Iraq tưng bừng chuẩn bị. Các phụ nữ Công Giáo Iraq sẽ mặc áo cưới chào đón ĐTC
Kinh Truyền Tin 28/02: lên núi nhưng không quên thực tại