Tiếp kiến chung (5/5): Không có đối nghịch giữa cầu nguyện chiêm niệm và hành động
ĐTC Phanxicô cử hành Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương xót