Nguyễn Bắc Son bỏ túi gần 4 triệu đô la sau thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG
Giáo hội không phải là pháo đài đóng kín nhưng là căn lều đón tiếp mọi người