Truyện tranh về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni‏

11 Tháng Sáu 20122:00 CH(Xem: 30889)

Truyện tranh về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
blank
blank
blank
lúc đó, Hoàng Hậu Ma Da. mẹ của Đức Phật thụ thai. Bà nằm mộng thấy một con voi trắng từ núi vàng, núi bạc đến và mang cho bà một cành hoa sen
blank
vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, 625 trước tây lịch, Đức Phật đản sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni. Sau khi đản sanh, Ngài bước bảy bước , và mỗi bước có hoa sen đỡ chân Ngài. Ngài tuyên bố rằng : ” Ta là bậc Chí Tôn cao quý nhất giữa chư thiên và loài người “
blank
Đạo sĩ kaladevila viếng thăm, ông bật cười rồi lại khóc, ông cười vì rồi đây nhân loại sẽ được hưởng ánh đạo vàng , và khóc vì nghĩ rằng sau khi mình chết ,sẽ tái sinh vào cõi phi phi tưởng xứ không nghe được thuyết pháp !
blank
Trong lễ Hạ Điền, Thái Tử Sĩ Đạt Ta ( siddhattha )
Ngài ngồi thiền định và nhập định sơ thiền sau khi quán chiếu, suy xét khổ đau của chúng sinh bằng huệ nhãn trong lễ Hạ Điền ( côn trùng bị lưỡi cày cắt đứt tung lên mặt đất chim chóc thi nhau mổ xẻ … nỗi khổ nhọc của người nông phu…)
blank
Thái tử Sĩ Đạt Ta (siddhattha) trình diễn kỹ năng bắn cung bằng cách nhấc một cây cung mà chưa có ai trong cuộc thi nhấc và giương nổi.
blank
Thái Tử Sĩ Đạt Ta Thuần Phục ngựa Kiền Trắc
blankThái Tử Sĩ Đạt Ta thành hôn với công chúa Da Du Đà La
blank
Ngày nọ Thái Tử Sĩ Đạt Ta đi dạo và chứng kiến bốn cảnh tượng nơi bốn cổng thành mà từ trước tới nay chưa bao giờ được chứng kiến vì sắc lệnh của đức vua không muốn Hoàng nhi trông thấy những cảnh tượng đó . Bốn cảnh Tượng đó là :
người già, người bệnh, và người chết và cuối cùng là một người xuất gia .
blank
Trong ngày La Hầu La, con trai của Ngài chào đời sau khi yến tiệc vui mừng Ngài thấy cảnh tượng nhàm chán thế sự - các cô vũ nữ đang mê say trong giấc điệp đã biểu lộ những nét xấu xa, Thái Tử Sĩ Đạt Ta quyết định từ bỏ thế gian để xuất gia
blank
Thái Tử Sĩ Đạt Ta cùng người hầu Sa Nặc ( channa) và ngựa Kiền Trác vượt sông ANOMA đi xuất gia tìm đạo Ngài cắt tóc ném lên không trung , chư thiên nhận lấy, xây tháp cúng dường trên cõi trời – áo choàng và gươm báu trao cho Sa Nặc cùng ngựa Kiền Trác trở về .
blank
Bồ tát tu học nơi ẩn sĩ A LA LA CA LAM đạt đến cấp thiền Vô sở hữu xứ
Nhưng Tất-đạt-đa cũng không tìm thấy nơi các vị đó lời giải đáp cho thắc mắc của mình, nên quyết tâm tự mình tìm đường giải thoát
blank
nơi Ưu-đà-la La-ma tử thì học đạt đến cấp Phi tưởng phi phi tưởng xứ .Nhưng Tất-đạt-đa cũng không tìm thấy nơi các vị đó lời giải đáp cho thắc mắc của mình, nên quyết tâm tự mình tìm đường giải thoát
blank
Nhưng Tất-đạt-đa cũng không tìm thấy nơi các vị đó lời giải đáp cho thắc mắc của mình, nên quyết tâm tự mình tìm đường giải thoát và có năm Tỳ-kheo (năm anh em Kiều Trần Như, sa. Koṇḍañña) đồng hành.
blank
blank
blank
Sau nhiều năm tu khổ hạnh gần kề cái chết, Tất-đạt-đa nhận ra đó không phải là phép tu dẫn đến giác ngộ, bắt đầu ăn uống bình thường, năm tỳ-kheo kia thất vọng bỏ đi
Nàng Sujata dâng Bồ tát bát cháo sữa bằng vàng. Nàng nghĩ dằng Ngài là thiên thần ( vì tướng Ngài dất Hảo tướng với 32 tướng tốt )
sau khi dùng bữa xong, Ngài ném bát xuống dòng sông để phát nguyện
blank
Bồ Tát chiến thắng Ma Vương dưới cội Bồ Đề
blank
Ba Nàng công chúa của Ma Vương cố dùng mỹ nhân kế để lôi cuốn Đức Phật, nhưng cuối cùng họ thất bại hoàn toàn
blank
Sau 49 ngày thiền định—mặc dù bị Ma vương quấy nhiễu—Tất-đạt-đa đạt giác ngộ hoàn toàn ở tuổi 35. Từ thời điểm đó, Tất-đạt-đa biết mình là Phật, là một bậc Giác ngộ, và biết rằng mình sẽ không còn tái sinh
blank
Hai Thương buôn tên Tapussa và Bhallika cúng dường Đức Phật bữa cơm – và họ là hai người quy y nhị bảo đầu tiên
blank
Đức Phật gặp vị ẩn sĩ trên đường vị này hỏi thầy của Ngài là ai Đức Phật nói Ta không có Thầy vì pháp mà Ngài đang có là do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, vì quá chú trọng tới quan niệm thầy tổ nên vị này đã bỏ nỡ cơ hội học pháp của mình
blank
Đức Phật bắt đầu giảng pháp bằng cách trình bày con đường dẫn đến kinh nghiệm giác ngộ và giải thoát. Trên cơ sở kinh nghiệm giác ngộ của mình, Đức Phật giảng Tứ diệu đế, Duyên khởi và quy luật Nhân quả (Nghiệp). Tại vườn Lộc uyển ở Sarnath gần Ba-la-nại (Benares hay Varanasi), Đức Phật bắt đầu những bài giảng đầu tiên, gọi là “Chuyển Pháp luân”. Năm anh em Kiều Trần Như đó trở thành năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật và là hạt nhân đầu tiên của Tăng-già.
blank
Đức Phật thuyết pháp cho công tử YASA. sau đó Ngài cho YASA và năm mươi tư người bạn xuất gia .
blank
cha mẹ vợ con của YASA là những người quy y Tam Bảo đầu tiên
blank
Đức Phật rời vườn Lộc-uyển đi về phía Nam đến xứ Ưulầutầnloa và hàng phục một vị tổ sư rất có uy tín của Đạo Thờ Lửa là ông Ma-ha Ca-Diếp
blank
Đức Phật nhiếp phục rắn lớn trong nhà thờ lửa của ẩn sĩ uruvela kassapa (Ma-ha Ca-Diếp)
blank
ẩn sĩ uruvela kassapa (Ma-ha Ca-Diếp) xin vào Tăng Đoàn
blank
hai người em của ôngCa-Diếp mang tất cả đồ đệ của mình là 1,250 vị, xin qui-y theo Phật.
blank
Nhớ lại lời hẹn xưa với vua Tần-bà-xa-la, Ngài đến xứ Makiệtđà vào thành Vương xá để độ cho vua. Vua Tầnbàxala gặp lại Ngài, vui mừng khôn xiết, truyền xây cất tịnh xá Trúc lâm, để thỉnh Phật và chư Tăng ở lại thuyết Pháp độ chúng sanh.
blank
blank
blank
Trong lúc Phật ở tịnh xá Trúc lâm, thì vua Tịnh-Phạn nghe tin Ngài đã thành Phật, truyền sứ-giả đi thỉnh Ngài về thành Catỳlavệ. Nhưng 9 lần 9 sứ giả đi đều biệt tăm, không trở lại. Thì ra những người này khi đến Trúc lâm tịnh xá nghe Phật thuyết pháp, đã say mê quên sứ mạng của mình và xin thọ giới xuất gia. Lần thứ 10, Tịnh Phạn-vương sai một cận thần thân tín là Ưu-Đà-Di, mới thỉnh được Phật về. Trên đường từ thành Vương xá trở về Catỳlavệ, Đức Phật đã thuyết pháp độ cho không biết bao nhiêu người. Về thành Catỳlavệ, Ngài ở lại 7 ngày. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, Đức Phật đã cảm hóa tất cả dòng họ Thích và tất cả những người trong dòng họ này đều xin qui y và một số lớn xin xuất gia theo Phật, như các ông: Nan-Đà, A-Nan-Đà, A-Nậu-Lâu-Đà, La-Hầu-La…
blank
Công chúa Da Du Đà la chỉ tay bảo La Hầu La hãy chạy xuống và xin gia tài của cha con
blank
blank
Đức Phật cho La Hầu La gia tài của mình không phải là tài sản thế gian mà là tài sản xuất thế gian Ngàithu nhận La Hầu La vào tăng đoàn
Vua Tịnh Phan Buồn khổ sau đó Vua yêu cầu Đức Phật không cho Phép giới tử xuất gia mà cha mẹ chưa đồng ý ( trong trường hợp dưới 18 tuổi) . Đức Phật nhận lời
blank
blank
Sau khi trở về thăm gia đình và quê hương, Đức Phật cùng các đệ tử lại tiếp tục đi truyền Đạo. Ngài đi đến thành Xá-Vệ là kinh đô nước Kiều tát la, thuộc quyền thống trị của vua Ba-tư-Nặc. Ở thành này có một vị đại thần tên là Tu-Đạt-Đa, giàu lòng bố thí cho những kẻ bần cùng côi cút, nên được gọi danh hiệu là Trưởng giả cấp cô độc. ông rất ngưỡng mộ Đức Phật nên đã trút hết tất cả tiền của vàng bạc trong kho ra mua khu vườn rộng lớn của Thái tử KỳĐà để làm tịnh xá cho Phật và đệ tử của Ngài ở, thuyết pháp độ chúng sanh.
blank
Đức Phật giải quyết tranh chấp nước trên cùng một giòng sông khi mùa khô cạn đến giữa một bên là tộc nội một bên là tộc ngoại
blank
blank
Ngài Mục Kiền Liên dùng Thần thông bay lên lấy cái bát bằng gỗ quý theo lời thách đố của một người ” nếu trên đời ai là a la hán thì hay bay lên mà lấy cái bát và nó sẽ thuộc về người đó “. chuyện đến tai Đức Phật từ đó Đức Phật không cho phép lạm dụng thần thông !
blank
blank
Ông Bà la môn thấy Đức Phật có 32 tướng của bậc đại nhân nên quyết tâm gả con gái cho Ngài. con gái của ông từ trước tới nay có rất nhiều người tới hỏi nhưng ông không đồng ý
nhưng Đức Phật từ chối
blank
Bị từ chối con gái ông Bà la môn ôm hận trong lòng và thề sẽ trả thù, sau này cô ta làm vợ vua, nhằm lúc Đức Phật và Ngài A Nan tới đây hoằng pháp bà ta cho người tới chửi vả.
blank
Ngoại đạo chôn xác gần tịnh xá vu khống cho Đức Phật và Tăng Đoàn
blank
Nàng chincha làm bụng giả vu khống Đức Phật
blank
blank
blank
Tướng cướp Vô Não cố ý giết mẹ để đủ bộ sưu tập ngón tay người, nhưng khi thấy phật ông đổi ý giết Ngài và ra lệnh Ngài đứng lại
Ngài nói ” Ta đã dừng lại từ lâu rồi còn ngươi thì chưa ” nghĩa là Ngài đã dừng sự sát sanh, dừng sanh tử luân hồi còn ngươi thì chưa . Tướng cướp thức tỉnh xin xuất gia sau đó đắc quả A LA HÁN
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Người đàn bà này tới xin Đức Phật làm cho con bà sống lại
Ngài nói hãy tới xin hạt cải của nhà nào không có người chết ta sẽ làm cho con bà sống lại, bà đã tỉnh ngộ và xin quy y Tam Bảo
blank
blank
blank
Ngài A Nan xin nước của cô thôn nữ thuộc giai cấp thủ đà la ( giai cấp thấp nhất thời Ấn Độ )
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
“Không bao lâu thân này
sẽ lằm dài trên đất
bị vất bỏ vô thức
như khúc cây vô dụng”
câu pháp cú Ngày đọc khi tới chăm sóc một tỳ khưu già săp qua đời khi Ngài đọc dứt câu kệ trên vị Tỳ khưu già khai triển tuệ minh sát đắc Ala Hán Thánh quả và Nhập diệt sau đó
blank
blank
blank
blank
Ngài Mục Kiền liên tới độ ông trưởng gia keo kiệt
blank
blank
blank
blank
Cây Đại BỒ ĐỀ A Nan
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Vào năm đói kém dân chúng mất mùa việc khất thực gặp khó khăn nhưng mỗi vị sư và Đức Phật được cúng một nắm cám từ ông chủ ngựa có 500 con ngựa khi ông đi qua đây.
blank
Tăng đoàn bị chia rẽ , Đức Phật một mình đi vào rừng và được sự chăm sóc bởi voi và thú rừng
blank
blank
Devadatta mưu toan làm hại Đức Phật bằng cách cho tượng Nalagiri uống rượu mạnh đến say rồi xua nó chạy ngay vào Đức Phật. Khi tượng Nalagiri trở nên rất dữ tợn chạy vồ đến gần, thì Đại Đức Ananda, lật đật đứng chặn trước, định hy sinh cho voi đạp mình để cứu nguy Đức Phật. Nhưng Đức Thế Tôn dùng tâm “Từ ” (Metta) cảm hóa voi say.
blank
Sau đó Devadatta âm mưu với Thái Tử Ajatasattu (A Xà Thế) toan sát hại Đức Phật. Ông khuyên Ajatasattu nên giết cha đoạt ngai vàng. Phần ông sẽ giết Đức Phật để nắm quyền chưởng quản Giáo Hội Tăng Già. Kẻ bất hiếu, Ajatasattu, thành công mưu sát người cha có tâm đạo nhiệt thành. Còn Devadatta thì thuê những tay thiện xạ đi giết Đức Thế Tôn. Nhưng trái với điều ông mong muốn, tất cả những người được thuê ấy, lúc gần đến Đức Phật đều xin quy y Tam Bảo và theo Ngài. Mưu đồ bất thành, Devadatta quyết tâm chính ông ta sẽ ra tay sát hại Đức Phật
blank
Trong lúc Đức Phật đi bên sườn núi Gijjhakuta (Linh Thứu), ông trèo lên đỉnh cao, xô một tảng đá to lăn xuống ngay Đức Phật. May thay, đá va nhằm một tảng đá khác, bể ra làm nhiều mảnh và chỉ có một mảnh vụn rơi nhẹ vào chân Đức Phật làm máu chảy. Vị lương y Jivaka liền đến săn sóc vết thương cho Ngài.
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Vua Tỳ Lưu Ly đem quân trinh phạt dòng họ Thích Ca cả ba lần vua đem quân Đức Phật ngồi đó cả ba Vua hiểu ý đem quân trở về lần thứ tư vua cho quân đi ban đêm Đức Phật biết không thể cản được nghiệp mà dòng họ thích đã tạo nên không xuất hiện nữa !
blank
Đức Phật sắp nhập Niết Bàn dưới hai cây SALA
blank
Ngài A Nan da giấu cho cụ già là thế tôn đã mệt nhưng Đức Phật đã tiếp nhận ông cụ vào Tăng Đoàn
blank
Phân chia xá lợi phật
blank
Kết tập tam tạng lần thứ nhất
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blankSưu tầm: Thiên Thu
Ý kiến bạn đọc
13 Tháng Giêng 20155:36 SA
Khách
tat ca chung ta co gang giac ngo di thoi
10 Tháng Mười Một 20142:55 CH
Khách
chuyen dai qua doc 0 noi nhung rat hay
15 Tháng Mười 20143:25 SA
Khách
Cuộc đời là những chuyến đi. Đến khi naò con mơi được về bên người! nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô a di đà phật!
07 Tháng Mười 20145:02 SA
Khách
Bạn có thể vào link NỐI KẾT ...có web Phật giáo : Hoa Vô Ưu - ở phần Tôn giáo nữa đó...
07 Tháng Mười 20141:41 SA
Khách
Hay qá à, mún tìm hiễu nhiều về phật, nhưq k bik mỡ traq nao để xem, hixx
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Khi nhận lệnh động viên, tôi về thăm gia đình trước khi lên đường nhập ngũ. Ngày tôi ra đi, mẹ tôi cho tôi một chuỗi Mân Côi, nói: “Biết con không tin gì ở những lời cầu nguyện với chuỗi Mân Côi, nhưng mẹ cho con chuỗi này và xin con một điều là luôn để chuỗi trong túi áo. Biết có chuỗi này trong túi áo con thì mẹ được an tâm.” Đó là loại chuỗi rất đẹp, dây bằng kim loại óng ánh, hạt bằng ngà trắng trong. Nghe lời mẹ, tôi để chuỗi vào túi áo và xem đó như một món trang sức kín đáo luôn mang theo người. Khi vào lính thì cuộc sống thành khác xưa. Áp lực cộng việc, những chuyến đi xa, những hiểm nguy về thời tiết, về đối phương lúc nào cũng rình rập quanh mình khiến lòng trí tôi luôn bị chi phối và dính chặt vào thực tế hàng ngày. Xâu chuỗi lúc nào cũng nằm trong túi áo.
Edward J. Barr là Giáo sư Đại Học, có bằng Cao học Thần học tại Học viện Thánh Augustinô. Ông cũng là một nhà văn Công Giáo. Văn của ông chuyên về thể loại văn chương châm biếm, chua chát. Ông cho rằng đó có thể là kết quả của những tháng ngày cận kề cái chết khi còn là một Thủy Quân Lục Chiến, và sau đó là một sĩ quan tình báo. Xin giới thiệu với quý vị và anh chị em một bài văn trào phúng mới nhất của ông. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ. The Devil Came to Mass this weekend
🌹 Quà sinh nhật Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má : "Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?" Chưa tan tiệc, Má về sớm, nói vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi : "Sao má chẳng ăn gì?" Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và đĩa cá bống kho tiêu chị mang đến... 🌹 Con Nuôi Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói : - Mình biết tất cả về con nuôi đấy. Một học sinh khác hỏi : - Thế con nuôi là gì ? Cô bé trả lời: - Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng. 🌹
Đám cưới dài dằng dặc trên con đường thấp lè tè phủ bóng mát từ những hàng cây cao ở bờ dốc các trang trại. Đôi tân hôn đi đầu rồi đến cha mẹ, khách mời và người nghèo trong vùng, cuối cùng là bọn trẻ con. Chúng lượn quanh đám rước như những con ruồi, hoặc chen vào giữa hàng hay leo lên cành cây để nhìn cho rõ. Chú rể là một anh chàng bảnh trai tên là Jean Patu, chủ trại giàu nhất vùng. Nhưng trước hết đó là một anh thợ săn cuồng nhiệt, say mê săn bắn đến độ sẵn sàng tiêu những khoản tiền lớn cho chó săn, toán gác, cho chồn sương và súng ống mà không cần tính toán. Cô dâu, Rosalie Roussel, đã được khá nhiều đám ở các vùng lân cận ngấp nghé dạm hỏi vì họ thấy cô xinh đẹp, và họ biết cô có của hồi môn đáng kể, nhưng cô chỉ chọn Patu, có lẽ vì anh nầy được lòng cô hơn, hay đúng hơn, theo thói suy tính hơn thiệt của người Normandie, là vì anh có nhiều tiền.
Mùa Giáng Sinh về, có lẽ tâm hồn ai cũng rộn lên một niêm vui nào đó trong bầu khí cuối năm, khi tiết trời thay đổi… Xin góp một vài câu chuyện sưu tầm về mùa Giáng Sinh làm món quà nhỏ cho quý bạn đọc… Chúc các bạn tìm được niềm vui Giáng Sinh thật sự trong tâm hồn mình…. Có một cô bé mồ côi cha sống với mẹ tại một vùng quê hẻo lánh. /post 22 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 964)/
Bình sinh, cho đến bây giờ đã sang bên kia dốc cuộc đời, tôi vẫn thường tự cho mình là kẻ không đến nỗi phải xấu hổ với danh phận của một thằng đàn ông , một thương gia . Ấy vậy mà cuộc đời phiêu bạt để bỗng có một ngày đẹp trời, trên một phiên chợ vùng cao, tôi bị choáng váng vì tự thấy xấu hổ với mình khi ngồi nghe trộm câu chuyện của hai người đàn ông xa lạ. Bên một chiếc bàn gỗ mốc thếch, tôi ngồi uống rượu với một người bạn. Anh này thạo nhiều thứ tiếng dân tộc vì đã một thời chuyên đi thu mua nấm rừng, thảo quả trong các bản làng xuất sang Trung Quốc. Bàn bên cạnh có hai người đàn ông mặc quần áo chàm vừa nốc từng bát rượu đầy vừa chằm chằm nhìn vào mặt nhau. Ngồi né ra xa một chút là một người phụ nữ váy áo thêu xanh đỏ, khắp người đeo không biết bao nhiêu vòng bạc lủng lẳng.
Hoa Dã quỳ gắn với một câu chuyện truyền thuyết cảm động về tình yêu đôi lứa. Chuyện kể rằng từ xa xưa có một bộ tộc Lasiêng sinh sống ở vùng Tây nguyên xa xôi. Trong bộ tộc có nàng H’Linh xinh đẹp yêu tha thiết chàng K’Lang, ngày ngày K’Lang vào rừng săn bắn, hái lượm, còn H’Linh ở nhà se sợi dệt tấm chăn kiệu chồng (theo tục lệ của bộ tộc thì con gái trước khi lấy chồng phải dệt một tấm chăn thật đẹp để mang về nhà chồng), tối về họ lại quây quần đốt lửa và múa hát cùng dân làng. Cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của họ cứ thế trôi qua và chờ đến ngày trở thành chồng vợ. Nhưng tình yêu giữa hai người lại không được suôn sẻ như mong đợi, bởi trong bộ tộc có chàng LaRihn là con trai của người tộc trưởng cũng ngày đêm thương trộm, nhớ thầm H’Linh, nhưng không được nàng đáp lại. LaRihn rất hờn ghen.
Mụ Chét tất tả đi về phía Ủy Ban Xã. Hôm nay là ngày mụ được vinh dự mời lên để nhận quà. Món quà mà chỉ có gia đình liệt sĩ mới nhận được. Mấy tháng trước làng bị lụt nặng. Những cơn mưa dầm liên tiếp cả tuần, gió rít từng cơn khiến trời lạnh cóng hơn nhiều hơn năm trước. Nước từ con sông dâng lên mỗi lúc một cao. Nhà mụ chồng ghế, chồng bàn lên giường để tránh lụt. Cuối cùng mụ được đưa lên ngồi lên khu đĩ nhà, lụt mới từ từ rút lui. Nước rút, căn nhà như ruộng mới bừa xong, dơ nhớp không chịu được. Mọi thứ đều hư hại. Lúa không có bao nhiêu lại bị ngâm nước lên mộng hết phân nửa. Sắn trong nương bới không kịp cũng bị hư hết một mớ. Nhà đã nghèo lại bị tai trời, rau ngoài vườn thúi cả, gạo ẩm độn với sắn đã chạy chỉ vàng khè, cơm ăn vào nó cứ say say thế nào.
Năm 2016, tôi đến Huế. Đấy là lần đầu tiên tôi đến thăm lăng Gia Long. Tôi đã đi Huế rất nhiều, đã đi lăng Tự Đức, Khải Định vài lần. Nhưng lăng Gia Long hầu như tôi không hề đặt chân đến, chỉ vì … tôi không biết. Ngài được mặc định là nhân vật phản diện trong sách giáo khoa, trong những tài liệu chính thống, và vì thế, lăng của ngài cũng bị đưa vào quên lãng. Dịp đó là lần đầu tiên tôi đưa bạn gái ra Huế chơi. Trong vé tham quan các điểm di tích lăng tẩm, thì chỉ có lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định và thăm Đại Nội, không có lăng Gia Long. Chiều đó, tôi chở bạn gái đi thăm lăng Minh Mạng. Nhưng không hiểu sao tôi chạy lố đến một cây cầu mới xây và có biển hiệu chỉ dẫn "Lăng Gia Long". Vừa lạc, vừa tìm mãi chưa ra lăng Minh Mạng mà thấy biển chỉ lăng Gia Long.
1. Lương tâm . Con ốm, nhập viện. Làm thủ tục, bác sĩ mặt lạnh tanh. Biết ý, tay mẹ run run dúi trăm nghìn vào túi “lương y”… Bác sĩ thân mật: “Nằm giường này cháu, đừng lo có bác!”. Biết đâu mẹ đang xỉu dần vì bán máu cho con. Lương tâm? 2. Xứ lạ quê người . Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gởi tiền về, giục các con lo học tiếng Anh và vi tính đẻ mai mốt qua đó có thể dễ dàng kiếm việc làm. Hôm vừa rồi, anh gọi điện về thăm gia đình chúng tôi, tôi hỏi anh có địa chỉ eMail chưa để tiện liên lạc, giọng anh chùng hẳn xuống: ”Suốt ngày tích- cực lao-ôộng, làm thêm "over time", đâu rảnh để chơi internet!" 3. Chung Riêng. Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên… Uống chung một ly rượi mừng, chụp chung t
Bảo Trợ