RFA | HRW kêu gọi EU gây sức ép nhân quyền lên Việt Nam trước đối thoại
ĐTC Phanxicô: Liều thuốc chữa bệnh cứng lòng và ngu muội là ghi nhớ