Giáo Phận Bà Rịa

09 Tháng Bảy 20122:00 CH(Xem: 5637)

Giáo Phận Bà Rịa
 baria

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Giáo Phận Xuân Lộc: Thiết lập ngày 22/11/2005

Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Trâm

Diện tích: 1,975 Km2

Số giáo dân: 224,474

Số Giáo Xứ: 78

Số Linh Mục: 91

Số Nữ Tu Sĩ: 406

Số Nam Tu Sĩ: 192


 

Lược Sử Giáo phận Bà Rịa

Tường thuật lễ công bố Tông sắc thành lập tân Giáo phận Bà Rịa

Đức Cha Nguyễn V Trâm ngỏ lời với dân Chúa và giới thiệu tình hình GP Bà Rịa

Ý nghĩa việc thành lập tân Giáo Phận mới Bà Rịa

Bài Giảng của ĐHY Sepe trong Thánh Lễ Thành Lập Tân Giáo Phận Bà Rịa

Lời Chào Mừng của ĐHY Sepe trong Lễ Nghi Thiết Lập Tân Giáo Phận Bà Rịa

Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI thiết lập tân giáo phận Bà-Rịa, Việt Nam

 

Tòa Giám Mục Bà Rịa

Thị Xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Nhà Thờ Chánh Tòa Bà Rịa

Phước Hưng, P. Phước Hưng, Thị Xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Tel: (064) 825-705

 

Hạt Bình Giả

Giáo Xứ Bình Ba

ấp Bình Đức, xã Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Thánh Tâm

ấp Cù Bị 2, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Đức Hiệp

ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Đức Mỹ

ấp Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hữu Phước

23 Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Kim Long

xã Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Mai Khôi

ấp Cù Bị, xã Xà Bang, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Quảng Thành

ấp Tiến Long, xã Quảng Thành, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Quảng Nghệ

ấp Trung Sơn, xã Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Ngãi Giao

Ttr. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Vinh Châu

ấp Vinh Châu, xã Bình Giả, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Vinh Hà

ấp Vinh Hà, xã Bình Giả, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Vinh Trung

ấp Vinh Trung, xã Bình Trung, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Xuân Sơn

1 Xuân Hòa, xã Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Phước Thiện

xã Xà Bang, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Phước Ân

xã Láng Lớn, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Nông Trường Cù Bị, xã Xà Bang, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Hạt Long Hương

Giáo Xứ Chu Hải

xã Hội Bài, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hải Sơn

ấp Hải Sơn, xã Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Kim Hải

ấp Kim Hải, P. Long Hương, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Lam Sơn

ấp Lam Sơn, xã Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Láng Cát

ấp Láng Cát, xã Hội Bài, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Long Hương

ấp Núi Dinh, P. Long Hương, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Ngọc Hà

ấp Ngọc Hà, xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Phú Hà

ấp Phú Hà, xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Phước Lộc

ấp Phước Lộc, xã Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Song Vĩnh

ấp Song Vĩnh, xã Phước Hòa, tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Thanh Phong

ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Xuân Hạ

ấp Tân Lập, xã Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Xuân Ngọc

ấp Trảng Lớn, xã Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Châu Pha

ấp Tân Ninh, xã Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Hạt Phước Lễ

Giáo họ Bình Châu

ấp Láng Găng, xã Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Dũng Lạc

KP. 3, P. Phước Nguyên, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Đất Đỏ

ấp Thanh Long, xã Phước Thạnh, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Hải Lâm

ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hòa An

ấp 2, xã Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hòa Hội

ấp 3, xã Hòa Hội, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hòa Thuận

ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hòa Xuân

xã Hòa Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Long Điền

Ttr. Long Điền, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Long Hải

ấp Hải Điền 2, Ttr. Long Hải, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Long Kiên

KP. 6, P. Long Toàn, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Long Tân

xã Long Tân, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Long Toàn

KP. 2, P. Long Toàn, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Phước Bình

ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Phước Lâm

ấp Phước Lâm, Phước Hưng, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Phước Lễ (Nhà Thờ Chính Tòa Bà Rịa)

Phước Hưng, P. Phước Hưng, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Phước Tân

KP. 6, P. Phước Hưng, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Phước Tỉnh

153 Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Tân Phước

ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Têrêxa

ấp Việt Kiều, xã Phước Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Thủ Lựu

KP. 2, P. Phước Nguyên, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Văn Côi

ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Bông Trang

xã Bông Trang, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hòa Phước

xã Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Hòa Lâm

xã Bầu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Kitô Vua

xã Phước Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Môn Côi

xã Long Toàn, Châu Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Long Tâm

P. Phước Hưng, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Giáo họ Phước Hải

xã Phước Hải, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Hạt Vũng Tàu

Giáo họ Bãi Dân

176/2b Trần Phú, P. 5, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Bến Đá (Nhà Thờ mới)

Giáo Xứ Bến Đá (Nhà Thờ cũ)

Giáo Xứ Bến Đá (toàn cảnh giáo xứ)

Trần Phú, P. 5, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Đông Xuyên

P. 10, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hải Đăng

P. 11, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Hải Xuân

KP. 2, P. 10, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Nam Bình

Nam Bình, P. 11, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Nam Đồng

28 Ngô Quyền, P. 10, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Phước Thành

P. 12, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Sao Mai

268/16 Trần Phú, P. 5, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Tân Châu

Phạm Hồng Thái, P. 7, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo họ Thánh Gioan Baotixita

P. 8, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Thủy Giang

P. 10, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Trung Đồng

P. 10, Thành Phố Vũng Tàu

 

Giáo Xứ Vũng Tàu

Thống Nhất, P. 1, Thành Phố Vũng Tàu

 

(dựa theo cuốn Niên Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Đường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Đường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.Vài nét về giáo phận mới Bà Rịa chia ra từ giáo phận Xuân Lộc

 

VietCatholic News (23/11/2005) VŨNG TẦU -- Vào tuần đầu tháng 9 năm 2005, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã họp Khoá Họp thường niên tại Trung Tâm Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tầu. Khoá họp sẽ kết thức vào ngày 10/9/2005. Trong khoá họp này Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chính thức đồng ý thành lập một giáo phận mới tại Việt Nam có tên là Bà Rịa. Giáo phận này được chia đôi từ giáo phận Xuân Lộc, và sẽ do Đức Cha Nguyễn văn Trâm làm giám mục tiên khởi. Giáo phận mới có trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu rất nổi tiếng và Tượng Đài Chúa Giêsu làm Vua trên Núi Vũng Tầu nhìn ra biển.

blank

Đức Cha Tôma Nguyễn văn Trâm

Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm sinh ngày 09-01-1942 tại Phước Tuy, Bà Rịa, trong một gia đình lễ giáo.

Sau khi theo học tại Tiểu Chủng Viện và Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, ngài được thụ phong linh mục ngày 01-05-1969 tại Nhà Thờ Phước Lễ (Bàrịa), và được bổ nhiệm làm cha phó xứ Biên Hoà.

Một năm sau đó, ngài được gởi đi du học tại Rôma.

Năm 1974 ngài tốt nghiệp tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana của Bộ Truyền Giáo với học vị Tiến sĩ Giáo Luật.

Trở về Việt Nam, ngài được Đức Cố Giám Mục Đaminh Nguyễn văn Lãng chọn làm Bí thư và được bổ nhiệm làm Cha Sở Giáo xứ Thánh Mẫu (nay là Giáo xứ Xuân Khánh), cạnh Toà Giám Mục, đồng thời kiêm các chức vụ Chánh án Toà án Hôn Phối và Quản lý Giáo phận. Ngài cũng là Giáo sư môn Giáo luật tại Đại chủng Viện Thánh Giuse Sàigòn.

 Ngày 06/03/1992, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc và ngày 07-05-1992, Đức Cha Phaolô-Maria tấn phong giám mục cho ngài tại khuôn viên Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô. Khẩu hiệu giám mục: " Hiền lành và Khiêm nhường".

Tìm hiểu qua về Giáo phận Xuân Lộc với quá trình hình thành Địa Dư: Khi mới thành lập (1965), Giáo Phận Xuân Lộc bao gồm 3 tỉnh: Long Khánh-Biên Hoà-Phước Tuy. Toà Giám Mục đặt tại Xuân Lộc, tỉnh lỵ Long Khánh. Ngày 01-08-1976, hành chánh được phân phối lại. Toàn giáo phận nằm trong tỉnh mới là Đồng Nai, trừ 3 giáo xứ: An Bình 1, Đông Hoa, Nghĩa Sơn, thuộc tỉnh Sông Bé (Bình Dương). Năm1979, Thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Đồng Nai, được tách thành một đơn vị hành chánh biệt lập trực thuộc trung ương, mang tên Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo. Như thế, giáo phận Xuân lộc gồm: Tỉnh Đồng Nai, - Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo và - một phần huyện Thuân An, tỉnh Sông Bé. Năm1992, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập gồm: Đặc Khu Vũng Tàu Côn Đảo và một số huyện vùng duyên haỉ của tỉnh Đồng nai.

1. VỊ TRÍ

* Giáo phận Xuân Lộc có hình ngũ giác không đều cạnh 
* Đông giáp giáo phận Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). 
* Đông Bắc giáp giáo phận Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). 
* Tây Bắc giáp giáo phận Phú Cường (tỉnh Bình Dương). 
* Tây Nam giáp giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. 
* Nam giáp với Biển Đông. 
Tổng diện tích là 8.414 Km2. 
Bao gồm trọn vẹn 2 tỉnh: Đồng Nai: 5.886,4 Km2; Bà Riạ Vũng Tàu: 2. 012,65 Km2; và một phần tỉnh Bình Dương: 529,95 Km2.

2. ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU.

a. Đồng Nai: có 23,3% là đất đỏ Bazan (phe-ra-lit). 10% là đất ma-ga-lit. 12,3% là đất pheralit trên phiến sa thạch; phù hợp cho các loại cây công nghiệp và lương thực. Ngoài ra còn có nhiều loại đất khác như: phù sa cổ, đất cát vàng, có độ chịu lực cao, thích hợp cho việc xây dựng các khu công nghiệp. Nhiều đồi núi nhưng không cao lắm. Cao nhất la núi Chứa Chan (dân địa phương gọi là núi Giá Ray) cao 839m. núi Cam Tiên 441m, núi Bé Bạc 319m, núi Đồng Bác 236m, núi Bửu Long, núi Thuỳ Vân…Sông ngòi cũng khá nhiều như sông Đồng Nai, sông La Ngà, sông Đồng Tranh, sông Xoài. Sông Đồng Nai dài 460 Km, đoạn chảy qua Đồng Nai dài 290 Km

Khí hậu của Đồng Nai thuộc miền nhiệt đới nóng ẩm đươc chia ra làm hai mùa khá rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến hết tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến hết tháng 4. Nắng đủ, mưa nhiều, ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1800-2000 mm.

b. Bà Rịa Vũng Tàu: Phần lớn là đất cát: có thể cấy lúa, trồng cây và hoa màu. Có nhiều đồi núi thấp. Nuí Hòn Sụp cao 250m. Núi Lớn cao 249m, núi Vũng Mây 240m, núi Nhỏ (còn gọi là núi Tao Phùng) cao 179m, núi Dung 125m, núi Le 265m, núi Mía 186m, núi Thị Vải 466m, núi Chóp Mao 338m, núi Hồ Linh 164m. Có nhiều đồi cát nhỏ chạy vòng theo bờ biển. Nhiều rạch như: rạch Bà 7,9 Km, rạch Cây Khế 6 Km, rạch Bến Đinh 5,5 Km, rạch Ông Nhu, rạch Sông Cái… con sông chính là sông Đinh dài 11Km. Ngoài ra còn có các sông khác như: sông Cỏ Chi, sông Ray, sông Tầu Bé, sông Cá, suối Lồ Ô…

Bà Riạ Vũng Tàu có bờ biển trải dài thích hợp cho ngư nghiệp và ngành du lịch Khí hậu thuộc miền khí hậu gió mùa. Hai mùa chính gió mùa Đông Bắc: từ tháng 11 đến tháng 3, là mùa khô nắng. Mùa gió Tây Nam: từ tháng 5 đến tháng 9 là mùa mưa. Giữa hai thời kỳ gió mùa này là hai thời kỳ chuyển tiếp: gió yếu và ngoài khơi có sóng nhỏ vào khoảng tháng 4 và tháng 10.

1. Trong bối cảnh Giáo Hội Việt Nam

Sau hơn một thế kỷ (1533-1659), hạt giống Tin Mừng được các nhà truyền giáo Dòng Đaminh Bồ đào Nha và Dòng Tên gieo vải trên quê hương đất Việt, Đức Thánh Cha Alexandrô VII đã công bố Sắc lệnh Super Cathedram Principis đề ngày 9/9/1959 thành lập hai giáo phận tông toà đầu tiên là Giáo phận Đàng Ngoài (Bắc Hà) vơí khoảng 80.000 tín hữu và bổ nhiệm Tân Giám mục Francois Pallu làm đại diện tông toà và Giáo phận Đàng Trong (Nam Hà) vơí khoảng 20.000 giáo dân được trao cho Tân Giám mục Đại diện tông toà Pierre Lambert de la Motte cai quản.

Hai mươi năm sau (1679), Giáo phận Đàng Ngoài được chia làm hai thành Giáo phận Tây Đàng Ngoài (Hànôị) và Đông Đàng Ngoài (Hải Phòng). Và mãi gần 200 năm sau (1844), Toà Thánh mới chia Giáo phận Đàng Trong thành hai giáo phận: Đông Đàng Trong (Qui Nhơn) giao cho Đức Cha Cuenot Thể đảm trách và Tây Đàng Trong (Sàigòn) được trao cho Đức Cha Miche Mịch cai quản. Lúc bấy giờ Giáo phận Sàigòn gồm Nam Kỳ Lục tỉnh, xứ Cao Miên và các tỉnh phía nam Lào. Năm 1850, Toà Thánh thành lập giáo phận mới là Nam Vang, tách ra từ Giáo phận Tây Đàng Trong (Sàigòn), và trao cho Đức Cha Mich Mịch.

Năm 1924, khi tên các giáo phận không còn gọi theo miền hay xứ nhưng theo tên hành chính, nơi vị Giám mục có cư sở, thì lúc bấy giờ Giáo phận Tây Đàng Trong mới chính thức đựợc gọi là Giáo phận Sàigòn. Năm 1954, hiệp định Genève phân chia hai miền Nam-Bắc dựa theo vĩ tuyến 17 và gần 800.000 người công giáo di cư từ Bắc vào Nam. Phần rất đông đã tập họp về vùng đất mầu mỡ của Đồng Nai và Bàrịa-Vũng Tàu tạo nên các xứ đạo toàn tòng công giáo như các khu vực Hố nai, Tam Hiệp, Gia Kiệm, Phương Lâm, Bình Giả, Long Hương, Bàrịa, Vũng Tàu. Số giáo dân tăng từ 8000 đến 160.000 người.

Ngày 24/11/1960 là điểm mốc quan trọng nhất của lịch sử Giáo hội Việt Nam khẳng định sự tiến triển và trưởng thành của Giáo Hội công giáo Việt Nam: Toà Thánh thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam phân chia thành ba giáo tỉnh: Hànội, Huế và Sài gòn; đồng thời phia chia Giáo phận Sàigòn thành ba: Sàigòn, ĐàLạt và Mỹ Tho.

Và ngày 14/10/1965, Đức Phaolô VI đã thành lập hai giáo phận mới tách ra từ Giáo phận Sàigòn; đó là Phú Cường và Xuân Lộc. Giáo phận Xuân Lộc lúc bấy giờ bao gồm ba tỉnh Biên Hoà, Long Khánh và Phước Tuy. Toà Giám mục được đặt tại Xuân Lộc.

2. Xuân Lộc và các nét sinh hoạt tôn giáo trước khi được thành lập

Trước khi chính thức trở thành một giáo phận, tại địa bàn của Giáo phận Xuân Lộc đã hiện diện nhiều xứ đạo cổ xưa như: Đất Đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu (thuộc tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu ngày nay) và sáu giáo xứ chung quanh Biên Hoà như: Biên Hoà, Mỹ hội, Phước Lý, Phước Khánh, Bến Gỗ, Dầu Giây (thuộc tỉnh Đồng Nai ngày nay) với 8.033 giáo hữu.Kể từ khi chính thức trở thành giáo phận, Xuân Lộc có số giáo dân tăng 160.000. Giáo phận Xuân lộc co nguồn gốc lịch sử khá lâu đời và đã trải qua một quá trình hình thành lâu dài hơn trăm năm.

*Vùng đất Đồng Nai

Từ Mô Xoài-Bà Rịa, các thế hệ người Việt di dân với phương tiện chủ yếu là thuyền xuồng ngược dòng Đồng Nai và cả đi bộ dọc theo sông tiến dần vào Đồng Nai. Các điểm định cư sớm nhất của họ là Nhơn Trạch-Long Thành-An Hoà-Bến Gỗ-Bầu Lâm-Cù Lao Phố-Cù Lao Tân Chánh-Cù Lao Ngô-Cù Lao Kinh- Cù lao Tân Triều. Các vùng ven núi cũng là nơi lưu dân Việt chọn làm nơi ở, bởi các nơi đó có điều kiện khai thác các nguồn lợi lâm sản như săn bắn, khai thác gỗ... Tiến trình nhập cư của lưu dân người Việt vào đất Đồng Nai đã diễn ra liên tục trong suốt gần một thế kỷ. Năm1698 dưới sự bảo trợ của Chúa Nguyễn số người Việt từ miền Trung di dân vào Đồng Nai ngày càng đông. Năm1790, Nguyễn Ánh ra lệnh lập đồn điền, mộ dân khẩn hoang lập ấp và sử dụng binh lính khai phá đất đai, canh tác ở khu vực trú quân. Chính việc mở rộng khai phá bằng nhiều hình thức (đồn điền, dinh điền) đã tạo điều kiện để dân cư phát triển ở vùng Biên Hoà. Đầu thế kỷ XX, các công ty đồn điền cao su Đồng nai được thành lập. Họ đã chiêu mộ công nhân từ các làng quê miền Bắc và miền Trung,khiến vùng đất này cũng ngày càng đông dân.

* Vùng đất Bà Riạ Vũng Tàu

Đây là một vịnh biển lớn trông ra Biển Đông.Bà Riạ Vũng Tàu xưa kia là biển, dần dần do biển bồi đắp trở thành những bãi lầy, trải qua bao ngày tháng đã trở thành đất liền. Thế kỷ XIII, nơi đây là rừng rậm, có rải rác vài bản người Chàm và Khơme sống bằng nghề trồng lúa, săn bắn và đánh cá. Thế kỷ XV-XVI nơi đây đã trở thành chỗ tránh bão, cung cấp nước ngọt và đồ gỗ tốt cho các đoàn tàu Tây Phương trên đường đi qua Biển Đông. Thế kỷ XVII, thời Trịnh-Nguyễn phân tranh những cư dân miền Trung vào Bà Riạ sinh sống và cư dân Miền Bắc đi đường biển vào Vũng Tàu lập nghiệp ngày càng đông. Đầu thế kỷ XIX, dưới thời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiêu Trị, Tự Đức, tất cả các bổn đạo đều gặp khó khăn thử thách của cuộc cấm đạo, giáo hưũ phải lén lút giữ đạo và khó khăn cực nhọc khi đưa dẫn các linh mục thừa sai hoặc bản xứ đi thăm giáo dân và cử hành bí tích. Ngày 04-11-1847 sau khi vua Thiệu Trị qua đời, con thứ của vua Thiệu Trị là Hồng Nhậm Dục Tông lên ngôi, niên hiệu là Tự Đức. Vua Tự Đức đã ra chỉ dụ cấm đạo Thiên Chúa trên cả nước (đây là Chỉ dụ thứ 8, kể từ khi Minh Mạng ra chỉ dụ đầu tiên 11-1832) và chỉ dụ cuối cùng14-11-1861 của Tự Đức là khốc liệt nhất, vì đặt ra biện pháp cấm đạo rất nặng là thắt cổ và tống giam tất cả các giáo hữu công giáo. Phước Tuy là địa điểm tập trung gồm bốn ngục giam: Dinh Phước Lễ, Thành Long Điền-Đất Đỏ tại làng Phước Thọ và Thơm tại Long Kiên. Các tín hữu kitô bị tập trung giam giữ từ tháng 9-1861 (Phước Tuy máu lửa, Họ đạo Bà Rịa- xb. 1962). Ngày 07-01-1862, những người công giáo bị giam tại các ngục thất trên đã bị thiêu sống. ("Quốc triều chính biên" Sử Địa- xbSG 1971). Theo bản "Phúc trình của Cha Errard", số giáo dân bị thiêu sống trong 4 nhà giam như sau: Ngục Phước Lễ: giam 300 người, thiêu sống 288 người. Long Kiên: 135 người, chết thiêu 86 người. Long Điền: 140 người, chết thiêu 48. Phước Thọ: 125 người, chết thiêu 22. Tổng số chết thiêu là 444 người trong 4 nhà giam, đàn ông là 288 và đàn bà trẻ em là 156 người. * (Tham khảo tài liệu của Giáo Phận Xuân Lộc)

VietCatholic News (23/11/2005)

Giáo Phận Bà Rịa 
Giáo Phận Xuân Lộc: Thiết lập ngày 22/11/2005 
Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Trâm

Diện tích: 1,975 Km2 
Số giáo dân: 224,474 
Số Giáo Xứ: 78 
Số Linh Mục: 91 
Số Nữ Tu Sĩ: 406 
Số Nam Tu Sĩ: 192


Toà Giám Mục Bà Rịa
 : Thị Xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Nhà Thờ Chánh Toà Bà Rịa Phước Hưng, P. Phước Hưng, Thị Xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu Tel: (064) 825-705

Hạt Bình Giả

Giáo Xứ Bình Ba ấp Bình Đức, xã Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Thánh Tâm ấp Cù Bị 2, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Đức Hiệp ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Đức Mỹ ấp Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Hữu Phước 23 Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Kim Long xã Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Mai Khôi ấp Cù Bị, xã Xà Bang, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Quảng Thành ấp Tiến Long, xã Quảng Thành, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Quảng Nghệ ấp Trung Sơn, xã Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo họ Ngãi Giao Ttr. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Vinh Châu ấp Vinh Châu, xã Bình Giả, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Vinh Hà ấp Vinh Hà, xã Bình Giả, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Vinh Trung ấp Vinh Trung, xã Bình Trung, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Xuân Sơn 1 Xuân Hoà, xã Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Phước Thiện xã Xà Bang, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Phước Ân xã Láng Lớn, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nông Trường Cù Bị, xã Xà Bang, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Hạt Long Hương

Giáo Xứ Chu Hải xã Hội Bài, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Hải Sơn ấp Hải Sơn, xã Phước Hoà, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Kim Hải ấp Kim Hải, P. Long Hương, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Lam Sơn ấp Lam Sơn, xã Phước Hoà, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Láng Cát ấp Láng Cát, xã Hội Bài, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Long Hương ấp Núi Dinh, P. Long Hương, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Ngọc Hà ấp Ngọc Hà, xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Phú Hà ấp Phú Hà, xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Phước Lộc ấp Phước Lộc, xã Phước Hoà, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Song Vĩnh ấp Song Vĩnh, xã Phước Hoà, tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Thanh Phong ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Xuân Hạ ấp Tân Lập, xã Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Xuân Ngọc ấp Trảng Lớn, xã Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Châu Pha ấp Tân Ninh, xã Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Hạt Phước Lễ

Giáo họ Bình Châu ấp Láng Găng, xã Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Dũng Lạc KP. 3, P. Phước Nguyên, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Đất Đỏ ấp Thanh Long, xã Phước Thạnh, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Hải Lâm ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Hoà An ấp 2, xã Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Hoà Hội ấp 3, xã Hoà Hội, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Hoà Thuận ấp Phú Hoà, xã Hoà Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Hoà Xuân xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Long Điền Ttr. Long Điền, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Long Hải ấp Hải Điền 2, Ttr. Long Hải, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Long Kiên KP. 6, P. Long Toàn, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Long Tân xã Long Tân, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Long Toàn KP. 2, P. Long Toàn, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Phước Bình ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Phước Lâm ấp Phước Lâm, Phước Hưng, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Phước Lễ Phước Hưng, P. Phước Hưng, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Phước Tân KP. 6, P. Phước Hưng, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Phước Tỉnh 153 Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Tân Phước ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, Long Đất, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Têrêxa ấp Việt Kiều, xã Phước Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Thủ Lựu KP. 2, P. Phước Nguyên, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Văn Côi ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Bông Trang xã Bông Trang, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Hoà Phước xã Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Hoà Lâm xã Bầu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Kitô Vua xã Phước Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Môn Côi xã Long Toàn, Châu Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Giáo Xứ Long Tâm P. Phước Hưng, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu 
Giáo họ Phước Hải xã Phước Hải, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Hạt Vũng Tàu

Giáo họ Bãi Dân 176/2b Trần Phú, P. 5, Thành Phố Vũng Tàu

Giáo Xứ Bến Đá Trần Phú, P. 5, Thành Phố Vũng Tàu

Giáo Xứ Đông Xuyên P. 10, Thành Phố Vũng Tàu

Giáo Xứ Hải Đăng P. 11, Thành Phố Vũng Tàu

Giáo Xứ Hải Xuân KP. 2, P. 10, Thành Phố Vũng Tàu

Giáo Xứ Nam Bình Nam Bình, P. 11, Thành Phố Vũng Tàu

Giáo Xứ Nam Đồng 28 Ngô Quyền, P. 10, Thành Phố Vũng Tàu

Giáo Xứ Phước Thành P. 12, Thành Phố Vũng Tàu

Giáo Xứ Sao Mai 268/16 Trần Phú, P. 5, Thành Phố Vũng Tàu

Giáo Xứ Tân Châu Phạm Hồng Thái, P. 7, Thành Phố Vũng Tàu 
Giáo họ Thánh Gioan Baotixita P. 8, Thành Phố Vũng Tàu

Giáo Xứ Thuỷ Giang P. 10, Thành Phố Vũng Tàu

Giáo Xứ Trung Đồng P. 10, Thành Phố Vũng Tàu

Giáo Xứ Vũng Tàu Thống Nhất, P. 1, Thành Phố Vũng Tàu

(dựa theo cuốn Niên Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

Niên Giám Công Giáo 2005

 

LM Trần Công Nghị

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tháng Tư 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho các quyền căn bản của con người, được tôn trọng trên toàn thế giới. Mùa Phục Sinh “Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như “một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).
Tháng Tư 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho các quyền căn bản của con người, được tôn trọng trên toàn thế giới. Mùa Phục Sinh “Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống được cử hành trong niềm vui mừng và phấn khởi như là một ngày lễ duy nhất, hay đúng hơn như “một Đại Chúa nhật“. Nhất là trong những ngày này chúng ta hát Alleluia.” (AC 22).
Tháng Ba 2021 THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE Ý cầu nguyện: Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa giải. Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa giải, với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi
Tháng Hai 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ sớm chấm dứt. Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ, nạn nhân của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những đau khổ của họ, và lắng nghe lời họ kêu cứu. Mùa Chay “Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).
Mùa Chay “Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua” (AC 27).
Tháng Một 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng ta, được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi người.
Tháng Một 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng ta, được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi người.
“Ngoài những mùa có đặc tính riêng, chu kỳ năm Phụng Vụ còn lại 33 hoặc 34 tuần lễ không có cử hành một khía cạnh cụ thể nào của mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúng ta tưởng niệm trọn vẹn mầu nhiệm chính Chúa Kitô, đặc biệt là trong các ngày Chúa nhật. Thời kỳ này được gọi là mùa Thường niên” (AC 43).
Lịch Phụng vụ từ ngày 02.01.2021 đến 10.01.2021 Tháng Một 2021 Ý cầu nguyện: Cầu cho tình huynh đệ nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng ta, được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi người.
Bảo Trợ