RFA | VN phản đối TQ về quy tắc hàng hải ở HS và đưa máy bay chiến đấu đến TS
Radio: Vatican News Tiếng Việt thứ Bảy 08.08.2020