mà thăng tiến trên con đường nhân đức. Người không biết dùng lý trí và ý chí để điều khiển cảm xúc về xác thịt thì không khác loài vật, vì loài vật chỉ biết dùng bản năng tự nhiện của chúng. Khác với con người, là loài có linh hồn, trí tuệ, và ý chí. Nếu gạt bỏ được những tính của xác thịt, chúng ta không còn bị chi phối những gì là xác thịt. Nhưng được Thần Khí chi phối, vì Thần Khí Thiên Chúa cũng là Thần Khí của Đức Kitô ngự trong chúng ta, Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em.

Trong Bài Tin Mừng của thánh Gio-an.

Thánh Gio-an thuật lại sự kiện Chúa Giê-su đã làm phép lạ cho La-da-rô sống lại. Đây là một phép lạ cả thể Chúa đã thực hiện vào những ngày cuối cùng sứ vụ của Chúa. Nơi Chúa thực hiện phép lạ, đó là một ngôi làng nhỏ Bê-tha-nia, ở phía Đông sườn núi Ô-Liu, khoảng 3 cây số từ Giê-ru-sa-lem. Là nơi mà Chúa Giê-su thường lui tới để nghỉ ngơi. Tại đây, một gia đình có ba chị em, Maria, Martha, và Lazarô. Maria là người đã xức dầu chân Chúa, và chị còn lấy tóc mình để lau. Hôm nay, tại đây, Chúa đã làm phép lạ cho người chết sống lại là: Lazarô em của cô Maria và Martha. Người thuật chuyện kể rằng: Khi Chúa tới đây thì Lazarô đã chết và được chôn trong mồ bốn ngày rồi, Người kể chuyện còn cho thêm chi tiết, Chúa Giê-su nói: “Đem phiến đá này đi:”Thì Martha đã thưa với Chúa: “Thưa thầy, đã nặng mùi rồi, vì em con đã ở trong mồ đã được bốn ngày. Người thuật chuyện cho chúng ta hay, người chết thực sự đã chết. Hơn nữa, khi Chúa Giê-su hay tin là Lazarô đang đau nặng, Người không tới Bê-tha-nia ngay, mà Người còn ở nơi Người đang ở thêm hai ngày nữa. Qua tường thuật, chúng ta thấy đối đáp giữa Chúa Giê-su và các tông đồ. Khi Thầy trò quyết định quay trở lại Giu-đea để tới Bê-tha-nia, Chúa biết là Lazarô thực sự đã chết ( Nói một cách khác :Chúa để cho Lazarô chết rồi Ngài mới đến) Qua những câu Chúa Giê-su Nói như: Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đea: Lazarô, bạn của chúng ta đã an giấc: Lazarô đẵ chết: Thầy mừng vì Thầy không có mặt ở đó: đề anh em tin: Và thôi, nào chúng ta cùng đến với anh ấy. Tất cả những diễn tiến xẩy ra từ khi Lazarô ngã bệnh nặng, cho tới khi Chúa Giê-su trở lại đây để làm phép lạ cho anh được sống lại. không phải một cách tình cờ, nhưng tất cả, phải được xảy ra trong kế hoạch của Thiên Chúa. Trước khi bước vào cuộc thương khó mà Chúa Giê-su sẽ vượt qua. Chúa muốn mạc khải cho con người về cuộc sống mai sau qua sự trỗi dậy của Lazarô từ nấm mồ. Đối với người Do-thái thời bấy giờ. Họ tin có cuộc sống mai sau, chúng ta xem câu thưa của cô Martha với Chúa Giê-su: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Vấn đề được đặt ra. Nếu như tất cả mọi người thời đó nói chung, và những người đang tụ tập ở đó nói riêng, đều có một niềm tin vào sự sống lại như cô Martha, thì Chúa Giê-su có cần làm phép lạ không? (Chúng ta biết rằng: Tất cả những phép lạ mà Chúa Giê-su đã làm suốt sứ vụ của Ngài, Chúa đã không làm vì danh tiếng của Ngài, nhưng vì niềm tin cho con người.) Qua lời tuyên tín của cô Martha, chúng ta biết chị em của cô đã gần gũi và được nghe lời của Chúa Giê-su dạy bảo. Tuy nhiên, niềm tin của họ chỉ vào giai đoạn đầu của trưởng thành. Mặc dầu đã được Chúa Giê-su yêu mến và giáo huấn, nhưng dường như Martha cũng chỉ nghĩ là Chúa Giê-su chỉ có quyền năng trên những người bệnh tật mà thôi. Bởi thế, chúng ta không ngạc nhiên khi Chúa Giê-su nói: “Đem phiến đá này đi:” Thì Martha chị của Lazarô liền nói: “Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi, vì em con đã ở trong mồ đã được bốn ngày rồi. Một lần nữa, Chúa Giê-su đã củng cố niềm tin của Martha qua lời khiển trách nhẹ của Chúa như sau: “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?” Phép lạ của Chúa Giê-su hôm nay, tất thiết phải được thực hiện cho những người: Chưa tin, yếu đức tin, và cả những người đã tin. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng xác loài người sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Đó là đức tin của chúng ta. Muốn chiếm hữu được nước trời mai sau, chúng ta phải tin và sống với niềm tin đó. Nếu chúng ta tin và sống với niềm tin đó, chúng ta không cần phải chờ đợi để hưởng phúc trời mai sau, nhưng, chúng ta thực sự đã chiếm hữu được nó ngay từ đời này rồi.

Trong bài tường thuật của thánh Gio-an hôm nay. Chúng ta thấy thánh nhân đã đề cập tới 8 lần về đức tin. Mỗi lần, mang một tình huống, hay trạng thái khác nhau. Chúng ta hãy tìm tình huống nào, hợp với hoàn cảnh đức tin của mình.

Sống Lời Chúa.

Những ai sống theo tính xác thịt, thì luôn hướng tới những gì là xác thịt. Những ai sống theo Thần Khí thì luôn hướng tới những gì thuộc về Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. Chúng ta không bị xác thịt chi phối, nhưng được Thần Khí chi phối. Muốn có sự sống và bình an. Hãy đẩy tảng đá ra, để đón nhận ánh sáng của Đức Kitô từ đó, chúng ta sẽ nhìn thấy và cam đảm để loại bỏ loại bỏ những đam mê của tính xác thịt.

 

Lời Nguyện.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là đường, là sự sống. Xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa ngay từ đời này. Xin cho chúng con biết từ bỏ những đam mê của cải vật chất, để sống theo lời Chúa đã dạy. Xin mở lònh trí của chúng con, để khi nghe lời Chúa, và cho chúng con thực sự cảm được Chúa đang trực tiếp nói với chúng con. Amen.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, NĂM C Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Gr 33,14-16; 1Tx 3,12–4,2; Lc 21,25-28.34-36
(1) Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. (2) Người mở miệng dạy họ rằng: (3) "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. (4) Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. (5) Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an./post 01 Tháng Mười Một 2016 (Xem: 938)/
Yêu tha nhân như chính mình. Thiên Chúa là Đấng vô hình vô ảnh ta không thấy được. Ta nói yêu mến Thiên Chúa, điều đó khó mà kiểm chứng được. Nên Thiên Chúa đã ràng buộc điều răn mến Chúa vào điều răn yêu người. Yêu Chúa thì phải yêu tha nhân. Yêu tha nhân là bằng chứng yêu mến Chúa.Chú giải và chia sẻ Tin mừng Chúa Nhật XXXI TN – năm BNguon Lamhong.org
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Kn 7,1-7; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 Tin Mừng Chúa nhật XXVI thường niên, năm B
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B ......đôi khi chúng ta thấy người này người nọ thực sự yêu thương và phục vụ kẻ khác, nhưng họ lại là người vô thần, là người Phật giáo, thì lập tức chúng ta khựng lại. Chúng ta hãy nhớ lời Chúa: Ai yêu thương thì ở trong Thiên Chúa. Tại sao chúng ta lại khăng khăng phải ở trong đạo mới có tình thương. Chắc gì chúng ta những người có đạo lại sống được tốt lành như họ chưa./17 Tháng Bảy 2018(Xem: 1432)/
Trước hết cần đặt câu hỏi: Điều gì xảy ra khi chúng ta cử hành nghi thức Thánh Thể. Câu trả lời thật đơn giản, đó là bữa tiệc của Chúa, đánh dấu khởi điểm việc Người chịu khổ nạn và cuộc khổ nạn ấy đang trở thành một thực tại giữa chúng ta và vì chúng ta./09 Tháng Sáu 20122:00 CH(Xem: 7616) Tác giả Karl Rahner Giuse - Nguyễn Cao Luật OP chuyển dịch /
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa - Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37 - Người đã hóa thân làm một con người bé nhỏ, nghèo túng, hèn yếu nhất. Để từ nay, ai đón tiếp một người bé nhỏ nhất là đón tiếp chính Người. Ai giúp đỡ một người yếu hèn nhất là giúp đỡ chính Người. Ai yêu mến một người nghèo túng nhất là yêu mến chính Người./17 Tháng Bảy 2018 (Xem: 1663) GP.Vinh/
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35/17 Tháng Bảy 2018 (Xem: 1653) /
Bảo Trợ