RFA | Người nhà TNLT Nguyễn Trung Tôn bị giam lỏng, sách nhiễu
Kinh Truyền Tin 28/06: Lòng biết ơn là đặc điểm của người kitô hữu