TNLT Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực lần thứ 2 trong liên tiếp 2 tháng
Nếu chúng ta có thói quen nguyền rủa hãy thay đổi thành thói quen chúc lành