Chia sẻ mục vụ Năm Đức Tin - Bài 4: HỘI THÁNH CỬ HÀNH PHỤNG VỤ

30 Tháng Tư 20132:00 CH(Xem: 2038)

1. Giáo huấn của Hội Thánh

“Phụng Vụ là công trình của Đức Kitô toàn diện, gồm có Đầu và Thân Thể. Vị Thượng Tế của chúng ta không ngừng cử hành Phụng Vụ trên
trời, cùng với Mẹ Maria, các tông đồ, chư thánh và đông đảo những người đã được hưởng Vinh Quang Nước Trời”[1].

 blank

 

“Trong Phụng Vụ, toàn thể cộng đoàn đều cử hành, mỗi người theo chức năng của mình. Toàn Thân Thể Đức Kitô, đều có chức tư tế cộng đồng. Nhưng một số tín hữu đã lãnh nhận bí tích Truyền Chức để đại diện Đức Kitô là Đầu của Thân Thể”[2].

“Phụng Vụ sử dụng các dấu chỉ và biểu tượng lấy từ thiên nhiên (ánh sáng, nước, lửa), từ đời sống con người (rửa, xức dầu, bẻ bánh) và từ lịch sử cứu độ (các nghi thức Vượt Qua). Được đưa vào lãnh vực đức tin và được quyền năng Chúa Thánh Thần tác động, những yếu tố thiên nhiên, những nghi thức của loài người và những nghi lễ tưởng niệm ơn cứu chuộc đã trở thành phương thế Đức Kitô dùng để cứu độ và thánh hóa nhân loại”[3].

2. Diễn giải

2.1. Khái niệm

Phụng vụ là việc tôn thờ Thiên Chúa chính thức của toàn thể Hội Thánh với Chúa Kitô là Đầu. Nhờ Phụng vụ, qua các dấu chỉ khả giác con người nhận được ân sủng dồi dào của Thiên Chúa.

Hiến Chế Tín lý về Phụng vụ viết: “Vì thế, Phụng Vụ đáng được xem là việc thực thi chức vụ tư tế của chính Chúa Giêsu Kitô, trong đó công cuộc thánh hóa con người được biểu tượng nhờ những dấu chỉ khả giác và được thể hiện hữu hiệu cách khác nhau theo từng dấu chỉ, và trong đó việc phụng tự công cộng vẹn toàn cũng được thực thi nhờ Nhiệm Thể Chúa Kitô, nghĩa là gồm cả Đầu cùng các chi thể của Người”[4].

“Châm ngôn “Lex orandi lex credendi” – “Luật cầu nguyện (phụng vụ) là luật đức tin”. Châm ngôn này diễn tả thực tại sống của Hội Thánh, nghĩa là khi Hội Thánh cử hành phụng vụ là lúc Hội Thánh biểu lộ đức tin của mình”[5].

Do đó, trong Năm Đức Tin này, mỗi khi cử hành Phụng vụ, chúng ta cần chuẩn bị y phục sao cho xứng đáng, cùng với một thái độ nghiêm trang cung kính, để ngang qua việc cử hành Phụng vụ của mình, mọi người nhận ra được đức tin của chúng ta.

2.2. Phụng vụ qua dòng thời gian

- Thời Cựu Ước: Lễ tế của Abel (x. St 4, 3-4). Lễ tế của Noe (x. St 8, 20-21). Lễ tế của Tổ phụ Abraham (x. St 15, 9-10). Lễ tế của Giacóp (x. St 28, 10-19). Luật về ngày Hưu lễ (x. Xh 19, 8-11)…

- Thời Tân Ước: Chắc chắn cử hành hiến tế với đầy đủ ý nghĩa nhất chính là hiến tế của Chúa Giêsu trên thập giá. Điều này được diễn tả rõ nét qua trình thuật về cuộc Thương khó của Chúa Giêsu theo Tin mừng của Thánh Gioan[6].

Sách Công Vụ Tông Đồ khi thuật lại các sinh hoạt của cộng đoàn Hội Thánh thời sơ khai đã nhiều lần nhắc đến việc các tín hữu họp nhau lại để cử hành nghi thức bẻ bánh[7]. Sau này khi các Tông đồ đi rao giảng và thiết lập các giáo đoàn, thì việc họp nhau cử hành phụng vụ là điều không thể thiếu nơi các giáo đoàn[8].

Tất cả những điều này được Công đồng Vatican II diễn tả lại trong Hiến chế về Phụng vụ như sau: “Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi. Thiên Chúa “muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” (1Tm 2,4). “Trước kia Ngài đã dùng các tiên tri mà phán bảo tổ phụ nhiều lần, nhiều cách” (Dt 1,1), và khi đã đến thời kỳ viên mãn, Ngài đã sai Con mình, Ngôi Lời nhập thể, được Thánh Thần xức dầu, để rao giảng Phúc Âm cho người nghèo, cứu chữa những người khổ tâm, như là “thầy thuốc của thể xác và tinh thần”, cũng là Trung Gian giữa Thiên Chúa và nhân loại. Vì thế, chính bản tính nhân loại của Người, hiệp làm một với Ngôi Lời, đã nên khí cụ phần rỗi chúng ta. Cho nên, nhờ Chúa Kitô “Thiên Chúa đã hoàn toàn nguôi lòng để chúng ta được giao hòa với Ngài, và cho chúng ta được phụng thờ Ngài một cách hoàn bị”[9].

Công cuộc cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn bị như thế đã được tiên báo trong dân Cựu Ước qua những kỳ công vĩ đại của Chúa nay lại được Chúa Kitô hoàn tất, nhất là nhờ mầu nhiệm phục sinh của cuộc Khổ Nạn hồng phúc, việc Sống Lại từ cõi chết và Lên Trời vinh hiển của Người… Vì chính từ cạnh sườn Chúa Kitô chịu chết trên thập giá, đã phát sinh bí tích nhiệm lạ là Hội Thánh.

Công cuộc cứu chuộc tiếp nối do Hội Thánh được thực hiện trong phụng vụ. Vì vậy, như Chúa Kitô được Chúa Cha sai đi thế nào, thì chính Người cũng sai các Tông Đồ đầy tràn Thánh Thần đi như vậy… Nhờ phép Rửa Tội, con người được tháp nhập vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô: Cùng chết, cùng chịu mai táng, cùng sống lại, được lãnh nhận tinh thần dưỡng tử, “do đó chúng ta xưng hô Chúa là Abba, Cha” (Rm 8,15) và như thế được trở nên kẻ phụng thờ đích thực mà Chúa Cha tìm kiếm . Cũng thế, mỗi khi ăn tiệc của Chúa, họ loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến . Do đó, chính trong ngày Hiện Xuống, ngày Hội Thánh xuất hiện nơi trần gian, “những người suy phục lời giảng”của Phêrô, “đều chịu phép Rửa Tội”. Họ “kiên tâm theo lời giáo huấn của Tông Đồ, thông công trong việc bẻ bánh và cầu nguyện… ngợi khen Thiên Chúa, lại được lòng toàn dân” (Cv 2,41-42; 47)[10].

Sự hiện diện của Đức Kitô trong phụng vụ. “Để chu toàn công việc lớn lao ấy, Chúa Kitô hằng hiện diện trong Hội Thánh, nhất là trong các hoạt động phụng vụ. Người hiện diện thực sự trong Hy Lễ, không những trong con người của thừa tác viên, vì “như xưa chính Người đã tự dâng mình trên thập giá thì nay chính Người cũng dâng mình nhờ thừa tác vụ của các linh mục”, nhất là hiện diện thực sự dưới hai hình thái Thánh Thể… Người hiện diện thiết thực trong lời của Người vì chính Người nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Giáo Hội. Sau hết Người hiện diện khi Hội Thánh khẩn cầu và hát Thánh Vịnh, như chính Người đã hứa: “Đâu có hai, ba người nhân danh Thầy mà họp lại, Thầy sẽ ở giữa họ” (Mt 18,20)”[11].

3. Tầm quan trọng của Phụng vụ trong đời sống Hội Thánh.

Như vậy, Phụng vụ chính là “công cuộc vĩ đại tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo và thánh hóa mọi người”, mà trong đó “Chúa Kitô hằng kết hiệp với Hội Thánh là hiền thê rất quý yêu và Hội Thánh kêu cầu Người như Chúa mình và nhờ chính Người phụng thờ Chúa Cha Hằng Hữu”.

Vì Phụng vụ là công việc của toàn Nhiệm Thể Chúa Kitô nên Phụng vụ có một giá trị cao nhất trong tất cả các hành vi thờ phượng như lời Công Đồng nói: “Do đó, vì là công việc của Chúa Kitô tư tế và Thân Thể của Người là Hội Thánh, nên mọi việc cử hành phụng vụ đều là hành vi chí thánh, và không một hành vi nào khác của Hội Thánh có hiệu lực bằng, xét cả về danh hiệu lẫn đẳng cấp”[12].

Vì thế, cho dù trong Hội Thánh có nhiều hoạt động khác nhau như: Hoạt động bác ái xã hội, các hoạt động thăng tiến xã hội, xây dựng các cơ sở vật chất… nhưng tất cả đều phải khởi đầu và quy hướng về Phụng vụ[13].

4. Áp dụng

- Mặc y phục sạch sẽ, chỉnh tề, đoan trang khi cử hành Phụng vụ.

- Tham dự cách ý thức, linh động và trọn vẹn Thánh lễ các ngày Chúa Nhật.

5. Ghi nhớ

1. H. Phụng vụ là gì?

T. Phụng vụ là việc Hội Thánh chính thức cử hành mầu nhiệm Đức Kitô, để thờ phượng Thiên Chúa và thánh hóa con người (GLHT câu 218).

2. H. Phụng vụ có vị trí nào trong Hội Thánh?

T. Phụng vụ là chóp đỉnh và là nguồn mạch các hoạt động của Hội Thánh, qua đó Đức Kitô tiếp tục công trình cứu độ của Ngài (c. 219).

3. H. Trung tâm của thời gian Phụng vụ là gì?

T. Trung tâm của thời gian Phụng vụ là ngày Chúa Nhật, nền tảng và cốt lõi của Năm Phụng vụ, mà chóp đỉnh là lễ Phục Sinh.

4. H. Chúa Cha là nguồn mạch và cùng đích của phụng vụ thế nào?

T. Chúa Cha đổ tràn phúc lành trong Đức Kitô và trao ban Chúa Thánh Thần của Ngài cho chúng ta (c. 221).

5. H. Đức Kitô thực hiện công trình nào trong phụng vụ?

T. Đức Kitô biểu lộ và hoàn thành mầu nhiệm Vượt qua, để trao ban ân sủng của Ngài (c. 222).[1] GLHTCG 1187.

[2] GLHTCG 1188.

[3] GLHTCG 1189.

[4] CĐ VATICANÔ II, Hiến chế Phụng vụ Sacrosanctum Concilium, 7.

[5] Lm. Vinhsơn Nguyễn Thế Thủ, Phụng vụ Tổng quát, ĐCV Thánh Giuse 2001, tr. 47.

[6] X. Ga 19, 28-34.

[7] X. Cv 2, 42; 4, 32-35; 5, 12.

[8] X. 1Cr 11, 17-27.

[9] X. CĐ VATICANÔ II, Hiến chế Phụng vụ Sacrosanctum Concilium, 5.

[10] x. CĐ VATICANÔ II, Hiến chế Phụng vụ Sacrosanctum Concilium, 6.

[11] CĐ VATICANÔ II, Hiến chế Phụng vụ Sacrosanctum Concilium, 7.

[12] X. CĐ VATICANÔ II, Hiến chế Phụng vụ Sacrosanctum Concilium, 7.

[13] X. Lm Vinhsơn Nguyễn Thế Thủ, Phụng vụ Tổng quát, ĐCV Thánh Giuse 2001, tr. 28-29.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Xin gửi bài này đặc biệt đến các Bà Mẹ trong Hội các Bà Mẹ Công Giáo mà Thánh Nữ Monica là Thánh Bổn Mạng, nhất là các Bà Mẹ đang đau khổ trong nước mắt để cầu nguyện cho chồng và cho con.../25 Tháng Tám 2012(Xem: 8569) Lm. Anphong Trần Đức Phương - Tinmungnet /
Phan Tấn Thành Dẫn nhập Trong các tín biểu, lời tuyên xưng về Giáo hội (Ecclesia) thường được kèm theo vài tính từ, với con số thay đổi. Tín biểu Epistula Apostolorum (khoảng năm 170) chỉ gồm năm mệnh đề, và mệnh đề thứ bốn là: “et in sanctam Ecclesiam” (Denz-Sch 1). “Thánh thiện” là đặc điểm cổ nhất, nói lên sự thuộc về Thiên Chúa. Trong “Tín biểu các thánh tông đồ”, ngoài “sancta” khi thêm “catholica” (sanctam Ecclesiam catholicam); bên Đông phương, tín biểu của Cyrillô Giêrusalem (khoảng năm 348) viết «una santa Chiesa catholica» (Denz-Sch 41) và của Epiphaniô năm 374 “una sola sancta Ecclesia catholica et apostolica” (Denz-Sch 42), đưa đến công thức của công đồng Constantinopolis năm 381 « unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam». Trong lịch sử thần học, đã có những quan niệm khác nhau về bản chất của bốn đặc tính này cũng như công dụng của chúng.
Nhiều sách về Đức Mẹ đã được các học giả Tin lành viết, nhiều cuốn cổ vũ người Tin lành nhìn sát hơn vào Đức Mẹ. Nhiều câu chuyện về các Phật tử và những người ngoài Công giáo đã đến viếng Đền Đức Mẹ Lộ Đức. Mặt khác, các tín đồ Hồi giáo cũng rất tôn trọng Đức Mẹ. Thật vậy, Đức Mẹ được nói đến nhiều lần trong kinh Koran, sách thánh của Hồi giáo, nhiều hơn cả trong Kinh thánh!/17 Tháng Bảy 2014 (Xem: 4787) /
NHỮNG SAI PHẠM CỦA SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI 5. Các vấn đề liên hệ đến Hội Thánh. ▶5.1. Chối bỏ Huấn quyền của Hội Thánh. *SỨ ĐIỆP 06-04-2011. "...không một ai trong các con xứng đáng để phán xét hoặc tra xét về người khác. Không ai có quyền hạn hoặc hiểu biết thiêng liêng để đưa ra bất cứ sự đánh giá nào về đạo đức nơi người khác" NHẬN ĐỊNH. Nói như thế bà Maria Divine Mercy rõ ràng đã phủ nhận Huấn quyền của Hội Thánh. ▶5.2. Phủ nhận vai trò của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh. *SỨ ĐIỆP 12-04-2012. "Cơ mật viện Hồng Y bầu Giáo hoàng mới là những người theo bè Tam điểm, là tổ chức độc ác của Satan." NHẬN ĐỊNH. Rõ ràng bà Maria Divine Mercy không tin rằng Thánh Thần của Đức Kitô vẫn đang hiện diện và hoạt động trong Hội Thánh, không ngừng hướng dẫn Hội Thánh đạt đến chân lý toàn vẹn của Đức Kitô.
Nguồn gốc của mọi thiên chức linh mục Chủ đề linh mục là đề tài rất được quan tâm và mang tính thời sự trong thế kỷ qua. Công Đồng Vaticanô II đã dành trọn một tài liệu cho chủ đề này với sắc lệnh Presbyterorum Ordinis; năm 1992, thánh Gioan Phaolô II đã gửi tới toàn thể Hội Thánh tông huấn hậu thượng hội đồng Pastores Dabo Vobis, về việc huấn luyện các linh mục trong bối cảnh hiện nay; tiếp đến, khi công bố năm thánh linh mục 2009-2010, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã phác thảo cách vắn gọn nhưng rất sâu sắc dung mạo linh mục dưới ánh sáng cuộc đời của Cha Sở xứ Ars. Cùng với đó là vô số những suy tư của nhiều tác giả trên thế giới được thực hiện và nhiều cuốn sách viết về chân dung và sứ vụ của linh mục qua dòng thời gian, trong đó rất nhiều tác phẩm có giá trị.
Trải qua lịch sử, Chúa nhật sau lễ Phục sinh đã được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau: Chúa nhật tám ngày sau lễ Phục sinh, Chúa nhật “Áo trắng” (in Albis), bởi vì các tân tòng cởi chiếc áo trắng mà họ đã lãnh nhận khi lãnh các bí tích khai tâm vào đêm Vọng Phục sinh, đánh dấu việc kết thúc giai đoạn huấn giáo khai tâm. Tại vài Giáo hội bên Ấn độ (tục truyền do thánh Tôma tông đồ thành lập), Chúa nhật sau lễ Phục sinh được gọi là chúa nhật thánh Tôma, bởi vì bài Phúc âm thuật lại cuộc gặp gỡ của Người với Chúa Kitô. Gần đây, Đức Gioan Phaolô II muốn thêm một danh xưng nữa, đó là “Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương Xót”. Trong Năm Thánh 2000, Đức Gioan Phaolô II đã ấn định rằng trong toàn thể Hội thánh, Chúa nhật sau lễ Phục sinh, ngoài danh hiệu Chúa Nhật Áo trắng, sẽ còn được đặt tên là Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương Xót.
Hôm thứ Sáu 12 tháng Hai, 2021, Mùng Một Tết Tân Sửu, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp Mùa Chay Thánh 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô. Nguyên bản tiếng Ý và các ngôn ngữ khác có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ. Sứ điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô “Nào chúng ta lên Giêrusalem” (Mt 20:18) Mùa Chay: Thời gian canh tân Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ ý nghĩa sâu sắc nhất trong sứ vụ của Người khi loan báo cho họ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người để hoàn thành Thánh ý Chúa Cha. Sau đó, Ngài mời gọi họ chia sẻ sứ mạng này để cứu độ thế giới.
WHĐ (15.2.2021) – Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam (1961 – 2021), chúng tôi xin được đăng bản dịch chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam về Tông thư thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam – “Jam In Pontificatus” của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII gửi hàng Giáo phẩm Việt Nam ngày 14.1.1961. * * *
Thứ Tư Lễ Tro năm nay sẽ rơi vào ngày 17 tháng Hai. Hôm thứ Ba, Vatican đã đưa ra hướng dẫn về cách các linh mục có thể xức tro vào Thứ Tư Lễ Tro trong bối cảnh đại dịch coronavirus. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã công bố một chỉ dẫn vào ngày 12 tháng Giêng, hướng dẫn các linh mục đọc công thức xức tro một lần cho tất cả mọi người có mặt, thay vì cho từng người. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích Công văn số 17/21 Chỉ dẫn cho ngày Thứ Tư Lễ Tro Việc xức tro trong thời gian xảy ra đại dịch Vị Linh mục đọc lời nguyện làm phép tro. Ngài rảy nước thánh lên tro, không nói gì cả. Sau đó, ngài nói với tất cả những người hiện diện chỉ một lần duy nhất công thức như được ghi trong Sách Lễ Rôma, áp dụng công thức ấy cho tất cả mọi người nói chung:
Ngày 1 tháng 10 năm 2010, Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình đã ra thông báo về án phong chân phước cho ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Thông báo viết: “Ngày 22 tháng 10 tới, tức 3 năm sau khi loan báo việc mở Án phong chân phước, sẽ có phiên họp trọng thể mở cuộc điều tra ở cấp giáo phận về đời sống, các nhân đức và đời sống thánh thiện của Đấng Đáng Kính, ĐHY Việt Nam Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, người đã là Phó Chủ Tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình từ năm 1994 và là Chủ tịch Ủy Ban này từ ngày 24 tháng 6 năm 1998 đến ngày 16 tháng 9 năm 2002”. Theo thông báo của Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh về việc điều tra án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, do Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn ký ngày 1 tháng 1 năm 2012, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về cuộc đời của Đấng Đáng Kính, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Bảo Trợ