40 Years of Vietnamese Program of Vatican Radio
ĐTC Phanxicô: Bớt nghe những lời vô ích và nghe Lời Chúa nhiều hơn