Chúa Nhật Thứ IV Thường Niên-Năm A

30 Tháng Giêng 20143:00 CH(Xem: 3829)

Chúa Nhật Thứ IV Thường Niên-Năm A
(Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh)

Hãy sống những thời gian ngủi của chúng ta vào niềm tin
của Giáo Hội nơi thế giới chóng qua này

Lời Chúa

Suy Niệm


BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4

"Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người".

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Đây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!" Lập tức Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong đền thánh Người. Chúa các đạo binh phán: "Này đây Người đến". Ai có thể suy tưởng đến ngày Người đến, và có thể đứng vững để trông nhìn Người? Vì Người sẽ như lửa thiêu đốt, như thuốc giặt của thợ giặt. Người sẽ ngồi như thợ đúc và thợ lọc bạc, Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi, và làm cho chúng nên sạch như vàng bạc. Chúng sẽ hiến dâng lễ tế cho Chúa trong công bình. Lễ tế của Giuđa và Giêrusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa và như những năm trước. Đó là lời Chúa toàn năng phán. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 23, 7. 8. 9. 10

Đáp: Vua hiển vinh là ai vậy? (c. 8a)

Xướng: 1) Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu! để Vua hiển vinh Người ngự qua. - Đáp.

2) Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Đó là Chúa dũng lực hùng anh, đó là Chúa anh hùng của chiến chinh. - Đáp.

3) Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, để vua hiển vinh Người ngự qua. - Đáp.

4) Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Đó là Chúa đạo thiên binh, chính Người là Hoàng Đế hiển vinh. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Dt 2, 14-18

"Người phải nên giống anh em Mình mọi đàng".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của Người mà Người huỷ diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Vì chưng Người không đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu giúp con cái Abraham. Bởi thế, Người nên giống anh em Mình mọi đàng, ngõ hầu trong khi phụng sự Chúa, Người trở thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa, để đền tội cho dân. Quả thật, bởi chính Người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên Người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 2,32

Alleluia, alleluia! - Ánh sang đã chiếu soi muôn dân, và là vinh quang của Israel dân Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 2, 22-32 {hoặc 22-40}

"Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa". Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

"Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".

{Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!"

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.} Đó là lời Chúa.

Suy Tư Lời Chúa Hôm Nay

Chúa Nhật Thứ IV Thường Niên-Năm A

Lễ Đức Maria Dâng Chúa Trong Đền Thờ.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh tới sự hiện diện của Thiên Chúa trong Đền Thờ như cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với dân Người.Trong bài đọc thứ nhất. Tiên tri Malachi (Có nghĩa là sứ gỉa của tôi 3,1) được Thiên Chúa mặc khải cho biết ngày của Thiên Chúa ngự đến để viếng thăm dân của Ngài và để thanh tẩy dân của Ngày khỏi mọi tội lỗi. Malachi là vị ngôn sứ sau cùng thời Cựu Ứơc, những lời loan báo của ngôn sứ về thời gian Thiên Chúa ngự đến mang tính cấp bách của thời gian. Theo Chủ thuyết của ngôn sứ  thì Đấng  Thiên Sai được đặt trọng tâm ở Đền Thờ Giêrusalem, nơi mà một hy lễ sẽ được dâng hiến bởi tất cả mọi người (1:11) với sự hiện diện huy hoàng của Chúa giữa họ (3:1-2)Bài đọc thứ hai. Tác gỉa của thư Dothái diễn tả sử thể hiện của Thiên Chúa với dân của Ngài bằng cách đến ở giữa họ bằng một con người thật. Ngài cũng có một quê hương, gia đình, và bạn bè. Ngài cũng có cảm xúc như bao người khác. Vì yêu thương dân của Ngài, Ngài muốn chia sẻ mọi hoàn cảnh và tâm trạng của con người. Để mỗi lúc, mỗi nơi, và mọi hoàn cảnh, con người không cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng, nhưng luôn phấn khởi để vượt qua mọi thử thách trong mọi ngày sống  của họ, vì có Thiên Chúa là Cha nhân từ đang đồng hành cùng với họ trong nỗi vui, nỗi buồn, cũng như lúc tuyệt vọng.Bài Tin Mừng

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy theo luật Moses, bà Maria và ông Giuse đem con trẻ lên Jerusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa," và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.

Theo truyền thống của người Dothái. Mọi con trai đầu lòng được gọi là thánh. Vật gì thánh thì thuộc về Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng thánh. Đây là một nghi thức dựa trên truyền thống lâu đời của người Dothái, khi Thiên Chúa giải thoát họ ra khỏi đất nô lệ ở Aicập. Nhờ máu chiên bôi trên ngưỡng cửa nhà mà mọi con trai đầu lòng của người Dothái được sống. Để nhớ tới những kỳ công mà Thiên Chúa đã làm cho họ. Do đó mọi con trai đầu lòng sinh ra phải được dâng cho Chúa, có nghĩa là nó đã thuộc về Chúa. Muốn nhận con của mình lại, thì phải thế vào đó bằng một lễ vật tượng trưng  để chuộc lại như: Chiên, bò chim gáy hay bồ câu.Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay. không nói rõ là Ông Bà chuộc lại con mình bằng cặp bồn câu non hay một cặp chim gáy.

Hôm nay đã trọn 40 mươi ngày, Ông Bà đưa Hài Nhi Giêsu lên Giêrusalem để hiến dâng cho Thiên Chúa theo luật dạy. Đồng thời cũng để tẩy uế chính mình. Đối với luật Dothái, mọi người nữ sinh con trong vòng 40 ngày được xem là ô uế, họ không được tham dự mọi nghi thức phụng tự ở đền thờ cũng như nơi công cộng. muốn trở lại sinh hoạt, họ phải đến trình diện với các tư tế. Hôm nay, một công hai việc, hai Ông Bà đến để dâng con trẻ Giêsu cho Thiên Chúa, đồng thời cũng để thanh tẩy cho Đức Maria.Hôm nay gia đình Thánh Gia đến Đền Thờ để chu toàn những nghi thức theo luật dạy. Xét ra, nó không có gì đặc biệt ngoài bổn phận và trách nhiệm mà mọi người dân buộc phải tuân giữ. Nhưng thật ra, nó không chỉ đơn thuần là Gia Đình Thánh Gia đang thực hiện đúng theo tinh thần của lề luật . Điều quan trọng hơn, Thánh Gia đang làm tròn đều mà Thiên Chúa đã dùng miệng Ngôn sứ Malachi đã nói tới trước đó hơn năm trăm năm (515 BC) Tiên tri Malachi đã loan báo đấng Mêsia sẽ xuất hiên trong Đền Thánh. Này đây Thiên Chúa phán: Này đây Ta sẽ sai Thiên Sứ ta đi trước để dọ đường cho Ta. Lập tức đấng thống trị mà các ngươi mong chờ ngự đến trong Đền Thánh người. Lời loan báo của ngôn sứ Malachi nói tới đã được thực hiện một cách trọn vẹn qua sự chứng kiến và lời chúc tụng Thiên Chúa của Ông Simêon và bà Anna. Cụ gìa Simêon sống trong đền thờ, chuyên tâm cầu nguyện để trông chờ Đấng Mesia. Và Chúa đã cho ông diễm phúc đó. Đúng lúc Ông Bà đem con trẻ Giêsu lên đền thờ để hiến dâng cho Thiên Chúa. Ông ẵm lấy con tre Giêsu và cất tiếng: “Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa (Lc 2, 29-30). Lúc đó, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, cũng đến: Bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel (Lc 2, 38).Sống Lời Chúa.

Chúng ta cần chuẩn bị thật kỹ càng, từ tâm hồn đến cung cách ăn mặc của chúng ta mỗi khi chúng ta tới nhà thờ để gặp Chúa. Hãy tập cho con cái của chúng ta biết kính sợ Chúa ngay khi bước vào nhà thờ như: bái qùy, cúi đầu, và là dấu Thánh Gía một cách thật châm rãi và cung kính.Lời Nguyện.

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa những đứa con ngoan ngoãn và những đứa con hư hỏng của chúng con, Xin Chúa hướng dẫn và uốn nắn chúng trở thành là những người trẻ hữu ích cho mai sau. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa những nỗi vui và nỗi buồn từ con cái của chúng con. Xin cho chúng con cũng biết kiên nhẫn, chịu đựng trước những lối sống sai lầm, buông thả, và những lời nói cũng như hành động làm cho người khác và cho chúng con phải buồn phiền. Amen

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Kn 7,1-7; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 Tin Mừng Chúa nhật XXVI thường niên, năm B
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B ......đôi khi chúng ta thấy người này người nọ thực sự yêu thương và phục vụ kẻ khác, nhưng họ lại là người vô thần, là người Phật giáo, thì lập tức chúng ta khựng lại. Chúng ta hãy nhớ lời Chúa: Ai yêu thương thì ở trong Thiên Chúa. Tại sao chúng ta lại khăng khăng phải ở trong đạo mới có tình thương. Chắc gì chúng ta những người có đạo lại sống được tốt lành như họ chưa./17 Tháng Bảy 2018(Xem: 1432)/
Trước hết cần đặt câu hỏi: Điều gì xảy ra khi chúng ta cử hành nghi thức Thánh Thể. Câu trả lời thật đơn giản, đó là bữa tiệc của Chúa, đánh dấu khởi điểm việc Người chịu khổ nạn và cuộc khổ nạn ấy đang trở thành một thực tại giữa chúng ta và vì chúng ta./09 Tháng Sáu 20122:00 CH(Xem: 7616) Tác giả Karl Rahner Giuse - Nguyễn Cao Luật OP chuyển dịch /
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa - Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37 - Người đã hóa thân làm một con người bé nhỏ, nghèo túng, hèn yếu nhất. Để từ nay, ai đón tiếp một người bé nhỏ nhất là đón tiếp chính Người. Ai giúp đỡ một người yếu hèn nhất là giúp đỡ chính Người. Ai yêu mến một người nghèo túng nhất là yêu mến chính Người./17 Tháng Bảy 2018 (Xem: 1663) GP.Vinh/
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35/17 Tháng Bảy 2018 (Xem: 1653) /
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37/17 Tháng Bảy 2018(Xem: 1188)/
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Dnl 4,1-2.6-8; Gc1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23/17 Tháng Bảy 2017(Xem: 1344)/ Phải thờ Chúa trong tâm hồn – Noel Quesson. Cha Murray (Muy-rây) lủi thủi đi trên phố vắng đêm khuya, ngài đang đưa Mình Thánh cho một bệnh nhân nguy kịch. Tới góc phố, chợt một tên cướp nhảy ra chĩa súng quát: “Đứng lại, đưa tiền đây!”. Cha Murray mở áo khoác, lấy ví tiền. Tên cướp ngó thấy ngài mặc áo đen và mang cổ trắng, nhận ra đó là một linh mục, hắn ấp úng nói: “Thưa cha, con không biết. ...
"Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." (Mt 13,57) Suy niệm: Chúa Giêsu ví mình như "vị ngôn sứ bị rẻ rúng ngay ở quê hương mình" trước những lời dè bỉu của những người đồng hương: "Ông ta không phải là con bác thợ hay sao?" Thì ra thánh cả Giuse, khi nhận lời thiên sứ truyền tin làm cha nuôi của Đấng Cứu Thế, đã phải chịu sự rẻ rúng đó từ hàng chục năm trước đó rồi. 2 Tháng Tám 2012 (Xem: 8073)
Bảo Trợ