27/05 Kinh Mân Côi tại Đền thánh Mẹ Thiên Chúa (Ucraine)
Huấn đức của ĐTC trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Loan báo quan trọng