Truyền hình vệ tinh VOA 4/7/2015
Lễ đón tiếp ĐGH Phanxicô tại Phi Trường Quito, Ecuador
Chuyến công du Hoa Kỳ lần đầu tiên của người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẽ được đánh dấu bằng cuộc gặp gỡ với tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 7 tới đây...Chuyến công du Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, là trường hợp đặc biệt chứng tỏ Mỹ cần đến Việt Nam hơn và Việt Nam cũng cần đến Mỹ hơn.
“Chúng ta chấp nhận nhau là chúng ta đã giải thoát chính mình,” cựu Tổng Thống Bill Clinton nhận định như vậy trong bài diễn văn đọc tại buổi lễ mừng Độc Lập Hoa Kỳ ở Hà Nội và cũng nhân dịp 20 năm bình thường hóa bang giao Mỹ – Việt. ...Tổng Thống Bill Clinton quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận Việt Nam năm 1994, bình thường hóa quan hệ ngoại giao ngày 11 tháng 7 năm 1995, và là nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Việt Nam sau chiến tranh vào năm 2000.
Trong khi cả thế giới đang theo dõi chuyện kinh tế nước Hy Lạp, ít người để ý chuyện dân Trung Hoa vừa mới mất 2,360 tỷ đô la trong thị trường chứng khoán. Số thiệt hại trong vòng ba tuần lễ lớn bằng 35% tổng sản lượng nội địa nước Trung Quốc và lớn gấp 10 lần GDP của Hy Lạp.
Diễn Đàn Độc Giả
Hoàn cảnh sống cũng như ảnh hưởng của xã hội sẽ làm cho con người thay đổi, tuy vậy bản chất chính thực của con người sẽ luôn chiến thắng cái xấu. Lòng luôn hướng về điều thiện sẽ được an bình và con người mình sẽ tốt hơn.
các ông quan lón chỉ muốn làm cái gì có vẻ..."vươn héo"...chứ chẳng bao giờ nhìn đến đám dân nghèo...xin các ông hãy nhìn vào dân nghèo để làm cái gì có thể phục vụ cho người nghèo...như cầu cống, đường sá đi lại, trường học, sách vở....Những cái đó con cháu các quan thỏ thuê no nê rồi, nhưng dân nghèo chúng tôi không có tiền đóng học phí cho con đi học....văn miếu làm gì khi lớp trẻ không được đi học và lớn lên nó cũng chẳng hiểu ất giáp gì về mấy cái...'văn hoá...vặn vẹo" của mấy ông...Hay là ăn tiền cùa tụi chệt...làm theo ý..."bề trên"....1000 năm nô lệ giặc tàu quá đủ rồi...xin các ông, xin các quan tha cho dân chúng tôi.
Bảo trợ