RFA | RSF lên tiếng về việc bắt giam hai thành viên Hội Nhà báo Độc lập
Đức Thánh Cha: Đừng sợ làm chứng tá vì Chúa luôn ở cùng chúng ta